LoadRunner 12.0 Essentials (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Windows Web Fundamental ve C dili bilgisi.

Eğitim Hakkında

LoadRunner 12.0 Essentials eğitiminde katılımcılara LoadRunner 12.0 ile tanışma fırsatı verilir. Katılımcılar eğitim sayesinde Sanal Kullanıcı Oluşturucu, yani VuGen, Denetleyici ve Analiz araçları hakkında bilgi edinir.

 

Eğitim İçeriği

Modül 1: LoadRunner 12.0 Temeller Kursuna Genel Bakış

 • Dersin içeriğini ve amaçlarını tanımlama
 • Sınıf programını ve sınıf lojistiğini tanımlama
 • İlgili dersleri belirleyin
 • Laboratuvar ortamı ayrıntılarını tartışın

Modül 2: HP LoadRunner (LR) 12.0'a Giriş

 • Yük testi ihtiyacını açıklar
 • Çeşitli performans testi hedeflerini tanımlama
 • LR metodolojisinin adımlarını belirleme
 • LR bağlamında bir senaryo tanımlama
 • Etkili senaryolar oluşturmak için stratejiler belirleyin

Modül 3: LR 12.0' daki Yenilikler

 • Aşağıdakiler dahil olmak üzere LR 12.0'ın temel yeni özelliklerini tanımlama:
  • Gelişmiş mobil test
  • Sürekli test
  • Yük Üreteçlerini (LG) bulutta dağıtma
  • Bir Topluluk oluşturma
  • İletişim arayüzü geliştirmeleri
  • Kullanıcı deneyimi ve çeşitli geliştirmeler

Modül 4: Etkili Yük Testi Planlama

 • Yük testiniz için ölçülebilir hedefler tanımlama
 • Sisteminizi yük test etmeden önce ön bilgileri toplama
 • Sistem bilgilerini etkin bir şekilde organize etme
 • Yük testlerini planlamak için toplanan bilgileri kullanma

Modül 5: LR Bileşenlerini Kurma

 • LR mimarisini tanımlayın
 • LR bileşenlerinin nereye kurulacağını belirleme
 • Kurulum için gerekli yazılım ve donanımı tanımlayın
 • LG bağlantı sorunlarını giderme
 • Ağ Sanallaştırma (NV) ayarlarını yapılandırma

Modül 6: Senaryolara Giriş

 • LR senaryosunun unsurlarını tanımlama
 • Senaryo oluşturmak için temel adımları açıklama
 • Senaryoda bir LG yapılandırma

Modül 7: Çalışma Zamanı Ayarlarını Kullanma

 • Yük testi için çalışma zamanı ayarlarını tanımlama
 • Komut dosyaları ve senaryolar için çalışma zamanı ayarları arasındaki farkı açıklama
 • Çalışma zamanı ayarlarını yük testi hedeflerine göre yapılandırma

Modül 8: Zamanlama Senaryoları

 • Senaryo zamanlamasını yapılandırma
 • Zamanlamayı senaryoya ve grup seçeneklerine göre tanımlayın
 • Gerçek dünya programı ve temel program çalıştırma modlarını tanımlayın
 • İşlemler ızgarasını ve senaryo etkileşimli grafiğini kullanarak zamanlamaları yönetin
 • Bir senaryoyu durdurma

Modül 9: Performans Monitörlerini Kullanma

 • Performans monitörlerinin değerini tanımlayın
 • Yük testi hedeflerine ulaşmak için performans monitörlerini seçin
 • Performansa dayalı hedefler için ölçümler ekleyin

Modül 10: Senaryo Çalıştırma

 • Bir senaryo çalışması için hazırlanın
 • Çalışma senaryosunu tanımlayın
 • Bir senaryoyu verimli bir şekilde çalıştırmak için en iyi uygulamaları belirleyin
 • Bir senaryo çalıştırın
 • Sık karşılaşılan çalışma zamanı hatalarını tartışın

Modül 11: Analiz Aracını Kullanma

 • Analiz aracını ve analiz grafiklerinin kategorilerini açıklayın
 • Sonuçları analiz etmenin değerini açıklayın
 • Verileri görüntülemek için grafikleri kullanma
 • Grafik verilerini ve ham verileri açıklayın
 • Ayrıntıları birçok grafiğe uygulayın, grafikleri birleştirin ve otomatik korelasyon gerçekleştirin
 • Hizmet düzeyi sözleşme (SLA) raporlarını kullanma
 • Rapor oluşturma yardımcı programlarını çalıştırma

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

LoadRunner 12.0 Essentials eğitiminden sonra katılımcıların;

 • Yük testi konusunda ihtiyaç duyulacak bilgilerin tanımlanması,
 • LoadRunner yani LR’nin bileşenlerinin tanımlanması,
 • En basit düzeyde bir LR senaryosunun oluşturulması için olması gereken iş akışının uygulanması,
 • Sunucuda hazırlanan verilerin işlenmek için komut dosyalarının birbiri ile ilişkilendirilmesi,
 • Sanal Kullanıcı Oluşturucu’ nun yani VuGen’ in kullanımı ile web ortamında komut dosyalarının kaydedilmesi,
 • Yük testi amacına uygun bir şekilde bir LR senaryosuna komut dosyaları, çalışma zamanı ayarları, performans monitörleri, LG’ ler ve Vusers’ in atanması,
 • Senaryonun çalıştırılmasıyla uygulamada bir yük testinin gerçekleştirilmesi,
 • VuGen ve temel C dilinin yaradıkları işe göre komut dosyalarının özelleştirilmesi,
 • Kullanıcı giriş verilerinin değiştirilmesi için komut dosyalarının parametrelendirmesini öğrenmesi amaçlanır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Kalite Güvence ve Performans Mühendisleri.
 • Yük testi sürecinin herhangi bir alanında yer alan yöneticiler.

 

LoadRunner 12.0 Essentials Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

LoadRunner 12.0 Essentials eğitimini tamamladıktan sonra C# Programlama Dili, Developing Microsoft Azure Solutions ve Administering Microsoft SQL Server Databases eğitimlerine göz atabilirsiniz.