IBM MQ V8 Advanced System Administration (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitim Hakkında

Bu eğitim, IBM MQ’ya Teknik Giriş (WM102G) ve IBM MQ V8 Sistem Yönetimi (WM207G) ve/veya IBM MQ V8 Sistem Yönetimi (Laboratuvarlar için Linux Kullanma) (WM209G) eğitimlerinde geliştirilen temel beceri kümelerini genişletmektedir.

Bu eğitim kümeleme ve güvenlik gibi IBM MQ’nun özellikleri ve fonksiyonlarına odaklanmaktadır. Özellikle bir kümenin uygulamaya konulmasını ve bağlantıların, kanalların ve kullanıcıların kimliklerinin doğrulanmasını öğreneceksiniz. Diğer konular arasında Secure Socket Layer (SSL) ile kanalların güvence altına alınması, kanal çıkış yönetimi, gelişmiş istemci özellikleri, olay ve mesaj izleme ve yayınlama/abonelik yönetimi yer almaktadır.


Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

 • Performansı arttırmak amacıyla görüşme paylaşımı ve ileriye dönük okuma gibi istemci bağlantı fonksiyonlarının etkinleştirilmesi ve istemci bağlantılarının yönetimi
 • TCP/IP kanallarını güvence altına almak amacıyla Secure Socket Layer (SSL) ve Transport Layer Security (TLS) kullanımı
 • IBM MQ kanalları, bağlantıları ve kullanıcılarının kimlik doğrulaması
 • Kanal çıkış programlarının uygulamaya konulması
 • Kuyruklar ve kuyruk yöneticileri arasındaki mesaj trafiği iş yükünü dağıtmak için bir küme içinde bir dizi kuyruk yöneticisini gruplandırma
 • IBM MQ’yu yüksek oranda kullanılabilir şekilde uygulamaya koyma
 • Uygulama etkinliğini, olayları ve mesajları izleme
 • Kesilmiş kuyruk mesajı işleçinin uygulamaya konulması
 • Dağıtık yayın/abonelik ağlarının yönetilmesi
 • IBM MQ’da Java Message Service’in (JMS) yönetimi

Bu Eğitime Kimler Katılmalı

Bu ileri düzeyde becerilere yönelik eğitim, dağıtık işletim sistemlerinde IBM MQ için ileri düzey yönetici becerilerine ihtiyaç duyan veya IBM MQ’yu yöneten başkalarını destekleyen teknik profesyoneller için tasarlanmıştır. Bu eğitim IBM MQ V8’i esas almaktadır ancak WebSphere MQ’nun daha önceki sürümlerini destekleyen öğrenciler için de uygundur.


Eğitim İçeriği

 • Course introduction
 • Managing clients and connections
 • Exercise: Configuring for shared conversations
 • Securing IBM MQ channels with SSL and TLS
 • Exercise: Securing channels with SSL
 • Authenticating channels and connections
 • Exercise: Implementing connection authentication
 • Implementing an IBM MQ cluster
 • Exercise: Configuring a basic IBM MQ cluster
 • More troubleshooting tools and techniques
 • Exercise: Handling messages on the dead-letter queue
 • Exercise: Tracing message routes
 • High availability
 • Introduction to distributed publish/subscribe
 • Exercise: Configuring distributed publish/subscribe
 • Supporting JMS with IBM MQ
 • Exercise: Administering JMS resources in IBM MQ
 • Course summary