Apache Cassandra (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

3 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

SQL Veritabanı ve Java programlama bilgisi.

Eğitim Hakkında

Java ile geliştirilmiş olan Apache Cassandra, açık kaynak kodlu bir projedir. Özellikle büyük veriler ile çalışırken fayda sağlayan Apache Cassandra’yı avantajlı kılan, birden çok veri merkezi arasında çoğaltma desteğine sahip olmasıdır. Bir diğer avantajlı yanı ise, ayarlanabilir tutarlılık sağlaması ve yazma-okuma işlemlerini büyük oranda ölçeklenebilir hale getirmesidir.

 

Eğitim İçeriği

NoSQL’ e Genel Bakış

 • İlişkisel Olmayan Veri Depolarını Gerekçelendirme
 • NoSQL Veri Depoları Kategorilerini Listeleme

 Cassandra’ yı Keşfetmek

 • Sütun Ailesi Veri Depolarını Tanımlama
 • Cassandra Ölçme
 • Temel Cassandra Mimarisini İncelemek

 Cassandra Sorgusu

 • Cassandra Sorgu Dilini Tanımlama, CQL
 • CQL Veri Türlerini Numaralandırma
 • Cqlsh Arayüzünden Veri İşleme

 Cassandra Yapılarından ve Türlerinden Yararlanma

 • İlişkisel Modelle Karşılaştırma Yapma
 • Anahtar Boşluklar, Tablolar ve Sütunlara Verileri Düzenleme
 • Koleksiyon ve Sayaç Oluşturma

 Verileri Sorgulara Göre Modelleme

 • Erişim Kalıpları Etrafında Tablolar Tasarlama
 • Bileşik Birincil Anahtarlarla Kümeleme
 • Kompozit Bölüm Anahtarları İle Veri Dağıtımını Geliştirme

 Ayarlanabilir Tutarlılığın Detaylandırılması

 • Tutarlılık Düzeylerini Belirleme
 • Uygun Okuma ve Yazma Tutarlılığı Düzeylerini Seçme
 • Tutarlılık Onarım Özelliklerini Ayırt Etme

 Tutarlılık ve Performans Dengeleme

 • Çoğaltma Faktörü ve Tutarlılığı İlişkilendirme
 • Kullanılabilirlik İçin Ticaret Tutarlılığı
 • Karşılaştır ve Ayarla ile Doğrusallaştırılabilir Tutarlılık Elde Etme

 Cassandra Koleksiyon Türleriyle Çalışma

 • Elemanları Kümeler Halinde Gruplama
 • Listelerdeki Öğeleri Sipariş Etme
 • Haritalarla İlişkileri İfade Etme
 • Koleksiyonları Yerleştirme

 Kolay Erişim İçin Verilerin Depolanması

 • Verileri Gruplara ve Kullanıcı Tanımlı Türlere Eşleme
 • Dondurulmuş Anahtar Kelimenin Araştırılması
 • Değersiz Sütunlar Desenini Uygulama
 • Kümeleme Sütunlarının Stratejik Uygulaması

 Veri Ömrünü Kontrol Etme

 • Geçici Verilerin Kullanım Süresi Dolma Süresi ile Doluyor
 • Tombstone’ ların Dağıtılmış Silme İşlemlerini Nasıl Gerçekleştirdiğini Gözden Geçirme
 • Gelecekte DELETE ve UPDATE’ leri Yürütme

 Maddi Görüşlerin ve Zaman Serilerinin Oluşturulması

 • Zaman Serisi Verilerini Modelleme
 • Gerçekleştirilmiş Görünümlerle Sorguları Geliştirme
 • Uygulamada Muhafaza Edilen Görünümler
 • Analitikleri Somutlaştırılmış Görünümlerden Artırma

 Tetikleyicileri Yönetme

 • I Trigger’ ı Uygulayarak Tetikleyiciler Oluşturma
 • Tablolara Tetikleyiciler Ekleme
 • Tetikleyicilerle Materyalize Görünümleri Destekleme

 Cassandra Verilerini Datastax Java Sürücüsü İle Sorgulama

 • Cassandra Kümesine Bağlanma
 • Java Sürücüsü Üzerinden CQL Çalıştırma
 • Hazırlanan İfadeleri Toplu Olarak Harmanlama
 • Büyük Sorguları Sayfalandırma

 Kundera ile Java Nesnelerine Devam Etmek

 • Java Kalıcılık Mimarisini Tanımlama, JPA
 • Kundera’ yı Cassandra ile Çalışacak Şekilde Yapılandırma
 • Şemaları Otomatik Olarak Oluşturma
 • Kundera’ da JPA İşlemlerini Yönetme

 Yerleşik Cassandra Konektörlerinden Yararlanma

 • Cassandra InputFormat ile Hadoop MapReduce’ a Veri Yükleme
 • Cassandra Loader’ ı Pig İlişkileri Oluşturmak İçin Kullanma
 • Cassandra Tablasını Cassandra Serileştirici / Ters Serileştirici (SerDe) ile Hive Tablosuna Dönüştürme

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

Apache Cassandra eğitiminden sonra katılımcılar için;

 • Cassandra’nın kullanımının öğrenilmesi,
 • Cassandra data tabanlarının hazırlanması ve sürekli kullanımı yapılan tasarım düzenlerinin uygulanması,
 • Cassandra’nın özelliklerinin listelenmesi,
 • NoSQL’in tanımlanması ve özelliklerinin öğrenilmesi,
 • Büyük Veri’nin ne olduğunun açıklanması,
 • CQL ve Java kullanımıyla Cassandra data temellerine ulaşımın sağlanması,
 • Okuma, yazma ve data tutarlılığı arasında dengenin oluşturulması,
 • RDBMS’nin sınırlarının listelenmesi,
 • Cassandra’nın Hadoop, Pig ve Hive ile uyumlu hale getirilmesi,
 • Sorgu konseptine uygun olarak Cassandra’da data modellemesinin yapılması gibi edinimlerin kazanılması amaçlanır.

 

Eğitime Kimler Katılmalı

 • Analiz uzmanları
 • Araştırma uzmanları
 • BT geliştiricileri
 • Test uzmanları
 • Proje yöneticileri

Apache Cassandra Eğitimi Nasıl Yapılır?

Uzman eğitmen tarafından verilen Apache Cassandra eğitimi özellikle analiz, test ve araştırma uzmanları, BT geliştiricileri, proje yöneticileri ve NoSQL veritabanları ile Cassandra konusunda kariyer yapmak isteyen uzmanlara önerilir.

 

Apache Cassandra Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

Apache Cassandra eğitimini tamamladıktan sonra NoSQL ile Dağıtık Veri İşleme, Advanced Querying SQL Databases using T-SQL, Microsoft SQL Server Sorgulama ve Must-Have Skills for Modern Data Modelling eğitimlerine göz atabilirsiniz.