Architect Enterprise Applications with Java EE (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Java EE teknolojileri ve UML bilgisi.

Eğitim Hakkında

Büyük çaplı projelerin ihtiyaçları için geliştirilen Java EE, Java teknolojilerinin bütünün oluşturduğu çerçevedir. Java EE teknolojisi kullanılarak, kurumsal Java uygulamalarının daha başarılı mimariler geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan bilgiler öğrenilir.

 

Eğitim İçeriği

 • Modül 1: Java EE Mimarisini Anlama
 • Modül 2: JPA Varlıkları ve BeanValidation Kullanarak Kalıcılığı Yönetme
 • Modül 3: İş Mantıklarını EJB’ leri Kullanarak Uygulama
 • Modül 4: Java Mesaj Servisi API’ sını Kullanma
 • Modül 5: JAX-WS ve JAXB API’ lerini Kullanarak SOAP Hizmetlerini Uygulama
 • Modül 6: Sunucuları Kullanarak Java Web Uygulamaları Oluşturma
 • Modül 7: JSP’ leri Kullanarak Java Web Uygulamaları Oluşturma
 • Modül 8: JAX-RS API Kullanarak REST Hizmetlerini Uygulama
 • Modül 9: WebSockets Kullanarak Java Uygulamaları Oluşturma
 • Modül 10: JSF’ leri Kullanarak Web Uygulamaları Geliştirin
 • Modül 11: Güvenli Java EE 7 Uygulamaları
 • Modül 12: CDI Beans Kullanma
 • Modül 13: Java EE 7 Uygulamalarında Eşzamanlılık API’ sını Kullanma
 • Modül 14: Java EE 7 Uygulamalarında Toplu API’ yı Kullanma

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

Alınan Architect Enterprise Applications with Java EE eğitiminden sonra katılımcılar için,

 • Mimarların ve mimarların ortaya koyduğu ürünlerin rollerinin açıklanması,
 • İşletme ihtiyaçlarının bir mimariye dönüştürülmesi,
 • Sistem mimarisindeki standartlaşmış hataların çözümünün sağlanması için Java EE unsurları teknolojilerinin başarılı şekilde kullanılması,
 • NFR’lerin tanımlanması ve sıklıkla ortaya çıkan hataların ve bu hatalar için çözümlerin tanımlanması,
 • Enterprise Architect’ın rollerinin, yükümlülüklerinin ve çıktılarının tanımlanması,
 • Müşteri, web, işletme, entegrasyon ve data katmanlarının mimarisinin seçiminde tartışma yapılması,
 • Java EE kapsamında konusu geçen metotların ve Java EE kalıplarında tanımlanmış çözümlerin kullanılması ile yazılım sistemlerinin türetilmesinin öğrenilmesi amaçlanır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Genel yazılım mimarisi ve Java EE teknolojisi tabanlı kurumsal yazılımcılar,
 • Kurumsal mimari hakkında fikir sahibi olan ve Java EE teknolojilerini çok katmanlı kullanmak isteyen yazılımcılar,
 • Java EE teknolojilerinin hizmet kalitesini artırmak için nasıl kullanılacağını anlamak isteyen  mimarlar,
 • Oracle Certified Enterprise Architect sınavına hazırlanmak isteyen herkes katılabilir.

Architect Enterprise Applications with Java EE Eğitimi Nasıl Yapılır?

Architect Enterprise Applications with Java EE eğitimi almayı düşünen katılımcılara uzman eğiticiler tarafından teorik bilgiler verildikten sonra edinilen bilgilerin iş hayatlarında da uygulanabilmesi için çeşitli senaryolar oluşturularak çözüm odaklı eğitim verilir.

 

Architect Enterprise Applications with Java EE Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

Architect Enterprise Applications with Java EE eğitimini tamamladıktan sonra Understanding the Java Spring Framework, Java EE and Web Application Security ve Developing Enterprise Applications on Java EE 7 eğitimlerine göz atabilirsiniz.