Introduction to Data Analysis (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

2 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

Introduction to Data Analysis eğitimi, iş kararlarınıza katkı sağlayacak dataları toplamanızı, uyarlamanızı ve analiz etmenizi sağlamak için kullanılan data analiz araçlarının bir kısmını kapsamaktadır. Bu eğitimi alabilmek için data analizi ya da Excel konusunda yoğun bir bilgi birikimine sahip olmanız gerekmez.

 

Eğitim İçeriği

Veri Analizi ve Analize Giriş

 • Tanım ve Tarihçe
 • Mevcut Teknoloji Ortamı ve Verilerin Artan Kullanılabilirliği
 • İş Analistinin ve Veri Analistinin Rolü
 • Rekabet Avantajı Elde Etmek için Uygulamalar
 • Olguya Dayalı Karar Verme
 • Süreç İzleme ve Kontrol

Olasılık ve Olasılık Dağılımlarının Uygulanması

 • Anahtar Kavramlar ve Temel Bilgiler
 • Belirsizlik Altında Karar Verme
 • Rastgele Değişkenler
 • Nüfus ve Örnekler
 • Normal Dağılım
 • Birçok İş Dağıtımı Normalin Yakınında Değildir Kısaltmaları
 • Güven Aralıkları Oluşturma

Veri Madenciliği ve Veri Ambarı’ na Giriş

 • Veri Madenciliği Kavramları ve Uygulaması
 • Veri Ambarının Uygulama Avantajlarına Giriş

Bilgi İhtiyaçlarını Tanımlama

 • Operasyonel ve Yönetici Bilgi Sınıflarını Tanımlamak
 • Temel Kararları ve Bilgi İhtiyaçlarını Modelleme
 • Önemli Ticari İşlemleri ve Belgeleri Açıklama
 • Harita Bilgisi İhtiyaçlarının Altında Yatan Veriler
 • Yönetici Bilgi İhtiyaçları ve Dengeli Puan Kartı
 • Excel’ de Pivot Tablolar
 • İş Süreci Performansını İzleme ve Yönetme
 • Ölçüleri ve Hedefleri Seçme
 • Performansı Ölçme ve Performans Boşluklarını Bulma
 • Sorun Kaynağı Çözümlemesi

Veri Keşfi Kavramları ve Formülleri

 • Temel Konseptler
 • Değişken Türleri
 • Bağımlı ve Bağımsız Değişkenlerin Seçilmesi
 • Numune ve Popülasyon Karşılaştırması
 • Bir Örneğin Tanımlayıcı Ölçümleri
 • Anahtar Örnek Parametreler
 • Değişkenlik
 • Örnekleme Dağılımları
 • Örnek Boyut
 • Histogramlar
 • Farklı Değişkenler Arasında Korelasyon Oluşturulması ve Analizi
 • Varyans Açıklaması

Risk Yönetimine Giriş

 • Belirsizlik ve Risk Analizi
 • Kuruluşunuzun Risk Kültürünü ve Risk Tolerans Düzeyini Değerlendirme
 • Riskleri Tanımlama, Sıralama, Önceliklendirme ve Kontrol Etme
 • Kantitatif Risk Analizi Ne Zaman Kullanır
 • Önemli Risk Yönetimi En İyi Uygulamaları

Tahmin

 • Tahmin Yöntemleri ve Modelleri
 • Tahmin Tarihçesi
 • Uzun ve Kısa Vadeli Tahminler
 • Sezgisel
 • Zaman Serisi Analizi
 • Eğilimler ve İş Çevrimleri ( mevsimsellik ) ve Güven Sınırları Oluşturma
 • Regresyon Teknikleri Dahil Tahmin Modelleri İçin Bağımsız Değişkenlerin Seçilmesi

İnceleme

 • Veri Analizi ve Analizler
 • Olasılık ve Dağılımlar
 • Veri Madenciliği, Veri Depolama ve Bilgi İhtiyacı
 • İstatistik Çıkarım, Tahmin ve Karar Desteği
 • Sonraki Adımlar Seçenekleri

Ek Kaynaklar ve Alıştırmalar

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

Indroduction to Data Analysis eğitiminde katılımcılar için;

 • İş zekası ve data analitiğinin terimleri, jargonu ve etkisi,
 • Data analizinin kapsamı ve uygulama alanı,
 • Rekabetçi bir üstünlük elde etmede ve kararları desteklemede analitiğin etkisi,
 • İş süreçlerinin performansının ve iyileştirme fırsatlarının kontrol edilmesi,
 • Sapma veya hatanın kök nedenlerinin takip edilmesi ve tespit edilmesi ihtiyacı,
 • Olasılık teorisinin ve normal dağılımın temel prensipleri, özellikleri ve uygulama alanı,
 • Bilgilerin özetlenmesi ve sonuçların grafikler dahil sunumu için değişik metotlara giriş,
 • Popülasyonla ilgili istatistiki parazitler ve sonuç bulma,
 • Örnek boyutları, güven aralıkları ve bunların çözümlenmesinin doğruluğunu nasıl etkiledikleri,
 • Tahmin ve basit lineer regresyon çözümlemesine giriş,
 • Sonuçların yorumlanması ve işle ilgili güvenilir ve ilgili sonuçlara varılması,
 • Gelecekteki sonuçların tahminine ve şu anki ile gelecekteki tehlikenin azaltılmasına yönelik metotlar ve algoritmalar geliştirilmesi,
 • Süreç iyileştirme ve çözümleme becerileri,
 • Güçlü referans malzemelerinin bulunduğu yerler ve karar vermenizi geliştirmek için bunlardan nasıl yararlanılabileceği gibi konuların öğrenilmesi amaçlanır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Operasyon, proje yönetimi, iş analizi veya yönetimine dahil olan ve veri analizi konusuna girmesi gereken herkes katılabilir.

 

Introduction to Data Analysis Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

Introduction to Data Analysis eğitiminden sonra; Use Case Modeling eğitimine göz atabilirsiniz.