TCP/IP Ağ Yönetimi (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

TCP / IP, İnternet ve kurumsal intranet'in merkezinde yer alan ve dünya çapında kabul görmüş bir protokol grubudur. Bu protokollerin her birinin ve nasıl çalıştıklarının sağlam bir şekilde anlaşılması, size kuruluşunuz için en etkili ağı dağıtma yeteneği sağlayacaktır. Bu eğitimde, TCP / IP tabanlı ağınızı kurmak, yapılandırmak, desteklemek ve sorunlarını gidermek için gereken temel bilgi ve becerileri edineceksiniz.

Uzman eğitmenlerimiz ve kapsamlı uygulamalı laboratuvarlarımız, sizi günümüzün karmaşık ağlarının zorluklarıyla yüzleşmeye ve üstesinden gelmeye hazırlayacaktır. Sektöründe türünün en uzun koşusu olan bu eğitim, sizi ağ güvenliği, kablosuz entegrasyon ve IP üzerinden seslendirme ile birlikte Cisco, Avaya ve Microsoft gibi ürüne özel eğitimler konusunda daha uzmanlaşmış eğitimler için hazırlar.

 

Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

 • TCP / IP protokol paketinin temel unsurları
 • Canlı sınıf ağında TCP / IP'yi yükleme ve yapılandırma
 • TCP / IP ağındaki çeşitli cihazların rolleri
 • Değişken uzunlukta alt ağ maskeleme (VLSM) dahil olmak üzere IP adresleme ve alt ağ oluşturma
 • Bir IP ağı alt ağı ve sonuçta elde edilen adresleri uygulayın
 • ARP, IP, ICMP, TCP ve UDP detayları - işlevleri ve ilişkileri
 • DHCP ve DDNS kullanarak adres atamasını ve ad çözümlemesini otomatikleştirin.
 • IP yönlendirmesi ve RIP ve OSPF gibi onu destekleyen protokoller
 • FTP, HTTP, Telnet ve diğerleri gibi uygulamalar bir TCP / IP ağında nasıl çalışır?
 • IPv6 ve ilgili protokollerin işlevleri
 • Çok noktaya yayın, IP üzerinden ses ve e-posta'nın işlevleri ve yetenekleri
 • Ağ sorunlarını yalıtmak ve sorunlarını gidermek için bir protokol analizcisinin kullanılması
 • TCP / IP ağının her katmanındaki sorunları giderin

 

Bu Eğitime Kimler Katılmalı

TCP / IP ağlarını tasarlamaktan, kurmaktan, yapılandırmaktan ve sürdürmekten sorumlu olan veya TCP / IP protokolü yapılarını ve işlevlerini anlaması gereken herkes bu eğitimden faydalanacaktır. Bu eğitim ayrıca daha gelişmiş ağ oluşturma eğitimi için mükemmel bir hazırlık sağlar.

 

Eğitim İçeriği

TCP/IP’ye Giriş

RFC (Request for Comment)

Neden TCP/IP protokolü?

 • TCP/IP: Internet’in Protokolü
 • TCP/IP’nin Yapısı
 • Windows Sockets (WinSock)
 • TCP (Transmission Control Protocol: İletim Denetimi Protokolü)
 • UDP   (User Datagram Protocol: Kullanıcı Datagram Protokolü)
 • ARP (Address Resolution Protocol :Adres Çözümleme Protokolü)

IP Adresleme

 • IP Adresi Sınıfları
 • Ağ Adreslerinin Gösterimi
 • Özel (Private) Ağlar
 • Subnet Maskesi (Subnet Mask)
 • Alt Ağlara Ayırma (Subnetting)

IP Yönlendirme (Routing)

 • Bir Windows 2012 R2 Bilgisayarın Yöneltici Yapılması
 • Yönlendirme Tablosu (Routing Table)
 • Yönlendirme Protokolleri (Routing Protocols)
 • Routing Information Protocol (RIP)
 • Network Address Translation (NAT)
 • Adres Çevrimi (Network Address Translation) Mekanizması
 • Bir Windows 2012 R2 Makinesinin NAT Yapılışı
 • NAT'ın DHCP Sunucu ve DNS Vekili Gibi Çalıştırılması
 • NAT Üzerinden Sunucu Yayınlamak

DHCP  (Dynamic Host Configuration Protocol)

 • DHCP Sunucu Hizmetinin Kuruluşu
 • DHCP Sunucu Hizmetinin Yapılandırılması
 • Bilgisayarların DHCP İstemci Olarak Yapılandırılması
 • DHCP Konsolunda İzleme
 • DHCP İşlemlerinin Ayrıntıları
 • DHCP’de Kira Kavramı
 • APIPA (Automatic Private IP Addressing)
 • DHCP Sunucunun Verdiği Adres Çakışırsa
 • DHCP Sunucunun Çakışmaya Yol Açmamasının Sağlanması
 • DHCP Sunucuları Nerelere Kurmak Gerekir?
 • DHCP  geçiş aracısı (Relay Agent) Kuralım
 • DHCP Hizmetinin Her Zaman Kullanılabilirliğinin Sağlanması
 • DHCP Veritabanı, Yedekleme ve Yedekten Geri Yükleme

WINS (Windows Internet Name Service: Windows Internet Ad Hizmeti)

 • NetBIOS Adları
 • WINS Mekanizmasının Çalışması
 • WINS Sunucu Kurulumu
 • Bilgisayarların WINS İstemci Olarak Yapılandırılması
 • NetBIOS Adlarının IP Adreslerine Çevrilmesi
 • WINS Hizmetinin Yönetimi
 • WINS Veritabanına Statik Kayıt Eklenmesi
 • WINS İşlemleri (Ayrıntılı)
 • WINS Vekil Ajan (Proxy Agent)
 • Vekil Ajanı Ne Zaman Kurmak Gerekir?
 • Birden Fazla WINS Sunucu Kullanımı
 • WINS Sunucular Arasında Çoğaltma
 • WINS Veritabanı, Yedekleme, Yedekten Geri Yükleme
 • WINS Veritabanının Kompakt Hale Getirilmesi
 • LMHOSTS Dosyası

DNS (Domain Name System: Etki Alanı Adı Sistemi)

 • DNS’in Yapısı
 • Yetki Bölgesi (Zone of Authority)
 • DNS Hizmetinin Çalışması
 • DNS Sunucu Hizmetinin Kurulması
 • DNS Sunucu Hizmetinin Yönetimi
 • Düz Sorgulama Bölgeleri
 • DSN Sunucunun Doğrudan Sorgulanması
 • Ters DNS Sorgulaması
 • İkincil Bölge
 • DNS’de Döndürerek Yanıtlama Mekanizması
 • DNS ve WINS Hizmetlerinin Birleştirilmesi
 • İletici Mekanizması
 • Alt Etki Alanları
 • BIND Uyumluluğ ve Windows 2000 Sonrasındaki Yenilikler
 • Hizmet Konumu Kaydı
 • Active Directory (AD) ile Tümleşik Bölgeler
 • Dinamik Güncelleme ve AD ile Tümleşik Bölgeler
 • HOSTS Dosyası
 • Ad Çözümleme Mekanizmaları Özeti

DNS Sunucu Hizmetinin Kurulması

 • DNS Sunucu Hizmetinin Yönetimi
 • Düz Sorgulama Bölgeleri
 • Düz Sorgulama Bölgeleri
 • Bilgisayar (Host) Kaydı
 • Kısa ad (CNAME) Kaydı
 • Posta Sunucusu (Mail Exchanger-MX) Kaydı
 • Ad Sunucu (Name Server-NS) Kaydı
 • DNS Sunucunun Doğrudan Sorgulanması
 • Ters DNS Sorgulaması
 • İkincil Bölge (Secondary Zone)
 • Yetki Başlangıcı (SOA) Kaydı
 • DNS’de Döndürerek Yanıtlama (Round-Robin) Mekanizması
 • DNS ve WINS Hizmetlerinin Birleştirilmesi
 • İletici (Forwarder)
 • Alt Etki Alanları (Subdomain)
 • Bir Alt Etki Alanı İçin Başka Bir DNS Sunucunun Yetkilendirilmesi (Subdomain Delegation)
 • BIND Uyumluluğu ve Windows 2000-2003’deki Yenilikler
 • Hizmet Konumu Kayıtlarının Düzenlenmesi
 • Bir Hizmet Konumu Kaydının Anatomisi
 • DNS Dosyaları
 • Windows 2000-2003’e Özel Bir Yenilik: Active Directory ile Tümleşik Bölgeler
 • Dinamik Güncelleme ve AD ile Tümleşik Bölgeler
 • Eski İşletim Sistemleri ve Dinamik Güncelleme
 • Dinamik Olarak Kaydedilen ve Güncelliğini Kaybeden Kayıtların Silinmesi
 • Windows 2000, XP ve 2003’de DNS ile İlgili Olarak Yapılması Gerekenler
 • HOSTS Dosyası
 • Ad Çözümleme Mekanizmaları Özeti

Bilgisayar Tarama Hizmeti (Browsing Service)

SNMP (Simple Network Management Protocol: Basit Bir Ağ Yönetim Protokolü)

 • SNMP Hizmetinin Kuruluşu ve Yönetimi

FTP ve Telnet

 • FTP (File Transfer Protocol: Dosya Aktarım Protokolü)
 • TELNET
 • Telnet ile Bir E-posta Sunucusuna Bağlanma
 • Telnet ile Windows 2012 R2 Sunucuya Bağlanma

IPv6