CCSP Sertifikalı Bulut Güvenliği Profesyoneli (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

1 yıl deneyim.

Eğitim Hakkında

Sertifikalı Bulut Güvenliği Profesyoneli (CCSP) sertifikası, bulut güvenliği profesyonellerinin bulut güvenliği tasarımı, uygulaması, mimarisi, operasyonları, kontrolleri hakkında gerekli bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olmalarını sağlamak için  geliştirmiştir.

 

Eğitim İçeriği

Mimari Kavramlar ve Tasarım Gereksinimleri :

 • Bulut Bilişim Kavramları
 • Bulut Referans Mimarisi
 • Bulut Bilişim ile İlgili Güvenlik Kavramları
 • Güvenli Bulut Bilişimin Tasarım İlkeleri

 

Bulut Veri Güvenliği :

 • Bulut Veri Yaşam Döngüsü
 • Bulut Veri Depolama Mimarileri Tasarlama ve Uygulama
 • Veri Güvenliği Stratejileri Tasarlama ve Uygulama
 • Veri Bulma ve Sınıflandırma Teknolojileri
 • Kişisel Veri ile İlgili Yetkili be Veri Korumalarını
 • Veri Hakları Yönetimi Tasarlama ve Uygulama
 • Veri Saklama, Silme ve Arşivleme Politikalarını Planlama ve Uygulama
 • Veri Olaylarının Denetlenebilirliği, İzlenebilirliği ve Hesap Verebilirliğinin Tasarımı ve Uygulanması

 

Bulut Platformu ve Altyapı Güvenliği :

 • Bulut Altyapı Bileşenleri
 • Bulut Altyapısı ile İlişkili Riskleri Analizi
 • Güvenlik Kontrollerinin Tasarlanması
 • Afet Kurtarmayı ve İş Sürekliliği Yönetimini Planlama

 

Bulut Uygulama Güvenliği :

 • Uygulama Güvenliğinde Eğitim ve Bilinçlendirme
 • Bulut Yazılım Güvencesi ve Doğrulaması
 • Dogrulanmış Güvenli Yazılım Kullanımı
 • Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü Süreci
 • Güvenli Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsünü Uygulama
 • Bulut Uygulama Mimarisinin Özellikleri
 • Kimlik ve Erişim Yönetimi

 

Operasyonlar :

 • Veri Merkezi Tasarımı için Planlama Sürecinin Desteklenmesi
 • Bulut Ortamı için Fiziksel Altyapı Uygulama ve Oluşturma
 • Bulut Ortamı için Fiziksel Altyapı Operasyonu
 • Bulut Ortamı için Fiziksel Altyapıyı Yönetimi
 • Bulut Ortamı için Mantıksal Altyapı Oluşturulması
 • Bulut Ortamı için Mantıksal Altyapı Operasyonu
 • Bulut Ortamı için Mantıksal Altyapıyı Yönetimi
 • Düzenleme ve Kontrollere Uyumun Sağlanması
 • Mantıksal ve Fiziksel Altyapıya Risk Değerlendirmesi
 • Dijital Kanıtların Toplanması, Elde Edilmesi ve Korunması
 • İlgili Taraflarla İletişimin Yönetilmesi

 

Yasalar ve Uygunluk :

 • Bulut Ortamındaki Yasal Gereksinimleri
 • Yetki ve Gizlilik Sorunları
 • Bulut Ortamı için Denetim Süreci ve Metodolojileri
 • Bulutun Kurumsal Risk Yönetimine Etkileri
 • Dış Kaynak Kullanımı ve Bulut Sözleşme Tasarımını
 • Hizmet Sağlayıcı Yönetimi

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

CCSP Sertifikalı Bulut Güvenliği Profesyoneli eğitiminde;

Mimari Kavramlar ve Tasarım Gereksinimleri
Bulut Veri Güvenliği
Bulut Platformu ve Altyapı Güvenliği
Bulut Uygulama Güvenliği
Operasyonlar
Yasal uyum bilgilerini öğreneceksiniz.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Kurumsal Teknoloji Mimarı
 • Güvenlik Yöneticisi
 • Güvenlik Mimarı
 • Güvenlik Danışmanı
 • Güvenlik Mühendisi
 • Güvenlik Müdürü
 • Sistem Mimarı
 • Sistem Mühendisi