Microsoft Access VBA – Programming (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

3 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Access Bilgisi.

Eğitim Hakkında

Access’in programlama arabirimi olan VBA, sağlam ve güçlü veri tabanları oluşturmanızı sağlar. Eğitim sayesinde diğer programlar ile Access’i entegreli çalıştırmayı öğreneceksiniz.

 

Eğitim İçeriği

Access VBA

 • Makroları VBA’ya Dönüştürme
 • VBA Programlama Ortamı
 • Visual Basic Düzenleyicisi
 • Olay Güdümlü Programlama
 • Modüller
 • Modül Oluşturmanın İki Yolu
 • Prosedür Hazırlama
 • Proje Gezgini'ni kullanma
 • Özel Fonksiyonlar

VBA Giriş

 • VBA Kodla
 • Değişkenler Ve Veri Tipleri İle Temel Programlama
 • If İfadeleri
 • Vba Dahili Fonksiyonları
 • Erişim Nesnelerini Anlama
 • Nesne Tarayıcısını Kullanma
 • Derleme ve Kod Hata Kontrolü
 • Uygulama Nesnesini Kontrol Etme
 • Hataları Düzeltme

Form & Raporlarla Çalışma

 • Formları ve Raporları Denetlemek Üzere Access Nesnelerini Kullanma
 • Excel ve diğer veritabanlarına veri aktarma
 • Metin dosyalarını içe aktarma
 • Formlar (subforms, combo boxes, toggle buttons, list boxes)
 • Programlı Açılış Raporları
 • VBA ile Kurgulama Raporları
 • Dinamik Raporlar ile Çalışma

SQL ve ADO Kullanımı

 • Select statements; Group By clauses
 • Update, Insert and Delete statements
 • Joins and Union queries
 • ActiveX Data Objects (ADO)
 • ADO Kullanarak Diğer Uygulamalara Her İki Yönde Erişim Bağlama
 • SQL Veri Modifikasyon Tabloları
 • VBA ile SQL Çalıştırma Yöntemleri
 • Veri Erişim Nesneleri (DAO)

Diğer Programlarla Çalışma

 • VBA Otomasyon
 • Programı Kullanarak Veri Transferi
 • Diğer Programlara Veri Yazma
 • Diğer Programlardan Veri Alma

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

 • Güvenilir veritabanı oluşturmayı,
 • Güçlü bir veritabanı oluşturmayı,
 • Sistemli ve kısa sürede kendi veritabanınızı oluşturabilmeyi,
 • Kodlarda ki hataları kısa sürede anlayıp çözebilmeyi öğreneceksiniz.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • İş Analisti
 • Yazılım mühendisleri
 • Son Kullanıcılar
 • Access’i kullanan tüm profesyoneller katılım sağlayabilir.

 

Microsoft Access VBA – Programming Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

Veritabanı eğitimlerine göz atabilirsiniz.