Change Management (Değişim Yönetimi) (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

2 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

Degisim yönetimi, bireysel & kurumsal düzeyde dönüsüm hedef ve stratejilerinin
belirlenmesini, uygun seçeneklerin netleştirilmesini ve akabinde de eyleme geçilerek,
sürdürülebilirliğinin sağlanmasını ifade eder.
Degişim yönetimi, iş yerlerinde önemli görevlerin, süreçlerin ve/veya kültürel
degişimlerin başlatılmasında kritik bir bileşen haline geldi. Degişim yönetimini
açıklamak için kullanılan ortak tanıma göre, değişim yönetimi önemli değişikliklerin
organizasyonel değişimi etkilemek için düzenli, kontrollü ve sistematik bir şekilde
uygulanmasını sağlamak üzere kullanılan bir dizi süreçtir. Değişim Yönetimi, hem
organizasyonel değişim yönetimi süreçlerini hem de değişimin insan tarafını
yönetmek üzere birlikte kullanılan bireysel değişim yönetimi modellerini kapsar.
Organizasyonel değişim yönetimi, değişimin insan tarafını organizasyonel düzeyde
yönetmek için gerekli süreçleri ve araçları içerir. Bu araçlar, grupların veya kuruluşların
değişim yoluyla etkili bir şekilde geçişlerini sağlamak için kullanılabilecek
yapılandırılmıs bir yaklaşımı içerir. Bireysel değişim yönetimi anlayışı ile
birleştirildiğinde, bu araçlar değişimin insan tarafını yönetmek için gerekli olan
altyapıyı sağlar. Değişim yönetiminin amaçlarından biri de kuruluşların ve bireylerin
dirençlerinin kırılmasına ve değişim girişimini kabul etmelerini sağlamaktır.
Kurumsal düzeyde değişimi doğru yönetmek üzere ise bireysel düzeyde başlamak ve
değerlendirmeyi doğru yapabilmek çok önemlidir. Değişime nereden başlanacağı,
sorumluların ve sorumluluklarının belirlenmesi, doğru adımların bulunması tam bir kesif
ve farkındalık yolculuğudur. Değişim yönetimi eğitimi ile bu yolculuktaki ilgili
dinamiklerin neler olduğu ve süreci etkin şekilde yönetmek üzere gereken modeller ve
araçlar, uygulamalarla asama asama aktarılacaktır.
Değişim yönetimi eğitiminin amacı, yönetici seviyesindeki çalışanların değişime etki
eden ve değişimi zorlaştıran / dirence neden olan faktörleri tanıması; değişimin
uygulanması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması konusunda bilgilendirilmesini
sağlamaktır.

Eğitim İçeriği

 • Degisim Ihtiyacı – Gelecege Bakıs
 • Hedefleme
  ° Zorunluluklar / Gereksinimler ve Istekler
  ° Stratejik Düsünme
  ° Odaklama (Niyet – Odak – Zihniyet)
 • Farkındalık
  ° Degisime Yönelik Itici Güçler
  ° Degisim için Iç ve Dıs Kaynaklar
  ° Degisimi Engelleyen Faktörler / Degisime Direnç
  ° Degisimi Destekleyen Faktörler
  ° Potansiyel – Performans Dengesi
 • Degisim Asamaları & Araçları
 • Seçenekler
  ° Seçim Çarkı
  ° Renklerle Çalısma
  ° Yaratıcılık ve Farklı Bakıs Açıları (Metaforların Gücü)
 • Aksiyon Planı
 • Sürdürülebilirlik

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitim sayesinde, katılımcılar değişim yönetimi ile ilgili çesitli yaklaşımları keşfetme
fırsatı yakalayacak; kişisel ve organizasyonel düzeyde sürekli öğrenme ve etkin
değişim yaklaşımı için gerekli bilgi ve becerileri daha verimli olarak kullanmak üzere
farkındalık kazanacaktır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Proje yöneticileri ve proje ekibindeki herkes,
 • Organizasyon ve operasyon departmanında çalışanlar,
 • Değişim yönetimi ekibi üyeleri,
 • Danışmanlar,
 • Eğitmenler,
 • Kurumsal iletişim departmanında çalışanlar,
 • Değişim yönetiminde rol alan kişiler,
 • İnsan Kaynakları departmanında çalışan herkes katılabilir.


Change Management (Değişim Yönetimi) Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

İleri Liderlik Yönetimi,Farklılıklar Yönetimi,Motivasyon Eğitimi, Etkili İletişim Becerileri eğitimlerine göz atabilirsiniz.