DB2 10.5 for Linux, UNIX, and Windows (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

4 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitim Hakkında

Bu eğitim, Linux, UNIX ve Windows için DB2 10.5 kullanılarak temel ve gelişmiş veritabanı yönetimi görevlerini nasıl yerine getireceğinizi öğretir. Bu görevler arasında veritabanlarının oluşturulması ve doldurulması ve geri kurtarma ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla bir mantıksal tasarımın uygulamaya konulması da yer almaktadır. DB2 Optimizer tarafından seçilen erişim stratejileri, DB2 Explain araçları kullanılarak incelenecektir. Çeşitli db2pd komut seçeneklerinin kullanılması da dahil olmak üzere çeşitli tanı yöntemleri sunulacaktır. Öğrenciler, veritabanı günlükleri için otomatik arşivlemenin nasıl uygulanacağını ve gerek seçilen tablo alanlarının gerekse de veritabanının tamamının yeniden konumlandırılması için yeniden yönlendirilmiş veritabanı geri yüklemesinin nasıl planlanacağını öğrenecekler. RESTORE (Geri Yükleme) komutunun tablo alanlarının alt kümesini içeren bir veritabanı kopyası oluşturabilen REBUILD (Yeninden Oluşturma) seçeneği incelenecektir. Kursta ayrıca iki farklı DB2 veritabanı arasında nesne şemalarını kopyalamak için RESTORE (Geri Yükleme) komutunun TRANSPORT (Taşıma) seçeneğinin kullanılmasını da ele alacağız. Uygulama performansını iyileştirmek amacıyla dizinlerin seçilmesi ve veritabanı performansı ile durumunu takip etmek amacıyla SQL tümcelerinin kullanılması da kurs kapsamındadır. Bu eğitim, deneyimli ilişkisel Veritabanı Yöneticileri (DBA) için DB2 veritabanı yönetimi becerilerine hızlı bir başlangıç sunmaktadır.


Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

 • Komutları ve IBM Data Studio gibi GUI araçlarını kullanarak DB2 veritabanı sisteminin yönetilmesi
 • Tablo alanı depolaması için DMS ve Otomatik depolama yönetiminin karşılaştırılması
 • Bütünlük ve eşzamanlık gereksinimlerini karşılamak amacıyla DB2 kullanılarak belirli bir mantıksal veritabanı tasarımının uygulanması
 • Farklı DB2 LUW ürün sürümlerinde mevcut özelliklerin karşılaştırılması
 • Uygulama istemci veya sunucu sistemlerini desteklemek için uygun DB2 istemci yazılımının seçilmesi
 • Bir DB2 geri kurtarma stratejisinin tanımlanması ve bu stratejiyi desteklemek için gerekli görevlerin gerçekleştirilmesi
 • Tablo ve dizin istatistiklerinin toplanması için DB2’nin otonomik özelliklerinin kullanılması
 • DB2 güvenliğinin uygulamaya konulması
 • Uygulama performansı gereksinimlerini karşılamak için dizinlerin seçilmesi
 • DB2 geri kurtarma özelliklerinin ve veritabanı yapılandırma seçeneklerinin keşfedilmesi
 • Veritabanı günlüklerinin otomatik arşivlenmesi ve geri alınması işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • REBUILD seçeneği ile RESTORE komutu kullanılarak DB2 veritabanı ve tablo alanı kullanıldığında veritabanı ve felaket anında geri kurtarma senaryolarınn planlanması
 • RESTORE komutunun TRANSPORT seçeneği veya ADMIN_MOVE_TABLE, DB2MOVE komutları dahil DB2 tablolarının taşınması için uygun yöntemlerin seçilmesi
 • Erişim stratejilerini incelemek amacıyla DB2 Explain araçlarının kullanılması
 • RESTORE özelliği veya db2relocatedb komutunun kullanılması da dahil olmak üzere bir veritabanını veya bir veritabanının bir bölümünü yeniden konumlandırmak için uygun özelliğin seçilmesi
 • Uygulama performansını iyileştirmek amacıyla yeni dizinler önermek üzere SQL tümcelerinin analizi için DB2 Design Advisor’ın kullanılması
 • SQL tümceleri kullanılarak performans sorunlarını belirtebilecek güncel uygulama etkinliklerinin araştırılması
 • Kilitlemeler, sıralamalar ve paket ön belleği için veritabanı belleğinin verimli kullanılıp kullanılmadığını değerlendirmek amacıyla SQL’deki fonksiyonların ve DB2 ile verilen izleme özelliğinin kullanılması

Bu Eğitime Kimler Katılmalı

Farklı ilişkisel veritabanlarında deneyimli, Linux için DB2 10.5, Unix ve Windows veritabanları üzerinde planlama, uygulama ve bakım yapan veritabanı yöneticileri ve teknisyenler katılabilir.


Eğitim İçeriği

 • Overview of DB2 for Linux, UNIX and Windows
 • Command Line Processor (CLP) and GUI Usage
 • The DB2 Environment
 • Creating Databases and Data Placement
 • Creating Database Objects
 • Moving Data
 • Backup and Recovery
 • Locks and Concurrency
 • Database Maintenance, Monitoring and Problem Determination
 • Security
 • Database Rebuild Support
 • DB2 Database and Table Space Relocation
 • Using Explain Tools
 • Using Indexes for Performance
 • Advanced Monitoring