Desing Thinking (Tasarım Odaklı Düşünme) (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

2 GÜN

Kontenjan

16

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Tasarım odaklı düşünme (‘design thinking’) yeni gelişmekte olan ve giderek daha popüler hale gelen bir düşünme sistematiğidir. Hem karmaşık problemlerin çözümünü sağlayan bir felsefesi, hem de çözümlerin oluşturulması konusunda somut bir metodolojisi vardır.

 

Bir tasarımcı gibi düşünmek, kuruluşların ürün, hizmet, süreç ve strateji geliştirme yöntemlerini, çözüme gidişte farklı bakış açıları ile ele alma potansiyeli sağlar. Bu sayede, karşılaşılan sorunlar, yenilikçi yaklaşımlarla çözülebilir; çözüm yolları aranırken de daha yaratıcı ve yenilikçi yöntemler tasarlanabilir. Kalıpların dışında düşünmenin önü açılır.

 

Tasarım odaklı düşünme yaklaşımı, teknolojik açıdan uygulanabilirliği ve ekonomik açıdan uygunluğu, insani açıdan ihtiyaç duyulan ve arzu edilen şeylerle bir araya getirir. Ayrıca, tasarımcı olarak eğitilmemiş insanların çeşitli zorlukların üstesinden gelecek şekilde yaratıcı araçları kullanabilmelerini sağlar.

 

Katılımcılar, hızlandırılmış bu eğitimle tasarım odaklı düşünme hakkında temel bilgilere sahip olur; gerekli olan yöntemler ve araçlarla donatılırlar. Kişilerin daha verimli fikir üretebilmesi ve uygun olanı seçmesine yönelik yaklaşım sağlanır. Yenilikçi bakış açısı ve yaratıcılık yetkinlikleri tetiklenir.

   Eğitimde neler öğreneceksiniz?                                                                                                

Sunduğunuz hizmetleri geliştirmek ve bu hizmetleri daha sezgisel, kapsamlı ve insan merkezli yapmak üzere tasarım odaklı düşünmeyi nasıl kullanacağınıza dair genel bilgilere sahip olacaksınız

 

Şu konularda bilgi sahibi olacaksınız:

-  Persona metodları

-  Müşteri yolculuğu haritası

-  Paydaş haritası

-  Paydaş değer ağı

-  Fırsat alanı

-  Empati haritası / tasarım araştırması

 

 

 

   Kimler Katılmalı?                                                                                                  

Tasarım odaklı düşünmenin temel ilkelerine, uygulamalı olarak giriş yapmak isteyen herkese yöneliktir. Kurumsal, kamu, kobi ya da akademik her kuruluştan ve her departmandan katılım uygundur.

 

   Eğitim İçeriği                                                                                       

·               TOD Yaklaşımı – Tasarım Odaklı Düşünme’ye Giriş (Temeller)

  • Tanımlama

o      İhtiyaç, sorun, içgörü, fırsat

o      Empati Haritası

·               Fikirleme / Tasarlama

o      Persona Methodları

o      Müşteri Yolculuğu Haritası

o      Fayda Analizi

o      Business Case Hazırlama

·               Protatipleme / Çözüm Üretme

  • Kullanıcı Testi
  • Sunum & Değerlendirme