ITIL Service Lifecycle: Continual Service Improvement (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

3 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

ITIL Service Lifecycle: Continual Service Improvement eğitim içeriğinde hizmet yaşam döngüsünün Sürekli Hizmet Geliştirme (CSI - Continual Service Improvement) basamağı ile alakalı politikalar hakkında bilgi edinme, genel kavramları anlama, yöntem ve süreçlerle ilgili bilgi sahibi olmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilir. Ayrıca eğitimde Continual Service Improvement yani CSI ile ilgili faaliyet ve yöntemlere yönelik metodların kontrolü ele alınır.

 

Eğitim İçeriği

Sürekli Hizmet Geliştirmeye Giriş

 • CSI’ nın Amacı, Hedefleri ve Kapsamı
 • CSI’ ı Benimseme ve Uygulama İşinin Değeri
 • ITIL Hizmet Yaşam Döngüsünde CSI Bağlamı
 • Anahtar Arayüzler, Girişler ve Çıkışlar Dahil CSI’ ya Yaklaşım

Sürekli Hizmet Geliştirme İlkeleri

 • CSI’ nın Başarısı, Kurumdaki Değişimi Anlamaya ve Açık Bir Hesap Verebilirliğe Nasıl Bağlanır?
 • Hizmet Düzeyi Yönetimi ve Bilgi Yönetimi CSI’ yı Nasıl Etkiler ve Destekler?
 • Deming Döngüsünün Tamamı Nasıl Çalışır ve Gerçek Dünya Örneğine Nasıl Uygulanabilir ?
 • CSI, Hizmet Ölçümünün Çeşitli Yönlerini Nasıl Etkili Bir Şekilde Kullanabilir?
 • Hangi Durumlar Çerçeve ve Modellerin Kullanılmasını ve Her Türün İyileştirme için Nasıl Kullanılabileceğini Örnekler?

Sürekli Hizmet Geliştirme Süreci

 • Yedi Adımlı İyileştirme Süreci Nedir? Her Adımın Nasıl Uygulanabileceği ve Elde Edilen Faydalar CSI, ITIL Hizmet Yaşam Döngüsünün Diğer Aşamalarıyla Nasıl Bütünleşir?
 • Yedi Adımlı İyileştirme Sürecinde Diğer Süreçlerin Nasıl Önemli Rol Oynadıkları

Sürekli Hizmet Geliştirme Yöntem ve Teknikleri

 • Değerlendirmeler Ne Zaman Kullanılır, Neyin Değerlendirilmesi ve Bir Boşluk Analizinin İyileştirilmesi Gereken Alanlara Nasıl Bir Bakış Açısı Sağlayabileceği
 • CIS’ yı Desteklemek için Kıyaslama, Hizmet Ölçümü, Metrikler, Dengeli Puan Kartı ve SWOT Dahil Hizmet Raporlaması Nasıl Kullanılır?
 • Yatırım Getirisi Nasıl Oluşturulur, Bir İş Vakası Nasıl Oluşturulur ve Elde Edilen Faydalar Nasıl Ölçülür?
 • Kullanılabilirlik Yöntemi, Kapasite Yönetimi, IT Hizmet Sürekliliği Yönetimi ve Sorun Yönetimi İçindeki Tekniklerin CSI Tarafından Nasıl Kullanılabileceği

Sürekli Hizmet Geliştirme için Organizasyon

 • CSI Yöneticisinin Rolü ve CSI Bağlamında Hizmet Sahibi, Süreç Sahibi, Süreç Yöneticisi ve Süreç Uygulayıcının Rolleri ve Bunların Bir Kuruluş İçinde Nasıl Konumlandırılabileceği
 • Bir RACI (Sorumlu, Hesap Verebilir, İstişare Edilmiş, Bilgilendirilmiş) Diyagramı Nasıl Tanınır, Uygulanır ve Doldurulur? Ayrıca CSI’ yı Desteklemek için Nasıl Kullanılır

Teknoloji Hususları

 • Gereken Teknoloji ve Araçlar ile Bunların Performans, Proje ve Portföy Yönetimi Gibi CSI Faaliyetlerini, Ayrıca Hizmet Ölçümü ve İş Zekası Raporlarını Desteklemek için Nasıl Uygulanacağı ve Yönetileceği

Sürekli Hizmet Geliştirmenin Uygulanması

 • CSI Uygulaması : Strateji, Planlama, Yönetim, İletişim, Proje Yönetimi, Operasyonun Yanı Sıra Kültürel ve Örgütsel Değişimle Nasıl Başa Çıkılacağı

Zorluklar, Kritik Başarı Faktörleri ve Riskler

 • CSI İle İlgili Olabilecek Personel, Finansman, Yönetim vb. Gibi Zorluklar ve Riskler ve Her Bir Sorunun Nasıl Ele Alınabileceğinin Ayrıntıları
 • CSI İle İlgili Kritik Başarı Faktörleri ve Bunların Nasıl Ölçüleceği ve İzleneceği

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

Bu eğitimde;

 • Uygulama olarak hizmet yönetimi ve CSI prensipleri, hedefleri ve misyonları hakkında bilgi,
 • CSI’yi destekleyen teknoloji ve uygulama ihtiyaçlarını anlama,
 • CSI süreçlerinin farklı yaşam döngüsü süreçleri ile etkileşimi,
 • CSI performansını ölçme,
 • CSI süreçlerinde kullanılan işlevler, etkinlikler, yöntemler ve alt işlemler,
 • CSI’deki roller ve sorumlulukların dışında kusursuzluğa ulaşmayı sağlayacak etkinlikler ve fonksiyonlar,
 • Zorluklar, kritik başarı unsurları (CSFs), ana performans göstergeleri (KPIs) ve CSI’yı ilgilendiren riskler gibi konuların öğrenilmesi amaçlanır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • ITIL en doğru uygulamaları hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyan IT operasyonları teknik ya da yönetim personeli,
 • IT dahilindeki ya da IT ile bağlantılı olan ITIL süreçlerini yönetme uygulama veya danışma ile sorumlu herkes katılabilir.

 

ITIL Service Lifecycle: Continual Service Improvement Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

ITIL Service Lifecycle: Continual Service Improvement eğitimden sonra; ITIL 4 Foundation, ITIL Foundation, ITIL Managing Across the Lifecycle, ITIL Service Lifecycle: Service Operation, ITIL Service Strategy gibi eğitimlere göz atabilirsiniz.