The VB.NET Programming Language (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır..

Eğitim Hakkında

The VB.NET Programming Language eğitiminde web, masaüstü ve mobil ortamda en başarılı şekilde uygulama hazırlanması için ihtiyaç duyulacak temel dil becerileri ve OO programlama kavramlarının öğrenilmesi amaçlanır.

 

Eğitim İçeriği

Modül 1: Nesne Oryantasyonuna Giriş

Bu, tüm delegelerin Nesne Oryantasyonu ilkelerinde temel almasını sağlar.

Modül 2: OO ve VB.NET

VB.NET' in nesne yönelimini nasıl uygulandığına başlama

Modül 3: .NET, Visual Studio ve VB.NET'e Giriş

 • .NET Framework; Ortak Dil Çalışma Zamanı; Ortak Tip Sistemi
 • NET Özellikleri; İsim alanlarına ve montajlara giriş
 • Visual Studio'da yolunuzu tanıma

Modül 4: Sözdizimi I

 • Prosedürler ve açıklamalar; Veri tipleri; Değişkenlerin beyan edilmesi; Ödevler
 • Dönüştürmek; Aritmetik ve diğer operatörler
 • Kontrol yapılarının akışı
 • Parametreleri değere, referansa, adlandırılmış ve isteğe bağlı parametrelere iletme

Modül 5: Sözdizimi 2

 • Tip kavramları; Sınıflar; Referans türleri
 • Alanlar, özellikler ve yöntemler
 • Erişilebilirlik değiştiricileri
 • Nesne başlatma, Yapıcılar ve Yapıcı zinciri
 • Eş Görünüm üyeleri; Anahtar kelime 'Ben'
 • Numaralandırılmış türler
 • Diziler

Modül 6: Koleksiyonlar

 • Genel Koleksiyonlar
 • Koleksiyonlar tekrarlanıyor
 • Dizinleyiciler

Modül 7: Kalıtım ve Çok Biçimlilik

 • Kalıtım Kavramı; ikame edilebilirlik; Basit bir sınıfı genişletme
 • 'Geçersiz kılınabilir', 'Geçersiz kılmalar' ve 'Aşırı Devredilemez' değiştiriciler
 • Polimorfizm
 • Soyut sınıflar (MustInherit)
 • Upcasting ve güvenli downcasting

Modül 8: Arayüzler

 • Arayüzlerle polimorfizm
 • Çoklu arayüzler

Modül 9: Delegeler ve Lambdas

 • Delegeler açıkladı
 • Delegelerle çalışma
 • Kendi delege türlerinizi oluşturma
 • Lambdas' ın evrimi

Modül 10: Genel Delegeler

 • Çerçeve tarafından sağlanan genel delegeleri kullanma

Modül 11: LINQ

 • LINQ' nun arkasındaki dil özellikleri
 • LINQ API'sı ve sorgu deseni
 • Gruplama ve Birleştirmeler

Modül 12: Özel Durumları İşleme

 • Hatalar ve İstisnalar
 • 'Denemek', 'yakalamak', 'sonunda' paradigma
 • 'Fırlatma' kullanma
 • Kendi istisnalarınızı oluşturma

Modül 13: Tüketim Etkinlikleri

 • .NET'teki olayları anlama
 • Olay işleyicileri yazma

Modül 14: Etkinlik Üretme

 • Etkinlik sözleşmeleri
 • Özel etkinlikler oluşturma

Modül 15: Çöp Toplama

 • Çöp toplama ve etkisi
 • finalizers; 'İmha' düzeni; ıdisposable
 • 'Using' ifadesi

Modül 16: İlerleme Yolu

 • Gözden geçirmek
 • Takip kursları

Ek Modül A: LINQ - Xml

 • LINQ kullanarak XML üretme ve kullanma

 

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

The VB.NET Programming Language eğitiminden sonra katılımcılar için;

 • Alanları, nitelikleri ve metotları kapsayan sınıflar ve yapıların hazırlanması ve kullanılması,
 • Dizi, seçim ve yineleme yapılarını kapsayan kodların hazırlanması,
 • LINQ’ın kullanılması,
 • Kaynakların başarılı bir şekilde yönetilmesi,
 • Lambda ifadelerinin kodda kullanılması,
 • Genel modellerle çalışılması,
 • Temsilcilerin kullanılması,
 • NET niteliklerinden faydalanılması,
 • Olgu işleme paradigmasının anlaşılması,
 • Özel, korumalı ve genel görünürlük değiştiricilerinin kullanılması,
 • Başarılı uygulamaların hazırlanmasında kural dışı durum işleme özelliğinin kullanılması,
 • Arayüzlerin hazırlanması ve başarılı, uygun bir şekilde polimorfizm metotlarının uygulanması,
 • Özel yazılmış ya da .NET Framework sınıflarından alınan oluşturulmuş sınıfların hazırlanmasının öğrenilmesi amaçlanır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

Bu eğitim, en az üç aylık programlama deneyimi ve temel Microsoft Windows navigasyon becerileri olan hem deneyimli hem de deneyimsiz programcılar katılabilir.

 

The VB.NET Programming Languages Eğitimi Sonrası Alabileceğini Diğer Eğitimler

The VB.NET Programming Language eğitimini tamamladıktan sonra Effective Java Programming, Microsoft Excel için Visual Basic (Macro) ve R Programming eğitimlerine göz atabilirsiniz.