ITIL Service Strategy (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

3 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

Hizmet yaşam döngüsü ile hizmet strateji aşamalarını konu edinen ITIL Service Lifecycle: Service Strategy, konuyla ilgili genel kavramları öğrenebileceğiniz bir eğitim sürecini kapsar. Hizmet stratejisinin prensiplerine değinirken, hizmet stratejisinin süreçlerini de anlayabileceğiniz bu eğitimde, organizasyonel tasarımlar, teknolojinin rolünü anlama ve hizmet otomasyonunu kavrama gibi uygulama özelliklerine dair bilgiler edinirsiniz.

 

Eğitim İçeriği

 1. Hizmet Stratejisine Giriş
 • Temel Hizmet Yönetimi Kavramları
 • Hizmet Stratejisinin Amaç ve Hedefleri
 • Hizmet Kapsamı Stratejisi
 • Hizmet Stratejisinin İşletme Değeri
 • Hizmet Yaşam Döngüsü Boyunca Hizmet Stratejisi Arabirimleri
 1. Hizmet Stratejisi İlkeleri
 • Karar Stratejisine Temel Yaklaşım
 • Hizmetler
 • Değer Unsurları
 • Kullanım ve Garanti
 • Müşteri, Hizmet ve Stratejik Varlıklar
 • Servis Sağlayıcıları
 • Müşteri Memnuniyeti için Stratejiler
 • Hizmet Ekonomisi
 • Tedarik Stratejileri ve Yönetişim
 1. IT Hizmetleri Süreci İçin Strateji Yönetimi
 • IT Hizmetlerinde Strateji Yönetiminin Amacı, Amaçları ve Kapsamı
 • IT Hizmetleri için Strateji Yönetiminin İş Değeri
 • IT Hizmetlerinde Strateji Yönetiminin Politikaları, İlkeleri ve Temel Kavramları
 • Süreç Faaliyetleri, Yöntemleri ve Teknikleri
 • IT Hizmetleri için Strateji Yönetiminin Tetikleyicileri, Girdileri ve Çıktıları
 • Kritik Başarı Faktörleri (CSF’ ler) ve Kilit Performans Göstergeleri (KPI’ lar)
 • Zorluklar ve Riskler
 1. Hizmet Portföyü Yönetim Süreci
 • Hizmet Portföyü Yönetiminin Amacı, Hedefleri ve Kapsamı
 • Business Value of Service Portfolio Management
 • Hizmet Portföyü Yönetiminin İş Değeri Hizmet Portföyü Yönetimine İlişkin Politikalar, İlkeler ve Temel Kavramlar
 • Süreç Faaliyetleri, Yöntemleri ve Teknikleri
 • Hizmet Portföyü Yönetiminin Tetikleyicileri, Girdileri ve Çıktıları
 • CSF’ ler ve KPI’ ler
 • Zorluklar ve Riskler
 1. IT Hizmetleri Süreci İçin Finansal Yönetim
 • IT Hizmetlerinde Finansal Yönetimin Amacı, Hedefleri ve Kapsamı
 • IT Hizmetleri için Finansal Yönetimin İş Değeri
 • IT Hizmetlerinde Finansal Yönetimin Politikaları, İlkeleri ve Temel Kavramları
 • Süreç Faaliyetleri, Yöntemleri ve Teknikleri
 • IT Hizmetleri için Finansal Yönetimin Tetikleyicileri, Girdileri ve Çıktıları
 • CSF’ ler ve KPI’ lar
 • Zorluklar ve Riskler
 1. Talep Yönetim Süreci
 • Talep Yönetiminin Amacı, Hedefleri ve Kapsamı
 • Talep Yönetiminin İşletme Değeri
 • Talep Yönetiminin Politikaları, İlkeleri ve Temel Kavramları
 • Süreç Faaliyetleri, Yöntemleri ve Teknikleri
 • Talep Yönteminin Tetikleyicileri, Girdileri ve Çıktıları
 • CSF’ ler ve KPI’ lar
 • Zorluklar ve Riskler
 1. İş İlişkileri Yönetimi Süreci
 • İş İlişkileri Yönetiminin Amacı, Hedefleri ve Kapsamı
 • İş İlişkileri Yönetiminin İş Değeri
 • İş İlişkileri Yönetimi Politikaları, İlkeleri ve Temel Kavramları
 • Süreç Faaliyetleri, Yöntemleri ve Teknikleri
 • İş İlişkileri Yönetiminin Tetikleyicileri, Girdileri ve Çıktıları
 • CSF’ ler ve KPI’ lar
 • Zorluklar ve Riskler
 1. Yönetim
 • Yönetim Stratejisi
 • Yönetim Çerçeveleri ve Organları
 • Hizmet Stratejisinin Yönetim ile İlişkisi
 1. Hizmet Stratejisi için Organizasyon
 • Hizmet Stratejisi Rolleri
 • Organizasyonel Gelişim
 • Örgütsel Bölümlendirme
 • Organizasyonel Tasarım
 1. Teknoloji Konuları
 • Servis Otomasyonu, Enstrümantasyon ve Analizi
 • Servis Arayüzleri ve Self Servis Kanalları
 1. Hizmet Stratejisinin Uygulanması
 • Hizmet Yaşam Döngüsü ile Uygulama
 • Yaşam Döngüsü Yaklaşımı Takibi
 • Hizmet Stratejisinin Diğer Hizmet Yaşam Döngüsü Aşamaları Üzerindeki Etkisi

12. Hizmet Stratejisi Zorlukları, Riskleri ve CSF’ ler

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

ITIL Service Lifecycle: Service Strategy eğitiminde katılımcılar için;

 • Hizmet yaşam döngüsüne katkı sağlayacak hizmet stratejisi teknolojileri ve hizmet otomasyonu,
 • İlgili organizasyonel ve bölümsel tasarım metotları ve teknikleri,
 • Güçlü hizmet stratejileri oluşturmak ve yönetmek için gerekli olan çerçevelerin ve yönetişimin öneminin anlaşılması,
 • BT hizmetleri için iş ilişkileri yönetimi, talep yönetimi, finansal yönetim, hizmet portföyü yönetimi ve strateji yönetimi gibi hizmet stratejisi süreçlerinin öğrenilmesi,
 • Güçlü hizmet ve hizmet yönetimi stratejilerinin tasarımını etkileyen hizmet stratejisi prensipleri,
 • Hizmet yönetimi ile ilgili önemli kavramları,
 • Hizmet yaşam döngüsü yaklaşımını destekleyen ve takip eden uygulama stratejileri gibi konuların öğrenilmesi amaçlanır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • CIO’lar, CTO’lar, yöneticiler, denetleme personeli ve ekip liderleri
 • Hizmet tasarımcıları, IT mimarları, planlamacılar, danışmanlar ve güvenlik yöneticileri
 • Hizmet stratejsi ile ilgili ITIL en doğru uygulamaları hakkında daha fazla bilgiye gereksinim duyan diğer teknik personel ya da IT yönetim personeli
 • IT dahilinde veya ITIL ile birlikte süreç yönetme, uygulama ya da danışma sorumluluğunda olan herkes katılabilir.

 

 

ITIL Service Lifecycle: Service Strategy Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

Tarnet Akademi’den alacağınız ITIL Service Lifecycle: Service Strategy eğitiminden sonra; ITIL Service Lifecycle: Service Operation, ITIL® Service Lifecycle: Service Transition, ITIL Service Lifecycle: Service Design, ITIL Service Lifecycle: Continual Service Improvement eğitimlerine göz atabilirsiniz.