Introduction to ASP.NET Core Development (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

4 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

Farklı platfomrlardaki web uygulamaları için geliştirme kütüphanesi görevini üstlenen ASP.NET Core, özellikle Windows, Mac ve Linux fark etmeksizin farklı platformlarda çalışan BT uzmanları için uygun bir eğitim niteliğine sahiptir. Eğitim ayrıca kurumsal web uygulamalarının geliştirilmesi için de tercih edilmektedir.

 

Eğitim İçeriği

NET Core SDK

 • Kurulum
 • Sürüm Yönetimi
 • Komut Satırı Arabirimi (CLI)
 • Hello World ( Merhaba Dünya ) Uygulaması

ASP.NET Core Uygulama Mimarisi

 • NuGet Paketleri ve Metaforları
 • Uygulama Başlangıcı
 • Barındırma Ortamı
 • Ara Katman Yazılımları ve İstek İşleme Hattı
 • Hizmetler ve Bağımlılık Enjeksiyonu

Uygulama Yapılandırması

 • Yapılandırma Yöntemi
 • Hizmet Yöntemini Yapılandırma
 • MVC Bileşenleri
 • Yapılandırma Sağlayıcıları ve Kaynakları
 • Yapılandırma API’sı
 • Model Seçenekleri

Yönlendirme İsteği

 • RESTful API
 • Yönlendirme Orta Yazılımı
 • Rota Şablonları
 • Rota Sınırlamaları
 • MVC Ara Katman Yazılımı
 • Özellik Tabanlı Yönlendirme

Modeller

 • Giriş
 • Kalıcı Cehalet
 • Nesne İlişkisel Eşleme
 • Varlık Çerçevesi (EF) Çekirdek

Kontroller

 • Giriş
 • Gereksinimler ve Kurallar
 • Bağımlılıklar
 • Eylem Sonuçları

Görüntüler

 • Giriş
 • Sözleşmeler
 • Razor Sözdizimi
 • Düzenler
 • ViewData ve ViewBag
 • Güçlü Yazılan Görünümler
 • Kısmi Görünümler
 • Modelleri Görüntüle
 • HTML ve URL Yardımcıları
 • Etiket Yardımcıları
 • Bileşenleri Görüntüle
 • İşlemci Tarafı Bağımlılıkları
 • Microsoft Kütüphane Yöneticisi (LibMan)
 • Razor Sayfaları

HTML Formları

 • Giriş
 • Form Etiketi Yardımcısı
 • Form Gönderme
 • Model Bağlama

Veri Doğrulama

 • Giriş
 • Veri Ek Açıklamaları
 • Model Bağlama
 • Giriş Etiketi Yardımcıları
 • Doğrulama Etiketi Yardımcıları

Başvuru Durumu

 • Giriş
 • Items
 • Oturum Durumu
 • TempData
 • Belgeleme
 • NET Core Kimliği
 • Çerez Ara Katmanları
 • Yetki
 • Talep Bazlı Yetkilendirme

Hata Yönetimi

 • HTTP Hata Durum Kodları
 • Durum Kodu Sayfaları
 • Geliştirici İstisna Kodları
 • İstisna Filtreleri

Günlük

 • Giriş
 • Yapılandırma
 • ILogger

Test Yapma

 • Giriş
 • Birim Testi
 • xUnit
 • Test Kontrolörleri
 • Entegrasyon Testi

Web API’ ları

 • Giriş
 • Alım İşlemleri
 • İşlem Oluşturma
 • Güncelleme İşlemleri
 • İşlemleri Silme
 • Hatalı İstekler
 • Kaynaklar Arası Kaynak Paylaşımı (CORS)

Docker’ ı Kullanma

 • Kapsayıcı Uygulamaların Avantajları
 • Docker ile İlgili Temel Bilgiler
 • Microsoft ASP.NET Core Docker Görüntüleri
 • Bir Konteyneri Çalıştırma
 • Görsel Stüdyo Desteği
 • AWS ve Azure

Yayılma

 • Sayfa ve Görünüm Derleme
 • Yayıncılık
 • Kenar Sunucusu Olarak Kestrel
 • Test Proxy Olarak IIS

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

Introduction to ASP.NET Core Development eğitiminde katılımcılar için;

 • NET Core’a giriş temellerinin atılması,
 • CRUD Operation projesinin oluşturulmasında MVC’nin kullanılması,
 • CRUD Operation projesinin oluşturulmasında Rager Pages’in kullanılması,
 • MVC tasarım modelinin ardından giden uygulamaların tasarlanması,
 • NET Core Project’in yapısının öğrenilmesi,
 • Uygulamaların tasarlanması için ihtiyaç duyulan bilgilerin edinilmesi amaçlanır.

 

Introduction to ASP.NET Core Development Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

Introduction to ASP.NET Core Development eğitiminizi tamamladıktan sonra Introduction to Azure for Developers, ASP.NET MVC 6.0 Programlama, Android and IOS Security ve Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications eğitimlerine göz atabilirsiniz.