Oracle Database 12c: Introduction to SQL (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

16

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitim Hakkında

Oracle Database 12c Introduction to SQL eğitiminde, veritabanından rapor alırken gerekli kavramlar, kolon ve satır bazında raporlama teknikleri kullanılırken faydalanılan operatörler, SQL fonksiyonları, farklı tablolar içerisinde bulunan bilgilerin birleştirilmesi (join), alt sorgular, iç içe sorgular, birden çok sorguyu set operatörleri kullanarak birleştirme konularının yanında, SQL komutları, Veritabanı obje tiplerinden tablo – index – sequence – view – synonym kavramlarının oluşturulup uygulamalı örnekler üzerinden kullanım detayları katılımcılarla paylaşılmaktadır. Bu eğitim aynı zamanda SQL Fundemantals 1 ve SQL Fundemantals 2 eğitimlerinin birleşimidir.


Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

 • Oracle Database 12c'nin başlıca yapısal bileşenlerini belirleyin
 • Birleştirilmiş veriler için raporlar oluşturun
 • Sorguları içeren SELECT'leri yaz
 • Tablodan satır ve sütun verilerini geri alma
 • Oracle Database 12c'de veri işleme tablolarını (DML) çalıştırın
 • Verileri saklamak için tablolar oluşturma
 • Verileri görüntülemek için görünümlerden yararlanma
 • Belirli nesnelere veritabanı erişimi denetleme
 • Şema nesnelerini yönetme
 • ANSI SQL 99 JOIN sözdizimini kullanarak birden çok tablodaki verileri görüntüleme
 • Nesneleri veri sözlüğü görünümleri ile yönetme
 • Birden çok sütunlu alt sorgular yaz
 • Özelleştirilmiş verileri almak için SQL işlevleri kullanın
 • Skaler ve ilişkili alt sorgular kullanma
 • Sıralanmış ve kısıtlanmış verilerin raporlarını oluşturma

Bu Eğitime Kimler Katılmalı

 • Uygulama Geliştiricileri
 • İş Analistleri
 • Veri Ambarı Yöneticisi
 • Geliştirici
 • Form Geliştirici
 • PL / SQL Developer
 • Sistem Analistleri

Eğitim İçeriği

 • Introduction to Oracle Database
 • Retrieve Data using the SQL SELECT Statement
 • Learn to Restrict and Sort Data
 • Usage of Single-Row Functions to Customize Output
 • Invoke Conversion Functions and Conditional Expressions
 • Aggregate Data Using the Group Functions
 • Display Data From Multiple Tables Using Joins
 • Use Sub-queries to Solve Queries
 • The SET Operators
 • Data Manipulation Statements
 • Use of DDL Statements to Create and Manage Tables
 • Other Schema Objects
 • Control User Access
 • Management of Schema Objects
 • Manage Objects with Data Dictionary Views
 • Manipulate Large Data Sets
 • Data Management in different Time Zones
 • Retrieve Data Using Sub-queries
 • Regular Expression Support