Çağrı Merkezi.0 850 811 88 80

KALİTE POLİTİKASI

Tarnet, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren anlayış çerçevesinde; insan kaynağına ve teknolojiye yatırım yaparak sektöründe öncülük ve liderlik hedefi ile yasal şartlar doğrultusunda, üst yönetim desteği ile;

1. Yönetim sistemlerini tüm çalışanların katılımı ile sürekli geliştirilmesini;

2. Sunmuş olduğu hizmetlerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik ilkeleri çerçevesinde sürekliliğinin sağlanmasını;

3. Hizmet yönetim sisteminin koordineli olarak gerçekleştirilmesi ve işletilmesini;

4. Sunmuş olduğu hizmetleri, tecrübelerimizin kattığı bilinç ve günün şartlarına en uygun teknolojileri kullanarak zamanında ve doğru gerçekleştirilmesi ile müşteri memnuniyetini artırılmasını,

5. Hizmette mükemmelliğin arttırılmasını,

6. Türkiye’nin önde gelen bilişim şirketlerinden biri olma yolunda çalışılmasını,

7. Çözüm üreten, işini sahiplenen, bilgisini paylaşan, takım çalışmasını bilen ve katılan, kendisini sürekli geliştiren çalışanlarımızla fark yaratılmasını,

8. Teknolojiye yatırım yaparak müşteri ve çalışanın memnuniyetini arttırmayı ve hedeflenen sonuçlara ulaşılmasını;

9. Sosyal sorumluluk bilinci ile hareket ederek eğitim, spor, kültür ve insanı yardım bilincini benimseyip kurumun imajını ve itibarını en üst düzeyde tutmayı;

10. Tüm iş süreçlerimizde hedeflenen sonuçların, etkinliğinin ve verimliliğinin ölçülmesini;

Benimsemekte ve sağlamaktadır.BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

Tarnet, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren anlayış çerçevesinde; insan kaynağına ve teknolojiye yatırım yaparak sektöründe öncülük ve liderlik hedefi ile yasal şartlar doğrultusunda, üst yönetim desteği ile;

1. Sahip olduğu bilgi ve bilgi sistemlerini gizlilik, bütünlük, erişebilirlik ilkelerine sadık kalarak sürekli korumayı ve iyileştirmeyi;

2. ISO 27001 standardının gerekliliklerini yerine getirmeyi;

3. Kendisine ait olan bilginin kaybolmasından ortaya çıkabilecek zararların risklerini önceden belirlemeyi ve bunları karşı önlem almayı;

4. Çalışanlarına eğitimler vererek farkındalıklarını sürekli arttırmayı;

5. Bilginin ve sistemlerinin korunması için gerekli fiziksel ortamın temin edilmesini;

6. Bilgi güvenliği ile ilgili gerekli tüm yasal mevzuatlara uymayı;

Benimsemekte ve sağlamaktadır.İŞ SÜREKLİLİĞİ POLİTİKASI

Tarnet, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren anlayış çerçevesinde; insan kaynağına ve teknolojiye yatırım yaparak sektöründe öncülük ve liderlik hedefi ile yasal şartlar doğrultusunda, üst yönetim desteği ile;

1. Afet veya herhangi bir acil durum gibi kendi kontrolü dışında gerçekleşen olaylarda; eğitimleri, iş sürekliliği planlarını, sürekli hazır tutarak ve iyileştirerek öncelikle can güvenliğini sağlamayı, daha sonra da verdiği tüm hizmet ve faaliyetlerden etkilenmemeyi veya daha önce yapılan çalışmalar çerçevesinde öngörülen en az şekilde etkilenmeyi sağlamayı;

2. Planlarımızın acil durumlarda çalıştığından emin olmak için, kanuni yükümlülüklerimizi, politikalarımızı ve müşteri beklentilerimizi de göz önüne alarak tatbikatlar yapmayı;

3. Olaylardan çıkarılacak dersler ve yapılacak analizler ile bir sonraki olaya daha da hazır olarak hizmet kesintimizi bir öncekinden daha da aza indirgemeyi;

4. Kurum itibarını korumayı, sektörde öncü ve müşterisinin daha da güvendiği bir şirket yolunda gerekli çalışmaları yapmayı;

Benimsemekte ve sağlamaktadır.BİLGİ TEKNOLOJİLERİ HİZMET YÖNETİMİ POLİTİKASI

Tarnet, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren anlayış çerçevesinde; insan kaynağına ve teknolojiye yatırım yaparak sektöründe öncülük ve liderlik hedefi ile yasal şartlar doğrultusunda, üst yönetim desteği ile;

1. Bilgi teknolojileri hizmet yönetimi gereklerine uygun, yapı oluşturulmasını, geliştirilmesini ve etkinliğinin sağlanmasına yönelik, gerekli tedbirleri uygulamaya alınmasını;

2. Kuruluş, bilgi teknolojileri hizmetlerine yönelik bütçe oluşturarak; bilişim değerleri, paylaşılan kaynakları, genel giderleri, dışarıdan aldığı destek hizmetlerini, çalışanlarını, sigorta ve lisansların muhasebesini kontrol altına alınmasını;

3. Etkili finansal kontrol ve yetkilendirmeyi gerçekleştirmeyi;

4. Verdiği servis ve sistemlere erişimle ilgili risklerin yönetilmesini;

5. Bilgi işlem hizmetlerine yönelik acil durum değişikliklerinin onaylanmasını ve uygulanmasını kontrol altında tutmak için yönetim olarak yöntemleri belirlemeyi ve uygulamayı;

Benimsemekte ve sağlamaktadır.GİZLİLİK POLİTİKASI

1. Genel: Bu siteyi kullanıyor olmanız, gizlilik ve güvenlik koşullarını ve kurallarını okuduğunuz ve kabul ettiğiniz anlamına gelir. Gizlilik koşullarında öngörülen zorunlulukları yerine getiremeyeceğinizi düşünüyorsanız, bu siteyi kullanmayınız. Sitedeki bazı yerlerin kullanımı veya bu yerlerle kurulacak etkileşim hakkında özel birtakım ek hüküm ve şartlar geçerli olabilir.

2. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının Takibi/Değişiklik: Tarnet A.Ş. (“Site Sahibi”), herhangi bir zamanda önceden haber vermeksizin gizlilik ve güvenlik koşullarında değişiklik yapma ya da ek koşullar getirme hakkına sahiptir. Kullanım sırasında toplanan bilgilerin niteliklerinden, nasıl kullanıldığından, bu bilgilerin diğerleri ile hangi durumlarda paylaşıldığından ve gerekli tüm gizlilik koşullarından haberdar olunması için yapılan değişiklikler bu sayfada sunulacaktır. Site sahibinin gizlilik koşullarında değişiklik yapma hakkı saklı olduğundan, koşullarının düzenli olarak takibi ve okunması gereklidir. Bu siteyi yapılabilecek bu tarz bir değişiklikten sonraki kullanım, gizlilik koşullarındaki değişiklilerin kabul edildiği anlamını taşır.

3. Açık Sistem: Kullanıcılar; (Kullanıcı tabiri, varsa üyeler dahil, web sitesine giren herkesi ifade eden genel bir tanım olarak kullanılmıştır.) internet ortamının güvenilir bir ortam olmadığını, internet ortamında iletişimin riskli olduğunu, kişisel bilgiler, şifreler vb. de dâhil her türlü bilginin 3. şahısların hukuka aykırı fiillerinin muhatabı olabileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Site sahibi, güvenlik ve kötü niyetli hareketlerle ilgili olarak hiçbir garanti vermemektedir.

4. Kullanıcı Adı ve Şifre: Site sahibi bazı bölümlerin kullanımını üyelik/kayıt şartına bağlı tutabilir. Kayıt sırasında Kullanıcıya ad ve şifre verilebilir ya da kullanıcı tarafından ad ve şifre oluşturulması istenebilir. Kullanıcı adı ve şifrenin muhafazasından, yanlış ya da hukuka aykırı kullanımından ve olası tüm izinsiz kullanımlarından doğrudan kullanıcı sorumludur. Şifrenin özel rakamlar, harfler ve karakterler kullanılarak daha güvenli bir biçimde oluşturulmasından ya da bunun için gerekli değişikliklerin yapılmasından kullanıcı sorumludur. Üyelik adı ve şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Üye adı ve şifrenin kaybedilmesi, yetkisiz 3. şahısların eline geçmesi ya da üye güvenliğini tehdit eden bir durumla karşılaşılması halinde derhal site ve/veya site sahibine haber verilir.

5. Bilgilerin Korunması: Site sahibi, web sitesindeki tüm sayfaların güvenliği için azami gayret göstermektedir. Sitede kayıtlı bulunan verilerin gizliliğini, güvenliğini ve bütünlüğünü korumak için çok çeşitli teknik ve yönetimsel uygulamalardan yararlanılmaktadır.

6. Üçüncü Kişilere Ait Siteler: Bu sitede, site sahibinin işletmediği veya işletimini kontrol etmediği, 3. şahıslar tarafından işletilen alt ve üst siteler bulunabilir ve bunlara bağlantı sağlanabilir/link/bilgi verilebilir. Site sahibinin erişim sağlanan bu sitelere ilişkin, içerik, güvenlik, gizlilik politikaları ve iletişimin sürekli sağlanacağına dair herhangi bir garantisi ya da özel bir taahhüdü yoktur. Sorumluluk 3. kişilere ait sitelerde yazılı koşulara tabidir. Herhangi bir işlem yapılmadan önce söz konusu sitelerde yer alan güvenlik ve gizlilik koşulları okunmalıdır. Söz konusu sitelere sağlanan kişisel bilgilerden, bu sitelerden istifade edilen içerikten ve servislerden ve bu sitelerin gizlilik politika ve uygulamalarından site sahibi sorumlu tutulamaz.

7. Site Yardımcı Programları: Kullanıcının sitenin bazı bölümlerinden yararlanabilmesi için yardımcı programlar kullanılması gerekebilir. Bu bölümlerden yararlanıldığı takdirde, yararlanma biçim ve kapsamıyla ilgili veriler, site veritabanına kaydedilebilir. Keza bölümlerden daha kolay yararlanabilmeniz için bazı “çerez”lerden yararlanabilir, bunlar vasıtasıyla kullanıcıya bazı bilgiler gönderebiliriz.

8. Kişisel verilerinizle ilgili olarak verdiğiniz izin, size hizmet vermek; hizmetlerimizin, üyelerin, üçüncü şahısların tanıtım faaliyetleri; hukuki gereklilikler vb. hallerde kullanma iznini de içermektedir.

Kişisel Bilgiler:

- Sitenin ziyaret edilmesi, kullanılması ya da herhangi bir bölümden yararlanılması için ad, soyad, adres/yaşanılan yer, IP bilgileri, e-posta adresi, telefon numarası vb. kişisel bilgiler siteye verilmiş, kaydedilmiş olur/olabilir. Kullanıcı, vermiş/açıklamış kaydetmiş olduğu kişisel bilgilerin site sahibine açık olacağını dikkate alarak bu bilgileri açıklamış olduğunu ve siteye açıkladığı, kaydettiği her bilginin, içeriğin site sahibine karşı gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılır. Kullanıcı, seçmiş olduğu paylaşım seviyesi ile kişisel bilgilerini ve gönderdiği içeriği diğer kullanıcılarla veya üçüncü kişilerle paylaşmayı seçerse, kaydettiği her bilgi ve içeriğin diğer kullanıcılara ve üçüncü kişilere karşı da gizliliğini yitirdiğini kabul etmiş sayılır.

- Site sahibi, kullanıcı tarafından verilmiş olan bilgileri ve kaydedilen içeriği veritabanlarında tasnif edip saklayabilir, site amaçlarıyla uyumlu olarak kullanabilir, mevzuata uygun olarak yurt içine ya da yurt dışına transfer edebilir, veritabanındaki verilerden dilediği gibi yararlanabilir. Kullanıcı bu konuda site sahibine izin vermiştir. Site sahibi, site aktivite bilgilerini, erişim araçları ve browser bilgilerinden de dilediği gibi yararlanma hakkına

- Hassas Bilgiler: Site sahibi, kullanıcılardan yasalar gerektirmediği sürece herhangi bir şekilde ve kesinlikle; ırk ve etnik kimlik, dini/siyasi/felsefi düşünce, fiziksel ya da ruhsal sağlık ve özelikler gibi hassas bir bilgi talep etmemektedir. Bu bilgilerin verilmiş, kaydedilmiş olmasından dolayı site sahibinin bir sorumluluğu yoktur.

- Siteye üye konumundaki ticari firma bilgileri de kişisel verilerle ilgili hükümlere tabidir.

9. Ticari İletişim: Tarnet A.Ş, siteye veya kendisine iletmiş ya da bir şekilde kaydetmiş/kaydettirmiş olduğunuz iletişim adresinize, elektronik ileti veya ticari elektronik ileti gönderebilir. Ticari nitelikte olsun ya da olmasın, her türlü elektronik iletişim aracılığıyla gönderilecek elektronik iletinin gönderimine önceden izin/onay verdiğiniz kabul edilir. Vermiş olduğunuz izni/onayı iptal etme ve ticari nitelikteki elektronik iletileri reddetme hakkını her zaman kullanabilirsiniz. Red talepleri Tarnet A.Ş. tarafından en geç 3 iş günü içinde işleme alınacaktır.

10. Gizlilik ve Güvenlik Koşullarının İhlali: Site sahibi, gizlilik koşullarına uyulmaması ya da kuralları ihlal etme girişiminde bulunulması durumunda, ihlal tam olarak gerçekleşsin ya da gerçekleşmesin, sistemde mevcut bilgileri reddetme, içerikten çıkarma, silme hakkıyla birlikte önceden haber vermeksizin kullanıcıların site ve hizmetlere erişimini askıya alma, sonlandırma, üyeliği iptal etme hakkını (zorunlu olmamakla birlikte) saklı tutar. Bu kural, koşulların kullanıcı adına hareket eden üçüncü bir kişi tarafından dolaylı ihlali ya da ihlal girişimi olması durumu için de geçerlidir.

11. Bilgi ve İletişim: www.tarnet.com.tr web sitesinin gizlilik koşullarına ilişkin sorularınız için tarnet@tarnet.com.tr adresine yazarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

BİLGİ İSTEYİN!

Detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için başvuru formumuzu doldurmanız yeterlidir.

BİLGİ İSTEYİN
Bilgi isteğiniz başarıyla iletilmiştir.