Çağrı Merkezi.0 850 811 88 80

EKOOP

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK) web tabanlı ERP otomasyonu uygulamasıdır. Kooperatif birlik teşkilatları arasında üllkemizin en büyük web tabanlı otomasyon uygulaması olması yanında idari ve iş süreçlerinin kalitesini artıran, ilgili kuruluşlarla entegre çalışan komponentlerden oluşmaktadır.

EKOOP; mevzuat değişikliklerinin gerektirdiği yazılımsal ihtiyaçları karşılamak, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin ihtiyaç duyulan kurumlarla olan entegrasyonu sağlamak ve güncellemeleri yapmak amacı ile geliştirilmiştir.

EKOOP MODÜLLER

 • Stok Modülü
 • Sevk Modülü
 • Ortak Takip Modülü
 • Ortak Kredi Modülü
 • Sigorta Modülü
 • İcra Takip Modülü
 • Personel Modülü
 • Bordro Modülü
 • Harcırah ve Disiplin Modülü
 • Teftiş Modülü
 • Muhasebe Modülü
 • TFRS Modülü
 • Fon Yönetimi Modülü
 • E-fatura
 • E-defter
 • Fatura Takip Modülü
 • Borç Alacak Modülü
 • Teşkilat Modülü
 • Eğitim Modülü
 • Dava Takip Modülü
 • Sabit Kıymetler ve Evrak Arşiv Modülleri
 • Sipariş Yönetimi ve İdari İşler Modülleri
 • Gayrimenkul Modülü
 • İştirakler Modülü
 • Firma Müşteri Modülü
 • Adres Etiket Modülü
 • Kooperatif Birleştirme ve Köy Aktarma Modülü
 • Kullanıcı Yönetimi Modülü
 • Yardım Masası Modülü

BİLGİ İSTEYİN!

Detaylı bilgi ve fiyat teklifi almak için başvuru formumuzu doldurmanız yeterlidir.

BİLGİ İSTEYİN
Bilgi isteğiniz başarıyla iletilmiştir.