HDP Operations: Administration Foundations (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

4 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Temel Linux bilgisi.

Eğitim Hakkında

HDP Operations: Administration Foundations eğitimi, Hortonworks Veri Platformu (HDP)‘nda işlevsel yönetim platformu olarak, Apache Ambari’nin kullanımı konusunda katılımcılara detaylı bilgi ve deneyim imkanı sunar. Ayrıca eğitim katılımcıların iş hayatında daha profesyonel şekilde çalışmalarına da imkan sağlar.

 

Eğitim İçeriği

Büyük Verilere Giriş, Hadoop ve Hortonworks Veri Platformu

 • Apache Hadoop’ u Tanımlama
 • Hadoop Küme Yönetimi Seçeneklerini Listele
 • Hadoop Kümesi Dağıtım Seçeneklerini Belirleme
 • Apache Ambari’ yi Kullanarak Etkileşimli HDP Kurulumu Gerçekleştirme
 • Kullanıcıları, Grupları ve İzinleri Yönetme
 • Web Kullanıcı Arayüzü Aracının İşlemlerini Özetleme
 • HDFS Kabuk İşlemlerini Gerçekleştirme

HDFS Depolama, Raf Bilinci, HDFS Anlık Görüntüleri ve HDFS Merkezi Önbelleğini Yönetme

 • HDFS Mimarisini ve Çalışmasını Tanımlama
 • Ambari Web, NameNode ve DataNode UI’ lerini Kullanarak HDFS’ yi Yönetme
 • Komut Satırı Araçlarını Kullanarak HDFS’ yi Yönetme
 • Raf Bilincinin Amacı ve Faydalarını Özetleme
 • Hadoop Yedekleme Konularını Özetleme
 • HDFS Merkezi Önbelleğe Alma Amacını ve Çalışmasını Özetleme
 • HDFS NFS Ağ Geçidi Kullanım Durumlarını Belirleme
 • HDFS NFS Ağ Geçidini Yükleme ve Yapılandırma

YARN’ a Giriş

 • YARN Kaynak Yönetimini Açıklama
 • YARN Mimarlık ve İşletmesini Özetleme
 • YARN Yönetim Seçeneklerini Belirleme ve Kullanma
 • Basit YARN Uygulamalarını Çalıştırmanın Temel Kavramlarını Anlama
 • YARN Kuyruklarını Yapılandırma ve Yönetme
 • YARN Düğüm Etiketlerinin Amaç ve Çalışmasını Özetleme
 • Düğüm Etiketi Davranışını Doğrulamak için Test İşlerini Çalıştırma

HDP ile Yüksek Kullanılabilirlik, Planlarla HDP Dağıtma, ve HDP Yükseltme Süreci

 • NameNode HA’ nın Amacını Özetleme
 • Ambari Kullanarak NameNode HA’ yı Yapılandırma
 • Apache Ambari Panosunun Özelliklerini ve Avantajlarını Açıklama
 • HDP’ de Mevcut Yöntem ve Yükseltme Türlerini Hatırlama
 • Yükseltme İşlemini, Kısaltmaları ve Yükseltme Öncesi Kontrol Listesini Açıklama
 • Apache Ambari Web UI Kullanıcı Arayüzünü Kullanarak Yükseltme Yapma

Büyük Verilere Giriş, Hadoop ve Hortonworks Veri Platformu

 • Apache Hadoop’ u Tanımlama
 • Hadoop Küme Yönetimi Seçeneklerini Listele
 • Hadoop Kümesi Dağıtım Seçeneklerini Belirleme
 • Apache Ambari’ yi Kullanarak Etkileşimli HDP Kurulumu Gerçekleştirme
 • Kullanıcıları, Grupları ve İzinleri Yönetme
 • Web Kullanıcı Arayüzü Aracının İşlemlerini Özetleme
 • HDFS Kabuk İşlemlerini gerçekleştirme

HDFS Depolama, Raf Bilinci, HDFS Anlık Görüntüleri ve HDFS Merkezi Önbelleğini Yönetme

 • HDFS Mimarisini ve Çalışmasını Tanımlama
 • Ambari Web, NameNode ve DataNode UI’ lerini Kullanarak HDFS’ yi Yönetme
 • Komut Satırı Araçlarını Kullanarak HDFS’ yi Yönetme
 • Raf Bilincinin Amacı ve Faydalarını Özetleme
 • Hadoop Yedekleme Konularını Özetleme
 • HDFS Merkezi Önbelleğe Alma Amacını ve Çalışmasını Özetleme
 • HDFS NFS Ağ Geçidi Kullanım Durumlarını Belirleme
 • HDFS NFS Ağ Geçidini Yükleme ve Yapılandırma

YARN’ a Giriş

 • YARN Kaynak Yönetimini Açıklama
 • YARN Mimarlık ve İşletmesini Özetleme
 • YARN Yönetim Seçeneklerini Belirleme ve Kullanma
 • Basit YARN Uygulamalarını Çalıştırmanın Temel Kavramlarını Anlama
 • YARN Dizilerini Yapılandırma ve Yönetme
 • YARN Düğüm Etiketlerinin Amaç ve Çalışmasını Özetleme
 • Düğüm Etiketi Davranışını Doğrulamak için Test İşlerini Çalıştırma

HDP ile Yüksek Kullanılabilirlik, Planlarla HDP Dağıtma ve HDP Yükseltme Süreci 

 • NameNode HA’ nın Amacını Özetleme
 • Ambari Kullanarak NameNode HA’ yı Yapılandırma
 • Apache Ambari Panosunun Özelliklerini ve Avantajlarını Açıklama
 • HDP’ de Mevcut Yöntem ve Yükseltme Türlerini Hatırlama
 • Yükseltme İşlemini, Kısıtlamaları ve Yükseltme Öncesi Kontrol Listesini Açıklama
 • Apache Ambari Web UI Kullanıcı Arayüzünü Kullanarak Yükseltme Yapma

 

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

HDP Operations: Administration Foundations eğitiminden sonra katılımcılar için;

 • HDFS depolama, raf bilinci, HDFS anlık görüntüleri ve HFS merkezi ön belleğinin yönetilmesinin öğrenilmesi,
 • Hortonworks Veri Platformunun kurulması,
 • YARN kaynaklarının yönetilmesi,
 • YARN uygulamalarının çalıştırılması,
 • HDFS anlık görüntülerinin ve DistCp’ nin kullanılması,
 • YARN’ ın esas bilgilerinin öğrenilmesi ve giriş eğitiminin alınması,
 • Hadoop hizmetlerinin yönetilmesi,
 • Ambari bildirimlerinin yönetilmesi,
 • Ambari planlarının kullanımıyla bir HDP grubunun dağıtılması,
 • Oluşturulan grubun HDP’nin daha güncel bir versiyonuna yükseltilmesiBüyük Veriye giriş, Hadoop ve Hortonworks’un veri platformu hakkında bilgi edinilmesi gibi edinimlerin kazanılması amaçlanır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

HDP kümesinin kurulması, yapılandırılması ve yönetiminden sorumlu olan Linux yöneticilerini ve sistem operatörleri katılabilir.

 

HDP Operations:Administration Foundations Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

HDP Operations: Administration Foundations eğitimini tamamladıktan sonra HDP Operations: Security, HDP Developer: Apache Pig and Hive (Hadoop) ve HDP Developer: Quick Start eğitimlerine göz atabilirsiniz.