Digital Transformation - Impacts on the Business (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

2 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitim Hakkında

Bu eğitim katılımcıların ‘dijital teknolojilerin’ yeni kullanım alanlarını ve dijital teknoloji evrimiyle şekillenen yeni paydaş davranışlarını belirlemelerine yardımcı olmaktadır. Bu eğitimin içeriği ayrıca katılımcıların, dijitalleşme sürecinin kendi işletmeleri bünyesindeki farklı kurumlara sağladığı faydalar ile etkilerin yanı sıra BT üzerindeki etkilerini belirlemelerine de imkan sağlamaktadır.


Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

  • Giriş
  • Dijital Teknolojide Yakın Zaman Önce Yaşanan Gelişmeler
  • Dijital Davranış: yeni kullanım alanları
  • İşletmelerin Dijital Dönüşümü
  • Dijital Teknolojilerin Pazarlama Fonksiyonu Üzerindeki Etkileri
  • Dijital Teknolojilerin İnsan Kaynakları Üzerindeki Etkileri
  • Dijital Çağda Müşteri İlişkileri
  • Dijital Teknolojilerin Bilgi Sistemi Üzerindeki Etkileri