Oracle Database: Introduction to SQL (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

Oracle Database: Introduction to SQL eğitimi, SQL programlama dili ile ilgili temel kavramları öğreterek, veritabanından rapor alınırken gerekli olan kavramları, kolon ve satır olarak raporlama tekniklerinin kullanılmasında yararlanılan operatörleri, SQL fonksiyonlarını, alt sorguları ve iç içe sorguları gibi pek çok bilgiyi temel alan bir eğitim modelini oluşturur.

 

Eğitim İçeriği

 • Oracle Veritabanına Giriş
 • SQL SELECT Deyimini Kullanarak Veri Alma
 • Verileri Kısıtlamayı ve Sıralamayı Öğrenin
 • Çıktıyı Özelleştirmek İçin Tek Sıralı İşlevlerin Kullanımı
 • Dönüştürme İşlevlerini ve Koşullu İfadeleri Çağırma
 • Grup İşlevlerini Kullanarak Veri Birleştirme
 • Birleştirmeleri Kullanarak Birden Çok Tablodan Veri Görüntüleme
 • Sorunları Çözmek İçin Alt Sorguları Kullanma
 • SET Operatörleri
 • Veri İşleme İfadeleri
 • Tablo Oluşturmak ve Yönetmek için DDL Deyimlerinin Kullanımı
 • Diğer Şema Nesneleri
 • Kullanıcı Erişimini Kontrol Et
 • Şema Nesnelerinin Yönetimi
 • Veri Sözlüğü Görünümleriyle Nesneleri Yönetme
 • Büyük Veri Kümelerini Değiştirme
 • Farklı Zaman Dilimlerinde Veri Yönetimi
 • Alt Sorguları Kullanarak Veri Alma
 • Düzenli İfade Desteği

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

Oracle Database: Introduction to SQL eğitimi ile;

 • Birleştirilmiş datalara rapor oluşturulması,
 • Tablolardan satır ve sütun datalarının geri alınması,
 • Dataların saklamak için tabloların hazırlanması,
 • Belirli nesnelere veritabanı ulaşımının denetlenmesi,
 • Şema nesnelerinin yönetilmesi,
 • Spesifik unsurlara veritabanı ulaşımının denetlenmesi,
 • Veri işleme ifadelerinin (DML) çalıştırılması,
 • Birden fazla sütuna sahip alt sorguların yazılması,
 • Harici tabloların hazırlanması ve sorgulanması,
 • SQL işlevlerinin özelleştirilmiş verilerin alınmasında kullanılması,
 • Sıralanmış ve kısıtlanmış verilerin raporlarının oluşturulmasının öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Tekli ve çoklu tablolarda sorguları yazma, tablolardaki verileri işleme ve veritabanı nesneleri oluşturma becerileri edinirler.

 

Oracle Database: Introduction to SQL Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

Oracle Database: Introduction to SQL eğitimini tamamladıktan sonra Oracle Database: Program with PL/SQL, Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop ve Oracle Database 12c: Security eğitimlerine göz atabilirsiniz.