Introduction to PostgreSQL for Developers and Administrators (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

PL / pgSQL'de depolanmış prosedürlerin nasıl oluşturacağını, sorgulama yapılacağını, programlayabileceğini ve popüler, açık kaynaklı PostgreSQL veritabanı platformunun nasıl yönetilmesi gerektiğine dair bir çok konu detaylı olarak işlenecektir.

 

Eğitim İçeriği

Introduction and Architecture

 • History and Overview
 • PostgreSQL Major Features
 • PostgreSQL Limits
 • PostgreSQL Architecture
 • MVCC
 • Write Ahead Logs
 • The Background Writer
 • PostgreSQL Data Types

 Installation

 • Overview
 • Binary Installation
 • Source Installation
 • Initializing a PostgreSQL cluster
 • Starting and stopping a PostgreSQL cluster
 • Automatic startup/shutdown

 Configuration

 • Access Control
 • Connection settings
 • Security and Authentication settings
 • Memory settings
 • Kernel resource settings
 • Log management
 • Background writer settings
 • Vacuum cost settings
 • Autovacuum settings

 Intro to PSQL

 • Command line parameters
 • Meta commands
 • Security

 Managing PostgreSQL Databases

 • PostgreSQL Clusters
 • PostgreSQL Databases
 • Tables, Joins and Aggregates
 • PostgreSQL Indexes and Foreign Keys

 Roles and Security

 • Schemas
 • Tables, Views and Rules
 • Users, Groups and Roles
 • Tables and Sequences
 • Object Security

Tablespaces, Partitioning, and Advanced Features

 • Vacuum
 • Tablespaces
 • Inheritance
 • Table Partitioning
 • Windowing Functions
 • Transactions
 • Concurrency Control
 • Functions and Operators
 • Type conversion
 • Full text search

 Moving Data with PostgreSQL

 • Basic DML
 • COPY
 • Other Tools

 Routine DBA Tasks and Best Practices

 • Log Management
 • Query analysis
 • Routine Vacuuming
 • Recovering disk space
 • Managing Planner statistics
 • REINDEX

Monitoring and Statistics

 • Database Logs
 • OS Process monitoring
 • The PostgreSQL Statistics Collector
 • Statistics Views
 • Statistics Functions

 Performance Tuning

 • OS Tuning
 • Hardware configuration
 • Transaction logs
 • Tablespaces and Partitioning
 • Checkpoint tuning
 • Query tuning

 Backup and Recovery

 • The pg_dump utility
 • The pg_dumpall utility
 • Recovery options
 • Point In Time Recovery

 PostgreSQL Upgrades

 • The pg_upgrade utility
 • RPM based upgrades
 • Source based upgrades
 • Replication based upgrades
 • Rolling back

 Replication and HA

 • Streaming Replication
 • Synchronous Replication
 • Replication Slots
 • Failover management
 • Connection Poolers
 • HA configurations

 Triggers

 • Overview
 • Triggers

 Rules

 • Overview
 • SELECT Views
 • Updating a View
 • Materialized Views
 • Rules and privileges

 The PL/pgSQL Language

 • Structure
 • Declarations
 • Expressions
 • Statements
 • Control Structures
 • Cursors
 • Errors and Messages
 • Trigger Procedures

 Other Procedural Languages

 • PL/Perl
 • PL/Python

 PostgreSQL Contribs

 • Overview of additionally supplied modules

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

 • PostgreSQL belgelerini ve kaynakları ile çalışmayı,
 • PostgreSQL işlevleriyle çalışmayı,
 • Kendi komutlarınızı oluşturmayı,
 • PL / pgSQL ile Programlama yapabilmeyi,
 • PostgreSQL'i güvenli bir şekilde kurmayı,
 • Kullanıcı oluşturma, kataloglama ve yedekleme gibi temel yönetim görevleriyle çalışmayı,
 • SLONY ve PGPOOL kullanımını,
 • PostgreSQL'de kalıtımla çalışmayı,
 • Bölüm tabloları ile çalışmayı,
 • Tablo Alanlarını kullanmayı,
 • Veritabanını izlemeyi ve kontrol etmeyi,
 • EXPLAIN bildirimini kullanmayı,
 • PITR kullanmayı,
 • PostgreSQL sunucusunu ayarlamayı öğreneceksiniz.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Sistem Yöneticileri
 • Sistem Uzmanları
 • Veritabanı Yöneticileri
 • Veritabanı Uzmanları
 • Veritabanı servisi kurmak ve yönetmek isteyen herkes katılım sağlayabilir.katılım sağlayabilir.

 

Introduction to PostgreSQL for Developers and Administrators Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

PostgreSQL Administration eğitimine göz atabilirsiniz.