Business Service Management 9.x Advanced (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

ITIL ve BSM 120 Temelleri bilgisi.

Eğitim Hakkında

Business Service Management 9.x Advanced eğitimi ile ileri seviyedeki HP İş Hizmetleri Yönetimi (BSM) yazılım kapsamlarını detaylı şekilde öğrenebilirsiniz. Eğitim özellikle BSM yöneticileri ve destek çalışanları için uygundur.

 

Eğitim  İçeriği

BSM Mimarisi ve Yapılandırma Kararları

 • BSM Mimarisini Gözden Geçirme
 • BSM Portföyünün Bileşenlerini Listeleme
 • BSM’ in Kurulması ve Yapılandırılması için İş Akışını Gözden Geçirme
 • BSM Konuşlanmasını Pekiştirme
 • Yüksek Kullanılabilirlik Seçeneklerini Tanımlama
 • BSM Disaster Recovery Tasarlama
 • Çok Kullanımlı Bir Ortam Tanımlama
 • BSM Dağıtımını Yapılandırma
 • Kurulum ve Veritabanı Konfigürasyonu Yardımı ile Çalışma
 • BSM Dağıtımını Boyutlandırma ve Ayarlama
 • Altyapı Ayarları ile Çalışma
 • JMX Konsolu ile Çalışma

RTSM Yönetimi

 • RTSM Bileşenlerini Tanımlama
 • RTSM Popülasyonunu tanımlama
 • RTSM-CMS Entegrasyonunu Tanımlama ve Yapılandırma ( RTSM Senkronizasyonu)
 • BSM Veri Toplayıcılarından Topoloji Raporlanmasını Anlama
 • En İyi Modelleme Uygulamalarını Kullanma
 • Zenginleştirme Yoluyla Veri Modelini Yaygınlaştırma
 • Mutabakatı Tanımlama ve Yapılandırma
 • RTSM Sorunlarını Giderme – Ek A

Hizmet Sağlığı Analizörü

 • SHA’ nın Birincil Hedefini Belirleme
 • Üç Farklı SHA Lisansının Her Birini Adlandırma ve Açıklama
 • SHA 9.1x ve 9.2x Mimarileri Arasındaki Temel Farklılıkları Belirtme
 • Başlıca Mimari Bileşenleri Adlandırma ve İşlevlerini Açıklama
 • Veri Toplayıcılarından Başlayarak SHA İçindeki Veri Akışını Tanımlama
 • Baseline Engine, SHA ( veya RAD ) Engine ve Analiz Sürecinin İşlevini Belirtme
 • Temel Manşonun Nasıl Hesaplandığını Belirtme ve Sezonsallığı Tanımlama
 • RunTime Anomaly Detection (RAD) Engine’ de Anormallik Oluşturmanın Beş Aşamasını Tanımlama ve Adlandırma
 • Başlatmak ve Çalıştırmak için SHA’ ı ayarlama
 • SHA’ nın Uçtan Uca Kullanıcı İş Akışını Açıklama
 • XML Metrik Filtrelerinin Düzenlemeleri de Dahil Olmak Üzere Gelişmiş SHA Yapılandırması Gerçekleştirme
 • Doğrulama Araçlarını Yapılanma – Ek A
 • Metrik Temelleri Bizzat El Yardımı İle Oluşturma – Ek B
 • Sorun Giderme – Ek C

CI Türleri ve İlişkileri

 • Özel Bir CI Türü Oluşturma
 • Özel Bir CI İlişki Türü Oluşturma
 • Soğutma Görünümü Adı Verilen Özel Bir RTSM Görünümü Oluşturma
 • Bir CI Oluşturma
 • CI’ lar Arasında İlişkiler Oluşturma

Hizmet Sağlığını Özelleştirme

 • Benzersiz Gereksinimleri Karşılamak için Hizmet Sağlığını Özelleştirmeyi Açıklama
 • Sağlık Göstergeleri Oluşturma (HIs)
 • HI Görevlendirmeleri Oluşturma
 • Temel Performans Göstergelerini (KPIs) Oluşturma
 • KPI Görevlendirmeleri Oluşturma
 • KPI Zenginleştirme Hizmetinin (KES) Çalışmasını Açıklama
 • Multi-process Architecture Business Logic Engine (MARBLE) Çalışmasını Açıklama

BSM Konnektör

 • BSMC Politika Türlerini Kıyaslama ve Karşılaştırma
 • BSMC Metrik Günlük Dosyası Politikaları Oluşturma
 • BSMC Olay Günlüğü Dosyası İlkeleri Oluşturma
 • BSMC Veri Tabanı Politikaları Oluşturma
 • BSMC XML Dosya Polisi Oluşturma
 • Kaynak Veri Değerlerinden BSM Tarafından Tanınan Veri Değerlerine Alan Eşleşmeleri Oluşturma
 • BSMC Politikalarını BSM’ deki HI Durumunu Etkileyecek Şekilde Yapılandırma
 • BSMC Politikalarını Kullanarak RTSM‘ ye Topoloji Sağlama
 • BSMC ile BSM Entegrasyonunu Yapılandırma
 • Birincil BSMC Günlük Dosyalarının Yerini Saptama

Sistem Sağlığı

 • Devlet Sistem Sağlığının Birincil İşlevi
 • Sistem Sağlığının SiteScope’ tan Nasıl Ayrıldığını Açıklama
 • Sistem Sağlığını Kurma
 • BSM Sorunlarını Tanımlamak ve Araştırmak için Ayrıntılara İnme
 • Ayrı BSM İşlemlerini Başlatma ve Durdurma
 • BSM Günlük Dosyalarını Micro Focus Desteğine Gönderebilecek Şekilde Paketleme
 • Tek Tek Günlük Dosyalarını İnceleme ve Kaydetme
 • BSM Metriklerinin Durumunu ve Değerini İnceleme
 • Sistem Sağlığını Kullanarak BSM Yük Devretmeyi Yapılandırma
 • Sistem Sağlığının SiteScope Kullanıcı Arayüzüne Erişme
 • Ek Monitörler Dağıtma

BSM Günlükler ve Sorun Giderme

 • BSM Günlüklerinin Nasıl Kullanılacağını Açıklama
 • Özel Kişisel Günlük Dosyaları Oluşturmak için BSM Günlük Yöneticisini Kullanma
 • BSM Platformunda Sorun Giderme
 • Sorun Giderme Araçlarından ve Kaynaklarından Yararlanma
 • BSM Uygulamaları Sorun Giderme – Ek A
 • BSM Raporları Sorun Giderme– Ek B
 • BSM Veri Toplayıcıları Sorun Giderme – Ek C • Ek Sorun Giderme İpuçları – Ek D

BSM Genişletilebilirliğine Giriş

 • Hizmet Durumu API’ sını Tanımlama
 • Hizmet Seviyesi Yönetimi (SLM) API’ sını Tanımlama
 • Son Kullanıcı Yönetimi (EUM) API’ sını Tanımlama
 • Genel Raporlama Motoru API’ sını Tanımlama
 • Sorun Giderme – Ek A
 • x EUM Raporlarında Sorun Giderme – Ek B

BSM’i  NNMi ile Entegre Etme

 • NNMi ‘ ın İşlevlerini Açıklama
 • NNMi ‘ı BSM ile Entegre Etmenin Değerini Tanımlama
 • NNMi ile BSM Entegrasyonunun Aşamalarını Listeleme
 • NNMi’ yi BSM ile Entegre Etme
 • BSM ile NNMi Entegrasyonunu Doğrulama

BSM’ yi Servis Müdürü (SM) ile Entegre Etmek

 • Servis Müdürü (SM) Entegrasyonunun Temel Özelliklerini tanımlama
 • Servis Müdürü (SM) Entegrasyonlarını Listeleme
 • Servis Müdüründe İletişim İçin Farklı Entegrasyon Teknolojilerini İnceleme
 • Servis Müdürü Entegrasyonunu Yapılandırma
 • BSM Hizmet Seviyesi Yönetimi İşletme ve Altyapı Hizmetlerinin Servis Müdürü Olay Kayıtlarıyla Nasıl Etkileşime Girdiğini Öğrenme
 • Sorun Giderme ve Günlükler – Ek A

BSM’ i Yükseltme

 • İki Yükseltme Türünü Karşılaştırma
 • Bir Yükseltme Türü Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Önemli Noktaları Belirleme
 • BSM 9.2x’ e Desteklenen Yükseltme Yollarını Öğrenme
 • Hem Doğrudan Hem de Aşamalı Yükseltmeler için Akışları Açıklama
 • Yükseltme Sihirbazı Akışı ile Çalışma

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

Business Service Management 9.x Advanced eğitiminden sonra katılımcılar için;

 • ALM uygulamasının planlamasının yapılması,
 • BSM dağıtım senaryolarının açıklanması,
 • Nüfus, yapılandırma, topoloji, raporlama, modelleme ve veri zenginleştirmenin de içinde bulunduğu RTSM yönetiminin açıklanması,
 • SHA’nın kullanımı ile olasılıklı analitiğin yapılması,
 • SH bilgilerinin görüntülenme tiplerinin özelleştirilmesi,
 • BSM bileşenlerindeki hataların çözümlenmesi,
 • BSM’de yer alan farklı API’ların kullanılması,
 • CSM / UCMDB uyum sağlamasının yapılandırılması ve özelliklerinin ne işe yaradığının anlaşılması,
 • NNMi’den ağ verilerinin kapsamındaki iş modellerinin geliştirilmesinin öğrenilmesi amaçlanır.

 

Business Service Management 9.x Advanced Eğitimi Nasıl Yapılır?

Business Service Management 9.x Advanced eğitimi 5 gün sürer ve 5 günlük eğitim boyunca katılımcılara teorik olarak verilen bilgilerin pratik karşılığı da yapılarak eğitimin pekiştirilmesi amaçlanır.

 

Business Service Management 9.x Advanced Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

Business Service Management 9.x Advanced eğitimini tamamladıktan sonra Digital Transformation - Impacts on the Business, Siebel Business Analyst 15.5 ve Business Process Modelling with BPMN eğitimlerine göz atabilirsiniz.