ISTQB Agile Testing (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

2 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

ISTQB Agile Testing eğitimi, yazılım testleri ve kalite metodolojileri ile otomasyon araçlarında teknik açıdan uzman olabileceğiniz etkin ve başarılı bir eğitim sürecini kapsar. Çevik test yöntemleri, araçları ve teknikleri konusunda bilgi edineceğiniz eğitim özellikle Test Mühendisleri, Kalite Güvence Uzmanları, İş Analistleri, Programcılar, Proje Yöneticileri, Sistem Analistleri ve Yazılım Uzmanları için oldukça uygundur.

 

Eğitim İçeriği

Agile (çevik) Yazılım Geliştirme

 • Çevik Düşünme
 • Çevik Metodolojiler (Scrum, XP, Kanban vb.)
 • Çevik ve Geleneksel Modellerin Karşılaştırılması (Çevik ve Sıralı Modeller)
 • Scrum Çerçevesi (Eserler, Roller ve Toplantılar)
 • Çevik Projelerde Test Rolü

Çevik Test Yöntemleri, Teknikleri ve Araçları

 • Test Seviyeleri ve Çeşitleri
 • Öykü, Görev ve Kabul Kriterleri
 • Test Odaklı Geliştirme, Davranış Odaklı Geliştirme
 • Riske Dayalı Süreçlerde Çaba Tahmini
 • Sürüm ve Sprint Yönetimi
 • Çeyrek Testi
 • İlkeler, Öneriler ve Gerçekler

Çevik Projelerde Test İşlemleri

 • Test Durumu, Geliştirme ve Ürün Kalitesi
 • Manuel ve Otomasyon Testleri ile Regresyon Risk Yönetimi
 • Çevik Takımlarda Test Uzmanının Görevleri ve Yetenekleri

Çevik Mühendislik Uygulamaları

 • Test ve Hata Yönetimi
 • İşbirliği Araçları
 • Konfigürasyon ve Sürüm Yönetimi
 • Sürekli Entegrasyon / Dağıtım / DevOps
 • Sürekli Entegrasyon Süreçlerinde Test Otomasyonu / Regresyon Testleri
 • Performans Testleri ve Statik Kod Analizi
 • Bulut Entegrasyonu
 • Pratik Çalışmalar

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

ISTQB Agile Testing eğitimi sonrasında katılımcılar için;

 • Çevik metodunun benimsendiği projelerde test disiplininin nasıl uygulanabileceği hakkında bilgilendirilmesi,
 • Proje başarıları için test sürecinde kullanılması gereken en iyi uygulamalar hakkında bilgi edinilmesi,
 • Çevik projelerde ekip üyesi olan test mühendisinin görevlerinin tanımlanması,
 • Çevik projelerde ekip üyesi olan test mühendisinin yetkinliklerinin belirlenmesinin öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Çevik takım üyeleri
 • Test mühendisleri
 • Kalite güvence uzmanları
 • Yazılım mimarları
 • Kurumsal mimarı uzmanları

ISTQB Agile Testing Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

ISTQB Agile Testing eğitimini tamamladıktan sonra Test Driven Development, ISTQB İleri Düzey Sertifikalı Yazılım Test Uzmanı ve Uluslararası Test Otomasyon eğitimlerine göz atabilirsiniz.