TDWI Data Governance Innovations: Adapting for Agile, Big Data, and Cloud (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

1 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

Veri çeşitliliği ve veri yönetimi uygulamalarındaki hızlı artışlar eski politika ve yürütme tabanlı veri yönetişimi modelini zorlamaktadır. Bulut servisleri de güvenlik ve gizlilik ile ilgili endişelerin de ötesinde yeni sorunlar getirmektedir. Büyük verilerin uygulamaya konulması ise yönetişim kapsamı ve karmaşıklığında önemli değişikliklere yol açmaktadır. Birçok kişi yönetişim ve çevikliğin aynı anda birarada olup olamayacağını soruyor. Cevap “Evet”, ama bunları birlikte çalıştırabilmek oldukça zorludur.

Bulut servisleri, Büyük Veriler ve çevik İş Zekası önümüzdeki dönemlerde de varlığını sürdürecek. Bu nedenle de veri yönetim programlarının bu gerçekliğe göre modernleşmesi ve kendisini uyarlaması gerekiyor. Veri güvenliği, gizliliği, uyumluluğu, kalitesi ve değerini güvence altına almanın yolları olarak yürütmeden önleme ve müdahaleye geçiş gibi kontrol odaklı yönetimden işbirliğine kadarki temel kültürel değişim, modern veri yönetişiminin merkezinde yer alıyor. Yaşanan bu kültürel değişimin de ötesinde veri yönetişiminin her bir katılımcısının, veri yönetimindeki güncel trendlerden kaynaklanan yeni sorunları ve yeni fırsatları da tanıması ve anlaması gerekiyor.

 

Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

 • Bu eğitimde; bulut servislerinden kaynaklanan veri yönetimi zorlukları ve fırsatları
 • Büyük veri yönetiminin riskleri, zorlukları ve fırsatları
 • Veri yönetimi ile çevik uygulamalar arasındaki çakışmaların üstesinden nasıl gelinir
 • Veri yönetimine dair meta veri yönetiminin rolleri, ilişkileri ve karmaşıklıkları
 • Mobil cihazlardan ve sosyal medyadan kaynaklanan veri yönetimi zorlukları
 • Veri yönetimin bir zorunluluğu olarak etik kuralların önemi
 • Modern veri yönetimi için yeni modeller, uygulamalar ve süreçler

 

Bu Eğitime Kimler Katılmalı

Veri kalitesi ve veri yönetişimi profesyonelleri, çevik, büyük veriler veya bulut servislerinin varlığıyla karşı karşıya olan CIO’lar, iş liderleri ve BT yöneticileri, iş zekası, MDM ve veri ambarı sistemleri yöneticileri, mimarları, tasarımcıları ve geliştiricileri, veri sahipleri, veri mimarları ve veri yöneticileri, veri yönetimi veya veri kalitesi yönetiminde bir rolü olan herkes, çevik iş zekası, büyük veri veya bulut servisleri için veri yönetimi programını modernleştirme ihtiyacı duyan herkes eğitime katılabilir.

 

Eğitim İçeriği

Module 1: The Current State of Data Governance

 • Current Definitions: Assets, Management, and Policies
 • Current Focus
  • Decision Rights
  • Policy and Enforcement
 • Current Organizations
  • Organization Structure
  • Roles
 • Current Processes
  • Policy Making
  • Issue Resolution and Change Control
 • Why Data Governance Innovations
  • Driving Forces
  • Evolving Definition and Purpose
  • From Decision Rights to Decision Models
  • From Enforcement to Prevention
  • From Bureaucracy to Flexibility
  • From Rigor to Agility
 • Areas of Innovation: From Current State to Future State

Module 2: Agile Data Governance

 • Agile Development
  • Agile Process and Values
  • Test-Driven Development
 • Agile Teams: Two Levels
 • Agile Projects
  • Agile Projects and Governance Goals
  • Agile Projects and Data Stewardship
  • Agile Projects and Data Governance Services
 • Agile Culture
  • Agile Culture and Governance Roles
  • Agile Culture and Decision Processes
 • Agile Governance: Governing with Agility

Module 3: Big Data Governance

 • Big Data Basics
  • Big Data Defined
  • Big Data Sources
  • Big Data Characteristics
  • Data Governance Needs
 • Big Data and Governance Goals
  • Security and Privacy
  • Quality
  • Compliance
  • Integration
  • Metadata
  • Retention and Disposal
  • Value and Risk

Module 4: Cloud Data Governance

 • Cloud Data Basics
  • Data Options in the Cloud
  • Changing the Data Governance Landscape
 • Cloud Data and Data Governance Goals
  • Security and Privacy
  • Quality
  • Compliance
  • Integration
  • Disaster Recovery
  • Data Asset Value
 • Migrating to the Cloud: Data Governance Roles

Module 5: Metadata and Governance

 • Metadata Basics
  • Metadata Defined
  • Purposes of Metadata
  • Metadata Benefits
  • Metadata and Data Lifecycles
 • Metadata Types
  • The Scope of Metadata
  • Business Metadata
  • Design Metadata
  • Implementation Metadata
  • Operations Metadata
 • Metadata Processes: Metadata Management Activities
 • Metadata Challenges
  • Metadata Management Issues
  • Metadata Disparity and Disintegration
  • Big Data and Metadata
  • Cloud Data and Metadata
 • Metadata Governance: Governance for Metadata

Module 6: Ethics, Social, Mobile and Governance

 • Ethics and Data Governance
  • Why Ethics Matters
  • Data and Ethics
  • BI and Ethics
  • Managing Ethics in Business
 • Mobile Technology and Data Governance
  • Governance Risks
  • Governance Opportunities
 • Social Media and Data Governance
  • Governance Risks
  • Governance Opportunities

Module 7: Contemporary Governance Techniques

 • Data Governance Zones: Data Variety and Pragmatic Governance
 • Flat Governance Organizations
  • Simplify for Agility
  • Embedded Governance
 • BI for Governance
  • Applying BI Concepts for Data Governance
  • Measuring and Monitoring Governance
 • Technology for Governance: Opportunities and Applications

Module 8: Summary and Conclusion

 • Summary of Key Points: A Quick Review
 • References and Resources: To Learn More