Motivasyon Eğitimi (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

1 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

İş ve özel hayatımızda karşılaştığımız stresin etkisini tanımlamak ve
stresin olumsuz etkilerini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak teknikler ve
alıştırmalar sunmaktır.Bilgi vermenin yanı sıra bir davranış geliştirme eğitimi
olup, katılımcılarda konuya ilişkin temel davranış kalıplarının idrak edilmesini ve
uygulamaya sokulmasını amaçlar. Bu eğitimle birlikte katılımcılar; Stresi
tanımlayabilecek ve stres sinyallerini farkedebilecek, Yaşamlarındaki stresi
kontrol altına alabilmek için kapsamlı bilgi sahibi olacak, kişisel potansiyellerini
kavrayacak, stresle baş edebilmek için gerekli kısa ve uzun vadeli yöntemler ve
hemen uygulayabilecekleri becerileri kazanacaklardır. Tarafımızca geliştirilen bu
eğitimimizin özelliği, katılımcıların kafalarındaki soru işaretlerini ve şüphelerini
eğitim esnasında tartışma konusu yaparak Etkileşimli Eğitim Yöntemi
uygulanmasıdır. Böylece eğitimimiz; açık bir iletişime, detaylı bir öğrenmeye ve
kalıcı bir davranış değişikliğine sebep olmaktadır.

 

Eğitim İçeriği

 • Ruh Halimiz ve Duygularımız Nasıl Oluşur?
 • Beyin, Dil, Davranış İlişkisi Nasıl Oluşur?
 • Zihnimizdeki Görüntüleri Kontrol Etmek
 • İç Diyaloglarımızı ve Duygularımızı Kontrol Etmek
 • Kişisel Değerlerimizle Şirket Değerlerimiz Nasıl Bir Araya Gelir?
 • Algı filtreleri nelerdir? Düşüncelerimiz Nasıl Oluşur?
 • Sınırlayıcı Düşüncelerimizden Nasıl Kurtulabiliriz?
 • Kendi İç Çatışmalarımızı Nasıl Engelleriz?
 • Olaylara Bakış Açımız Seçeneklerimizi Nasıl Artırır?
 • Ruh Halimizi Nasıl Kontrol Ederiz?
 • Ortak Bir Dil Yaratmak ve İletişim,
 • Kişilerin Çalışma Yöntemleri,
 • Müşterilerle İlişkiler, Anahtar Yetenekler,
 • Mantık Seviyeleri,
 • Beden Dili,
 • Stres ve İş Hayatı,
 • Kızgınlık ve Başa Çıkma Yolları,
 • İş Hayatında Başarılı, Aile Hayatında Mutlu Olmak.

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

Yaşam modelleri üzerine farkındalık sağlamak,
Başarılı ve başarısız stratejileri fark etmek,
Başarı sorumluluğunun kişinin kendisinde olması,
En önemlisi yaşamda neyi başarmak isteniyorsa ona ulaşmayı öğreneceksiniz.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Herkes katılım sağlayabilir.