ASP.NET MVC 6.0 Programlama (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitim Hakkında

ASP.NET MVC 6, Visual Studio 2015’de yeni olup Microsoft’un web geliştirme paketindeki en son geliştirmedir. Bu eğitim, dinamik, modüler ve test edilebilir web sitelerinin oluşturulmasına yönelik en yeni API’leri ve geliştirme tekniklerini kapsamaktadır. MVC 6’da var olan yeni özellikleri keşfedeceğiz ve en yeni araç setlerinden ve entegrasyon imkanlarından en iyi şekilde nasıl faydalanacağınızı sizlere göstereceğiz.


Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

 • Bu eğitimde;
 • MVC mimarisinin prensipleri ve avantajlarının anlaşılması
 • Görünümlerin, görünüm bileşenlerinin ve etiket yardımcılarının oluşturulması
 • ASP.NET bağımlılık enjeksiyonunun kullanılması
 • Web API kullanarak RESTful servislerinin oluşturulması
 • GruntJS, NPM ve Bower entegrasyonundan en iyi şekilde faydalanılması
 • Tek Sayfalık Uygulamaların (SPA’lar) oluşturulması

Eğitim İçeriği

Getting Started with ASP.NET MVC:NET MVC in context:

 • What’s new in MVC 6
 • MVC project templates
 • Understanding the structure of an ASP.NET MVC project
 • Naming conventions
 • Creating views
 • Defining controllers
 • Defining a data model

Creating a Complete ASP.NET MVC Application:

 • Strongly-typed views;
 • Razor syntax;
 • Understanding URLs and action methods;
 • MVC6 tag helpers;
 • Form post-backs;
 • Data validation

Industrial-Strength ASP.NET MVC Applications:

 • NET application architecture best practices
 • Implementing a repository and EF data model
 • ASP.NET Dependency Injection
 • Custom controller factories

View Techniques: 

 • Defining custom tag helpers
 • Defining a layout page
 • Using styles
 • Defining and using partial views

Implementing Navigation: 

 • Defining view-model classes
 • Implementing data filtering in a controller
 • Understanding the routing mechanism
 • Adding custom entries to a route table
 • Defining defaults, parameters, and validation
 • Generating URLs and hyperlinks
 • Custom route constraints

State Management: 

 • Using hidden fields
 • Session and application state
 • Custom model bindings

Creating RESTful Services using Web API:

 • Overview of Web API
 • Building servers and clients
 • Content negotiation
 • Attribute routing
 • Custom model binding
 • Invoking RESTful services from Ajax clients

Creating Single Page Applications:

 • Overview of SPAs
 • Using GruntJS, NPM, and Bower support
 • Overview of AngularJS and Bootstrap