Developing SQL Databases (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

Bu eğitim, Adobe Illustrator’a kapsamlı bir giriş niteliğindedir. Adobe Illustrator Giriş eğitimi, Illustrator’a başlayan bireylerin profesyonel grafikler, tasarımlar ve çizimler yapabilmesine olanak sağlar.

 

Eğitim İçeriği

 • Modül 1: Veritabanı Geliştirme Tanımı
 • Modül 2: Tabloları Tasarlama ve Uygulama
 • Modül 3: Gelişmiş Tablo Tasarımları
 • Modül 4: Kısaltmalar Yoluyla Veri Bütünlüğünü Sağlama
 • Modül 5: Endekslere Giriş
 • Modül 6: Optimize Edilmiş Endeks Stratejileri Tasarlama
 • Modül 7: Kolon Bazlı Endeksleme
 • Modül 8: Görünüm Tasarlama ve Uygulama
 • Modül 9: Saklı Prosedürleri Tasarlama ve Uygulama
 • Modül 10: Kullanıcı Tanımlı İşlevler Tasarlama ve Uygulama
 • Modül 11: Tetikleyicilerle Veri İşleme’ ye Yanıt Verme
 • Modül 12: Bellek İçi Tabloları Kullanma
 • Modül 13: Yönetilen Kodu SQL Server’da Uygulama 
 • Modül 14: SQL Server’ da XML Verilerini Depolama ve Sorgulama
 • Modül 15: Uzamsal Verileri SQL Server’ da Depolama ve Sorgulama
 • Modül 16: BLOB’ ları ve Metin Belgelerini SQL Server’ da Depolama ve Sorgulama
 • Modül 17: SQL Server Eşzamanlılığı
 • Modül 18: Performans ve İzleme

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

Developing SQL Databases eğitimi sonrasında,

 • Tablo hazırlanması ve hazırlanan tablonun uygulanması,
 • İleri seviye tablo tasarımlarının yapılması,
 • Tasarım ve uygulama tabloları,
 • “Bellek İçi Tablolar”ın tasarlanması ve uygulanması,
 • SQL Server’da “Yönetilen Kodlar” kısmının uygulanması,
 • Kısıtlayıcılar ile data bütünlüğünün sağlanması,
 • Uzamsal datalarla çalışılması,
 • “Sorgu Blob”ların ve metin belgelerinin saklanması,
 • Tasarım ve uygulama görünümleri,
 • Görünümlerin tasarlanması ve tasarlanan görünümlerin uygulanması,
 • ‘Kullanıcı Tanımlı İşlevler’in tasarlanması ve uygulanması,
 • XML verilerinin saklanması ve sorgulanmasının öğrenilmesi gibi becerilere sahip olunması amaçlanmaktadır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • SQL alanında bilgi sahibi olmak isteyen herkes katılabilir.

 

Developing SQL Databases Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

Developing SQL Databases eğitimini tamamladıktan sonra Excel ile Veri Analizi ve Raporlama, Developing Microsoft Azure Solutions, İleri C# Programlama ve Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications eğitimlerine göz atabilirsiniz.