Introduction to Requirements Management using IBM Rational DOORS Next Generation 6.0.x (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

1 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitim Hakkında

Bu eğitim, analistlere ve mühendislere IBM Rational DOORS Next Generation’da metin ve grafikler ile ilgili şartları ve şartlar ile ilgili bilgileri nasıl tanımlayacaklarını, kullanacaklarını, düzenleyeceklerini ve yöneteceklerini öğretmektedir. Laboratuvar ortamı IBM Rational DOORS Next Generation 6.0.3’ü esas almaktadır. Daha önceki sürümleri kullanan kişiler için farklılıklar vurgulanabilir. IBM Rational DOORS Next Generation, İşbirliğine Dayalı Yaşam Döngüsü Yönetimi (CLM) için IBM çözümünün temel bir bileşenidir. Bu ürün, ayrıca değişim ve yapılandırma yönetimi için IBM Rational Team Concert’i ve kalite yönetimi için de IBM Rational Quality Manager’ı içerebilecek, tamamen entegre bir ortamda gereksinim tanımlama ve yönetim özellikleri sunmaktadır.


Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

 • Gereksinimler nesnelerini işbirliğine dayalı bir şekilde görüntüleyebilecek ve bunlarla çalışabilecektir.
 • Metin ve grafik nesneleri de dahil olmak üzere gereksinimleri alabilecek, tanımlayabilecek ve kullanabilecektir.
 • Mevcut bağlam çerçevesinde nesneleri düzenleyebilecektir.
 • Takip edilebilirlik ilişkilerini oluşturabilecek, yönetebilecek ve görüntüleyebilecektir.
 • Bir projenin yaşam döngüsü boyunca takip edilebilirlik ilişkilerini oluşturabilecek, yönetebilecek ve görüntüleyebileceklerdir.

Bu Eğitime Kimler Katılmalı

 • İş Analistleri
 • Sistem Mühendisleri
 • Yazılım Mühendisleri
 • Gereksinim Mühendisleri
 • Gereksinim Yöneticileri
 • Gereksinim Ekip Liderleri

Eğitim İçeriği

 • Key Concepts and Terminology
 • Exploring using exisiting artefacts
 • Finding and Filtering
 • Organising
 • Defining a requirement
 • Importing documents
 • Modules
 • View traceability
 • Manage Traceability