Agile BI: Value-Driven Data Warehousing and BI (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

1 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

Çevik değerleri ve ilkeleri BI / DW teslimi ile uyumlu hale getirmeyi öğrenceksiniz. Aynı zamanda hem Scrum hem de Kanban yöntemlerini gözden geçireksiniz. Ve çevik BI / DW projesindeki rolleri, sorumlulukları ve ilişkileri rahat bir şekilde açıklayabileceksiniz. Eğitimde etkili çevik BI / DW gereksinimlerinin etkili kullanıcı öykülerine nasıl yazılacağı örnek projeler ile anlatılacaktır

 

Eğitim İçeriği

Introduction

 • Agile Overview
 • Agile Manifesto Exercise

 

How Scrum Works

 • Scrum Overview
 • Product Backlog Prioritization
 • Product Backlog Management
 • Story Conferencing
 • Sprint Tracking
 • Capacity-based Planning
 • Daily Scrum
 • Project Monitoring
 • Sprint Showcase
 • Executive Showcase
 • Sprint Retrospective
 • Adapt and Close

 

Scrum and Kanban

 • Lean & Agile Principles
 • Scrum Basics vs. Kanban Basics
 • Kanban Example
 • Kanban Metrics
 • Value Stream Mapping
 • Limiting WIP
 • Scrum and Kanban Cadence
 • Continuous Improvement
 • Scrum & Kanban Summary
 • Kanban Exercise

 

User Stories

 • Capabilities to Stories
 • User Story Template
 • Well-Written Stories
 • Stories are Not Requirements
 • Architecturally Complete Stories
 • User Story Exercise

 

Story Slicing

 • Epics
 • Slicing Epics
 • Anti-Stories
 • Ridiculously Thin-Slicing
 • This-Slicing Points in the DW/BI Architecture
 • Story Slicing Exercise

 

Relative Estimating

 • Agile Estimating & Conventional Estimating
 • Absolute vs. Relative Estimating
 • T-Shirt Sizing
 • Story Point Estimating
 • Estimating Poker

 

Building Project Community

 • The Agile Project Community
 • Self-Managing and Self-Organizing Teams
 • Shared Values: Team Working Agreements
 • Honoring Commitments
 • Visual Controls
 • Agile Roles

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

 • Hikaye puanı tahminini,
 • Öykü önceliklendirme tekniklerini,
 • Ürün biriktirme listesi bakımını,
 • Kapasite tabanlı planlamayı,
 • Öykü konferansını,
 • Sprint biriktirme listesi oluşturma ve taahhütlendirmeyi,
 • Takım rolleri ve sorumluluklarını,
 • Takım öz-organizasyonu ve öz-yönetimini,
 • Kanban ve scrumı,
 • Vitrin uygulamalarını,
 • Sürekli öğrenme ve gelişim için retrospektifler geliştirmeyi,
 • İyi BI / DW kullanıcı gereksinimleri / hikayeleri nasıl yazılması gerektiğini öğreneceksiniz.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • İş Zekası Yöneticileri
 • Proje Yöneticileri
 • Proje Ekip Üyeleri
 • Müdürler
 • Mimarlar
 • Developers
 • Test Uzmanları
 • Analistler katılım sağlayabilir.