Object-Oriented Analysis and Design Using UML (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

Object-Oriented Analysis and Design Using UML eğitimi, nesne modelleme, kullanım örneği ve sorumluluk odaklı tasarımı kapsamasının yanı sıra nesne yönelimli teknolojilerin etkin şekilde kullanılarak uygulama deneyimi elde edilmesine yardımcı olur.

 

Eğitim İçeriği

Nesne Paradigması

 • Nesneler ve Sınıflar
 • Soyutlama ve Kapsülleme
 • Yöntemler ve Mesajlar
 • Arayüzler, Kalıtım ve Çok Biçimlilik
 • Giriş Kontrolü
 • OO Geliştirme için İş Vakası

OOA&D Yaklaşımını Yönetmek ve Katılmak

 • Bilgi Toplama Teknikleri
 • Grup Odaklı Problem Çözme
 • Beyin Fırtınası, Rol Yapma
 • "Yinelemeli ve Arıtımlı" Yaklaşım ile Karmaşıklığı Yönetme
 • Tasarım Oturumlarını Yönetme
 • Tasarım ve Uygulama
 • Hızlı Prototipleme
 • Doğrulama ve Kalite

UML Kullanarak Diyagram ve Gösterim Teknikleri

 • Analiz ve Tasarım Aşamalarına Genel Bakış
 • UML Gösterimi
 • Analiz Diyagramı Teknikleri
 • Tasarım Diyagramı Teknikleri
 • Genelleme / Uzmanlık
 • Toplama ve Kompozisyon
 • İlişkilendirme, Kardinalite, Gezilebilirlik
 • Paket ve Dağıtım Diyagramları
 • Simgeler, İlişkiler ve Süslemeler

Gereksinimler ve Analiz Aşaması

 • Sistem İşlevleri, Özellikleri ve Kısıtlamaları
 • Davranış Analizi
 • Alan Analizi
 • Kullanım Durumlarını Belirleme
 • Vaka Açıklamalarını Kullanma
 • CRC Kartlarını Kullanma
 • Muhafaza ve Kompozisyon
 • Referans Toplama
 • Kalıtım, Alt Türler ve Is-A Hiyerarşileri
 • İlişkilendirme ve Bağlantı İlişkileri
 • Diyagram Sistem Olayları
 • Durum Geçiş Şeması

Tasarım Aşaması

 • Analiz Kavramlarını Yazılım Sınıflarına Çevirme
 • Sınıfları ve Nesneleri Optimize Etme : Çok Katmanlı Mimari Görünümü
 • Sistem İşlevlerini Nesnelere Eşleme
 • Nesneden Nesneye Görünürlük
 • İşbirliği Diyagramları
 • Dizi Diyagramları
 • Nesne Arayüzlerini Belirtme
 • Şartname Sınıf Diyagramları

Kalıplar

 • Kalıpların Faydaları
 • Analiz Sırasında Kalıpların Kullanımı
 • Tasarım Sırasında Kalıpların Kullanımı
 • Tasarım Kalıpları (Dörtlü Gang Formatı)
 • GRASP Kalıpları
 • Model-Görünüm-Denetleyici Kalıplar
 • Zorlu Kalıplar
 • Dahili Belge Olarak Kalıplar

Tasarım Ayrıntılandırma

 • Genişletilebilirlik için Tasarım
 • Yeniden Kullanılabilirlik için Tasarım
 • Sınıf Alanını Bölümlendirme
 • Bütünlüğü ve Doğruluğu Kontrol Etme
 • İş Süreçlerini Test Etme
 • Tasarım Metrikleri
 • Yeniden Kullanılabilir Kalıpları Keşfetme

Proje Yönetimi ve Uygulama Sorunları

 • Yeniden Kullanılabilirlik İçin Planlama
 • Geçiş Stratejileri ve Eski Sistem Entegrasyonunu Planlama
 • Geliştirme Döngüsünü Yönetme
 • Bölümleme Çalışması
 • Kaynak Kod Organizasyonu
 • Araçlar ve Diller Seçimi
 • Yazılım Kalite Metrikleri

OO Dilleri ve Araçları

 • OO Dilleri Araştırması
 • Sınıf Kütüphanelerinin Rolü
 • OOA&D Araçlarının Rolü

İleri Tasarım Konseptleri

 • Genişleyen Kalıtım Hiyerarşileri
 • Soyut Sınıflar ve Sanal Yöntemler
 • Gereksiz Kılma ve Aşırı Yükleme
 • Çoklu Kalıtım
 • Uygulama Kalıtım Arayüzü

Kalıcı Nesne ve Veritabanı Sorunları 

 • Coad Veri Yönetimi Alanı
 • Nesne Kalıcılığı
 • Nesneye Dayalı Veritabanlı Yönetim Sistemleri (ODBMS)
 • Nesneye Dayalı ve İlişkisel Veritabanlı
 • Nesneleri İlişkisel Veri Yapılarına Eşleme

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

Object-Oriented Analysis and Design Using UML eğitiminde katılımcılar için;

 • Nesneye yönelik yazılım geliştirilmesi,
 • UML yardımıyla uygulamaları modelleme,
 • Yazılımı tasarıma dayalı olarak uygulama,
 • Yazılım geliştirme metodolojisini şirket içi geliştirme için oluşturma gibi konuların öğrenilmesi amaçlanır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Nesneye dayalı teknolojilerin etkin kullanımına ve yazılım geliştirme sürecine uygulanan yazılım modellemesinin doğru bir şekilde kullanımı hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler.
 • Daha esnek ve yeniden kullanılabilir yazılım bileşenlerinin oluşturulmasını kolaylaştıracak modeller ve çerçeveler hakkında bilgi sahibi olmak isteyen kişiler.

 

Object-Oriented Analysis and Design Using UML Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

Obejct-Oriented Analysis and Desing Using UML eğitimi sonrasında Business Process Modeling (BPM) using BPMN and UML, System Engineering using SysML and UML 2 eğitimlerine göz atabilirsiniz.

.