Business Modeling for an Agile Digital Alignment (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

2 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitim Hakkında

İş analistlerine, hedef mimarileri ve değişen dijital pazar ihtiyaçları doğrultusunda kuruluşlarının iş çevikliğini arttırabilmeleri için iş süreçlerini ve kuruluş varlıklarını etkin bir şekilde nasıl modelleyeceklerini ve doğrulayacaklarını anlamalarında yardımcı olmaktadır.

Bu eğitim hedef mimarilerinin bir parçası olarak hedefleri, stratejileri ve etkilenen yetkinlikleri doğrultusunda dijital farklılıklara uyum sağlayabilmek için iş süreçlerini ve varlıklarını nasıl modelleyeceklerini katılımcılara öğretmeyi amaçlamaktadır.

İş performansının temel unsurları (stratejiler, taktikler, temel performans göstergeleri, iş yetkinlikleri, vb.) çerçevesinde katılımcılar, dijital vizyon odaklı bir iş sürecini ve varlık kartografisini nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Ardından sadece kendi dillerine uyarlanmış uygun BPMN ve UML işaretleriyle de süreçleri, değişen stratejilere, politikalara ve dijital tüketici günlerine nasıl uyarlayacaklarını öğrenirler.


Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

  • Giriş
  • Çevik Dijital İşletmenin Tanımı ve Kurumsal Mimarisi
  • Dijital Dönüşümde Kurumsal Mimari’nin Zachman, US FEAF ve TOGAF amaçları doğrultusunda yeri
  • Çevik Dijital İşletme için Kurumsal Mimari Unsurları
  • BPMN ve UML 2 kullanarak İş Süreci ile Dijital Çeviklik kazanma
  • “İş modellerini” dijital farklılıklara ve tüketicilere uyarlama

Bu Eğitime Kimler Katılmalı

  • Üst düzey yöneticiler
  • Proje yöneticileri
  • İş Analistleri