COBOL for Experienced Programmers (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitim Hakkında

Bu eğitim PL/I, Assembler, Java vb. programlama dilleri konusunda deneyimli programcılar için tasarlanmıştır. Eğitim süresi boyunca müşterinin özellikle çevresi ve iş yükü üzerinde pratik alıştırmalar yapmayı ve gerçekçi durumlar üzerinde çalışmayı öğreneceksiniz.


Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

Bu eğitimi başarıyla tamamladığınızda;

 • COBOL programının dört bölümünün kodlarını
 • IBM çevresinde COBOL yığınlarını test etmeyi, düzenlemeyi ve yazmayı
 • COBOL programından dosyalara erişmeyi
 • COBOL aritmetik performansını
 • Şartlı ifadelerin kullanımını
 • COBOL alt grupları aramayı
 • Bileşenlerin alt kısımlarını ve indeksi tanımlayabilmeyi ve ulaşabilmeyi öğreneceksiniz.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı

Bu eğitime başvuru programcılığı konusunda deneyimli herkes katılabilir.


Eğitim İçeriği

Structure & coding conventions

 • PC Metalanguage
 • the COBOL character set
 • coding conventions
 • divisions, sections, paragraphs, sentences and statements

IDENTIFICATION DIVISION


ENVIRONMENT DIVISION


DATA DIVISION

 • FILE SECTION and WORKING - STORAGE SECTION
 • FDs
 • hierarchy and level numbers
 • elementary and group data items
 • PICTUREs
 • the VALUE clause
 • editing characters
 • literals, figurative constants

PROCEDURE DIVISION

 • MOVE, ADD, SUBTRACT, MULTIPLY, DIVIDE and COMPUTE
 • PERFORM
 • ACCEPT and DISPLAY
 • OPEN and CLOSE
 • READ and WRITE
 • file access modes
 • indexed and relative files

Conditional statements and branching

 • IF and ELSE
 • comparisons and tests
 • Level 88
 • negated conditions
 • nested IFs
 • GO TO
 • PERFORM UNTIL
 • EVALUATE

Table handling and data representation

 • Tables
 • PERFORM...VARYING
 • implicit and explicit redefinition
 • DISPLAY, COMP, COMP-3, SYNC and JUSTIFY
 • data representation
 • INITIALIZE

Additional statements and alternative constructs

 • DECLARATIVES
 • the CORRESPONDING clause.

Other features

 • COPY
 • LINKAGE SECTION
 • CALL
 • SORT and MERGE