Windows Forms Programming Using C# (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

Windows Form Programming Using C# eğitimi, Visual Studio’nun pratiklerle deneyimlenmesini sağlar. Eğitim sayesinde C# yazılımının metodolojisi, data modelleri, denetim yapıları, gruplar ve metotlar gibi konularda beceri geliştirebilirsiniz.

 

Eğitim İçeriği

.NET'e Giriş

 • .NET Framework' e Genel Bakış
 • .NET'in Geleneksel Programlamadan Farkı
 • Ortak Dil Çalışma Zamanı (CLR)
 • Ortak Dil Özellikleri (CLS)
 • Ortak Tip Sistemi (CTS)
 • .NET Meclisleri
 • Microsoft Orta Düzey Dil (CIL)
 • .NET Ad Alanları
 • .NET Framework Sınıf Kütüphanesi

Görsel Stüdyo' ya Giriş

 • Proje Oluşturma
 • Kod Düzenleyiciyi Kullanma
 • Sözdizimi Hatalarını Düzeltme
 • Proje Özelliklerini Ayarlama
 • Referans Ekleme
 • Program Derleme
 • Program Çalıştırma
 • Programda Hata Ayıklama
 • MSDN' i kullanma (Yardım)

Dilin Temelleri

 • C # Program Yapısı
 • Ad Alanlarını Tanımlama
 • C # Veri Türlerini Anlama
 • Değişkenleri ve Sabitleri Tanımlama
 • Değer Türleriyle Referans Türlerini Karşılaştırma
 • Operatörler ve İfadelerle Çalışma
 • Tür Dönüşümleri Yapma
 • Konsol I / O Kullanımı
 • Sayıları, Tarihi ve Saatleri Biçimlendirme

Şartlı ve Döngü

 • if/else
 • switch (değiştirmek)
 • while ve do/while
 • for (için)
 • foreach (her biri için)

Yöntemler ve Parametreler

 • Statik ve Örnek Yöntemlerini Tanımlama
 • Parametreleri değere ve referansa göre iletme
 • Aşırı Yükleme Yöntemleri
 • Değişken Uzunluk Parametre Listelerini Kullanma

İstisna işleme

 • İstisnalar nelerdir?
 • .NET İstisna Hiyerarşisi
 • İstisnaları Yakalama
 • İstisnaları Atma
 • Sonunda Kaynakları Yönetme

Koleksiyonları

 • Dizileri Tanımlama ve Kullanma
 • Array' ı Anlama
 • .NET Koleksiyonlar ve Genel Koleksiyonlar
 • Listelerle Çalışma
 • Sözcüklerle Çalışma
 • Nesnelere LINQ Kullanma

Nesne yönelimli programlama

 • Nesneye Yönelik Programlamaya Genel Bakış
 • Yapı Sınıfları
 • Özellikleri Tanımlama
 • Otomatik Olarak Uygulanan Özellikleri Kullanma
 • Tanımlama Yöntemleri
 • Yapıcıları Anlama
 • .NET Sınıflarını Kalıtım Yoluyla Genişletme
 • Arayüzlerin Tanımlanması ve Uygulanması
 • .NET'te Arabirimlerin Rolünü Anlama

Windows Forms Uygulamaları

 • Windows Forms Uygulamaları
 • Form Özelliklerini Ayarlama
 • Bir Formun Yaşam Döngüsünü Anlama
 • Windows Forms Designer' ı kullanma
 • MessageBox Sınıfını Kullanma
 • Bir .config Dosyası Kullanma

Denetimleri Kullanma

 • Windows Forms Denetimleriyle Çalışma
 • Metin Denetimlerini Kullanma
 • Düğme Denetimlerini Kullanma
 • Seçim Denetimlerini Kullanma
 • Liste Denetimlerini Kullanma
 • Kapsayıcı Denetimlerini Kullanma
 • Görüntü Denetimlerini Kullanma
 • Yukarı / Aşağı Kontrolleri Kullanma
 • ErrorProvider ve ToolTipProvider Denetimlerini Kullanma

Olayları İşleme

 • Olaya Dayalı Programlama Modelini Anlama
 • Olay İşleyicileri Yazma
 • Olay İşleyicileri Paylaşma

Eşzamansız Faaliyetler Gerçekleştirmek

 • Diş Açmayı Anlama
 • Delegelerle Çalışma
 • Arka Plan Çalışanını Kullanma
 • Diğer İş Parçacıklarındaki Denetimleri Güncelleme

ADO.NET

 • NET Nesne Modelini Anlama
 • Bağlı ve Bağlantısız Erişim
 • Veri Kaynağına Bağlanmak için Bağlantı Kullanma
 • Sorguları ve Saklı Yordamları Yürütmek için Bir Komut Kullanma
 • İmleçlerle Çalışmak için DataReader Kullanma
 • Veri Kümesini Bağlantısı Kesilmiş Verilerle Kullanma
 • DataAset' leri DataSets ile Kullanma

XML Kullanma

 • XML ve XML Şemalarını Anlama
 • DataSet ile XML Verilerini Okuma
 • DataSet ile XML Verileri Yazma

Bağlanma verileri

 • NET Veri Bağlamasını Anlama
 • Basit ve Karmaşık Kontrollere Bağlanma
 • Manuel Bağlama Kontrolleri
 • BindingSource Denetimini Kullanma
 • BindingNavigator Denetimini Kullanma
 • DataGridView Denetimini Kullanma
 • Grafik Denetimini Kullanma

Formlarla Çalışma

 • Kipli ve Modelsiz Formları Anlama
 • Kalıcı Formları Görüntüleme
 • DialogResult ile çalışma
 • Kalıcı Formlardan Veri Alma
 • Modelsiz Formları Görüntüleme
 • Modelsiz Formlarda Verilerle Çalışma
 • Ortak İletişim Kutularını Kullanma

Menüler, Araç Çubukları ve Durum Çubukları ile Çalışma

 • Menülerle Çalışma
 • Araç Çubukları ile Çalışma
 • Durum Çubukları ile Çalışma

Dosya ve Dizinlerle Çalışma

 • Windows Dosya Sistemi ile Çalışma
 • Sürücüleri Keşfetme
 • Dizinleri Keşfetmek
 • Dosyaları Keşfetme
 • Dosya, Dizin ve Sürücü Özelliklerini İnceleme
 • Dosya Okuma, Yazma ve Dosyalara Ekleme

Web Hizmetlerini Arama

 • Web Hizmetlerini Anlama
 • SOAP Hizmetlerini Arama
 • REST Hizmetlerini Arama
 • JSON serileştirme ve serileştirme

Windows Forms Uygulamalarını Dağıtma

 • Dağıtım Seçeneklerini Anlama
 • Bir Uygulamayı Dağıtım için Yapılandırma
 • XCOPY Dağıtımını Kullanma
 • Yükleyicileri Kullanma
 • Tek Tıkla Dağıtımı Kullanma

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

Windows Forms Programming Using C# eğitiminden sonra katılımcılar için;

 • Grupların tasarlanması ve kullanılması,
 • Visual Studio’nun kullanılmasıyla C# uygulamalarının iyileştirilmesi,
 • .NET data modelleri ile çalışılması,
 • Operatörlerin uyumlu çerçevede değişkenlerin hazırlanması ve karmaşık ifadelerin oluşturulmasında kullanılması,
 • ‘Try’ ve ‘catch’ ifadeleriyle istisnaların saptanması ve çıkarılması,
 • ‘If’, ‘while’ ve ‘for’ benzeri denetim yapılarının kullanılması,
 • Komplike uygulamaların üretilmesinde prosedürlerin kullanılması,
 • Tekli ve birden fazla boyuta sahip dizilerin kullanılması,
 • Denetim niteliklerinin ve yöntemlerinin denetimlerin görünüşünün ve davranışının değiştirilmesinde kullanılması,
 • .NET koleksiyonları ile çalışılması,
 • Masaüstü temelli uygulamaların hazırlanması,
 • Sorgulama yaparken LINQ kullanılması,
 • Listelemelerle çalışılması,
 • Arayüzlerin tarif edilmesi,
 • Arayüzlerin uygulanması,
 • Dataların Windows Form’da yer alan denetimlerle bağlanması,
 • Kullanıcı etkileşimlerine cevap verme amacıyla olay işleyicilerinin yazılması,
 • Datalara ADO.NET kullanımıyla ulaşılması ve görüntülenmesi,
 • Formlarda ListBox ve ComboBox tarzı liste esaslı denetimlerin kullanılması,
 • Formlarda ImageList ve PictureBox tarzı görsel denetimlerinin kullanılması,
 • .NET uygulamalarının dağıtılması,
 • Kullanıcılarla etkileşim amacıyla sürekli ve kısıtlayıcı olmayan iletişim kutularının kullanılması,
 • Dataların dosyalardan ve akışlardan okunması,
 • Dataların dosyalardan ve akışlardan yazılması,
 • Eşzamansız işlemlerin yapılması amacıyla arka plan çalışanının kullanılması,
 • WCF için temel bir esas konak uygulamasının öğrenilmesi amaçlanır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Windows Forms tabanlı masaüstü uygulamaları geliştirme ve dağıtma konusunda kapsamlı deneyim kazanmak isteyen kişiler.

 

Windows Forms Programming Using C# Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

Windows Forms Programming Using C# eğitimini tamamladıktan sonra Developing ASP.NET MVC 5 Web Applications, Saldırı Tespit ve Log Yönetimi ve C# Programlama Dili eğitimlerine göz atabilirsiniz.