Advanced Python Programming (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

4 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Introduction to Python bilgisi.

Eğitim Hakkında

Python dili hakkındaki bilgileri ve ekosistemin temel gücünü gösteren bir eğitim olan Advanced Python Programming eğitimi, Introduction to Python Programming eğitiminin devamı niteliğindedir.

 

Eğitim İçeriği

 • Python Dilinin Yıldırım İncelemesi
 • Dosya I/O
 • Pythonic / Deyimsel Python
 • Veritabanı Erişimi (İlişkisel)
 • SQLAlchemy ile Veritabanı Erişimi (Çekirdek Modeli)
 • SQLAlchemy ile Veritabanı Erişimi (ORM Modeli)
 • Veritabanı Erişimi (NoSQL / MongoDB)
 • MongoDB ile MongoEngine
 • Yeniden Dağıtılabilirler Oluşturma
 • Python’ da Web Uygulamaları (Piramit)
 • Piramit Düzenleri, Denetleyiciler ve Formlar
 • Python’ da RESTful ve HTTP Tabanlı Web Servisleri Oluşturun
 • Python ile Hata Ayıklama ve Birim Testi

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

Advanced Python Progamming eğitiminde;

 • Hata ayıklayıcı, PyUnit, docTest, günlük kaydı ve özel ortamları kullanmayı,
 • Dekoratörler, kapaklar, lambda ve liste kavramalarını programlamayı,
 • Yineleyicileri ve üreticileri kavramayı,
 • Koleksiyon, dizi ve kuyrukları içerecek modern veri yapılarını anlamayı,
 • Platformdan bağımsız dosya işleme, dosya deseni eşleştirmeyi öğrenmeyi,
 • Mmap ve geçici dosyaları kullanmayı öğrenmeyi,
 • Dize dosyalarını kullanmayı,
 • HTML, JSON ve YAML'yi anlama ve işleyebilmeyi öğrenmeyi,
 • WebApp2 veya Flaskile istemci-sunucu programı kurmayı öğrenmeyi,
 • İstek modülünü kullanmayı anlamayı,
 • REST'in tasarımını ve Python uygulamasını anlamayı,
 • İpliklerin ve çoklu işlemlerin nasıl kullanılacağını kavramayı öğreneceksiniz.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Python’u bir üst kademeye taşımak isteyen ve eğitim sonrasında Ptyhon’u etkin bir şekilde kullanacak olan geliştiriciler.

 

Advanced Python Programming Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

Advanced Python Programming eğitiminden sonra; Data Manipulation and Cleaning in Python, Python'da Veri Düzenlemesine Giriş gibi eğitimlere göz atabilirsiniz.