Developing Object-Oriented Programs in Java (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Temel java bilgisi.

Eğitim Hakkında

Java’da nesneye dayalı programlama konusunda temel eğitimi alındıktan sonra devamında Developing Object-Oriented Programs in Java eğitiminin alınması önerilir. Developing Object-Oriented Programs in Java eğitiminde Java’nın nesneye dayalı düzenle ilgili gelişimin sağlanması için katılımcılara Java ile ilgili tüm konularda ve Java’nın yeni özellikleri hakkında bilgi verilir.

 

Eğitim İçeriği

Java SE Dilinin Temelleri

 • İlkel Veri Türleri
 • Arayüzler
 • Sınıflar ve Yöntemler
 • Kalıt
 • Çekirdek Sınıf Kütüphanesi
 • Koleksiyonlar ve Akımlar
 • İstisna İşleme
 • Kalıp Türü

Yeni Dil Özellikleri

 • Jenerik
 • Derleme Zamanı Türü Güvenliği
 • Koleksiyon Çerçevesi (JSR 14).
 • Gelişmiş Yineleyiciler (JSR 201)
 • Oto Kutulama / Kutudan Çıkarma
 • Normal Güvenli Numaralandırma
 • Vararg
 • Statik İçe Aktarma
 • Meta Veriler (Ek Açıklamalar)

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

Alınan Developing Object-Oriented Programs in Java eğitiminden sonra katılımcılar için,

 • Nesneye dayalı programlama kavramlarının öğrenilmesi,
 • Java List arayüzünün farklı uygulamalarının keşfedilmesi,
 • Nesneleri birbirleriyle bağlantılı hale getirmede kalıtım, arabirimler ve soyut gruplardan ne zaman faydalanılacağı hakkında bilgi edinilmesi,
 • Java SE programlama dilinin esasları hakkında bilgilendirilmesi,
 • Programlama diliyle alakalı güncel özelliklerin gösterilmesinin öğrenilmesi amaçlanır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Bu eğitime Java ve Java EE platform uygulamalarında Spring Framework bölümlerini veya parçalarını kullanmak isteyen işletme bileşeni, web ve müşteri geliştiricileriler katılabilir.

 

Developing Object-Oriented Programs in Java Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

Developing Object-Oriented Programs in Java eğitimini tamamladıktan sonra Java and Web Application Security, C# Programlama Dili ve Oracle Database 12c: Advanced PL/SQL eğitimlerine göz atabilirsiniz.