Network Automation 10.1 Essentials (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

4 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

Network Automation 10.1 Essentials eğitimi, katılımcılara küçük, orta ve büyük model şirketlerin yönetiminde ürünlerini etkili bir şekilde uygulamalarında ihtiyaç duyacakları bilgi ve becerileri aktarır.

 

Eğitim İçeriği

Modül 1: Ders Tanıtımı

Modül 2: Ağ Otomasyonuna Genel Bakış

 • NA'nın özelliklerini tanımlama
 • NA sistem mimarisini tanımlama
 • Katmanlı mimari
 • Sürücü mimarisi
 • NA ile ilgili kavramları ve terminolojiyi tanımlama
 • NA kullanıcı arayüzünü tanımlayın

Modül 3: Cihaz Yönetimi

 • Cihaz kimlik doğrulama işlemini belirleme
 • Cihaz ekle
 • Otomatik keşif sürecini açıklama
 • Cihazları bir .csv dosyasından içe aktarma
 • Cihaz arama
 • Bir yapılandırmayı düzenleme, görüntüleme ve dağıtma
 • Cihaz yapılandırma sürümlerini karşılaştırma
 • Çıplak metal kurulum yapma
 • Bir cihazı cihaz şablonundan sağlama

Modül 4: Cihaz Erişim Yöntemleri ve Cihaz Grupları

 • Cihaz erişim yöntemlerini açıklar
 • NA' da bağlantı yöntemlerini tanımlama
 • NA'da aktarım protokollerini tanımlama
 • Cihaz grupları ile ana gruplar arasında ayrım yapma
 • Bölümler ve alemler arasında ayrım yapma
 • Cihaz gruplarını yapılandırma
 • NA'da bulunan ana görev türlerini tanımlama
 • Cihaz görevleri oluşturma, yönetme ve gerçekleştirme

Modül 5: Komut Dosyası Oluşturma ve ACL' ler

 • Basit ve gelişmiş komut dosyaları arasındaki farkı açıklar
 • Şablon oluşturma ve kullanma
 • Komut dosyaları oluşturma, düzenleme, görüntüleme ve yürütme
 • Teşhis senaryoları kavramını açıklar
 • Erişim Kontrol Listelerini (ACL) açıklama
 • ACL komut dosyaları oluşturma, düzenleme ve çalıştırma

Modül 6: Yazılım Görüntülerini Dağıtma ve Komut Satırı Arayüzünü Kullanma

 • Yazılım görüntülerini yükleyin ve yönetme
 • Yazılım görüntülerini dağıtma
 • Ağ aygıtlarını yönetmek için NA CLI' sini kullanma
 • Otomatik olarak kaydedilmiş kullanıcı oturumlarından gelişmiş komut dosyaları oluşturma

Modül 7: Politikaları Yönetme

 • Uygunluk yaşam döngüsünü açıklar
 • Aşağıdakiler dahil yapılandırma politikalarını yönetme:
 • Yapılandırma ilkeleri oluşturma
 • Yapılandırma ilkelerini düzenleme
 • Yapılandırma politikalarını dışa ve içe aktarma
 • Politika etkinliğini inceleme
 • Yapılandırmaları politikalara karşı test etme

Modül 8: Raporları Yönetme

 • NA sisteminde mevcut olan farklı raporları tanımlama
 • İstatistik Panosu' nun kullanımını açıklama
 • Rapor ara
 • Aşağıdaki raporları oluşturun ve görüntüleme:
 • Özet raporlar
 • Kullanıcı ve Sistem raporları
 • Cihaz Durumu raporu
 • Uyum Merkezi raporu
 • Cihaz Yazılımı raporu
 • Yazılım Güvenlik Açığı raporu
 • diyagram
 • En İyi Uygulamalar

Modül 9: Görev Sorunlarını Giderme

 • Başarısız görevleri bulma
 • Görev ayrıntılarını okuma
 • Başarısız görevlerle ilgili sorunları giderme
 • Sık karşılaşılan cihaz sorunlarını inceleme

Modül 10: Kurulum ve Planlama

 • Aşağıdakiler için gereksinimler de dahil olmak üzere NA sistemini kurmak için uygulama gereksinimlerini belirleme:
 • Yazılım
 • Veri tabanı
 • Donanım
 • NA uygulamasının en iyi uygulamalarını açıklar

Modül 11: Kullanıcı Erişimini Yetkilendirme

 • Kullanıcılar, erişim ve yetkilendirme planlama
 • Roller ve izinler arasında ayrım yapma
 • Kullanıcı hesapları ve kullanıcı grupları oluşturma
 • Kullanıcı hesaplarını düzenleme
 • Kullanıcı gruplarına kullanıcı ekleme
 • Bölüm oluşturma
 • Bölümlere kullanıcılar, kullanıcı grupları, cihazlar ve cihaz grupları ekleme

Modül 12: İş Akışları

 • İş akışı sürecini açıklar
 • İş akışları oluşturun, düzenleyin ve çalıştırma

Modül 13: Sunucu Sağlığını İzleme

 • Yerleşik NA izleme araçlarıyla sunucu durumunu kontrol etme
 • Veri budama görevlerini açıklar
 • Olay Bildirimi ve Yanıt Kurallarını yapılandırma ve kullanma

Modül 14: Yönetim Ayarları

 • NA sunucusu yönetim ayarlarını açıklama
 • NA sunucusu yönetim ayarlarını doğru şekilde yapılandırma ve yönetme

Modül 15: İdari Sorun Giderme

 • NA ile ilgili sorunları belirleme
 • NA ile ilgili sorunları teşhis etme
 • NA ile ilgili problemleri izole etme
 • NA ile ilgili sorunları çözme
 • Ek referansları ve destek malzemelerini bulma
 • NA Desteğine Başvurma:
 • Sorun bildirme
 • Bilgi tabanı
 • Sınıf kaydı
 • Belgeleme
 • HP Live Network

Modül 16: NA API'ları

 • NA API mimarisini açıklar
 • API' lerin yapısını tanımlama
 • NA API' sine göre basit Java / Perl kodu oluşturma
 • NA ile Web Hizmetleri API'sını (WSAPI) kullanma

Modül 17: Ağ Sürücüsü Stüdyosu

 • Aygıt sürücüsünün içeriğini açıklama
 • Network Driver Studio'yu (NDS) Yükleme
 • Eclipse'de NDS projesi oluşturma
 • Aygıt sürücüsü oluşturmak için NDS kullanma
 • Aygıt sürücünüzü NA sunucunuza kurun
 • Aygıt sürücünüzle sürücü bulma ve anlık görüntü alma
 • Aygıt sürücünüzle bir komut dosyası yürütme

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

Network Automation 10.1 Essentials eğitiminden sonra katılımcılar için;

 • NA’nın temel unsurlarının ve unsurların ne işe yaradıklarının öğrenilmesi,
 • Cihazların eklenmesi ve kaldırılması,
 • Senkronizasyon için politikaların hazırlanması ve oluşturulan politikaların kullanılması,
 • Cihazın yönetiminin sağlanmasında kümelerin hazırlanması,
 • Cihazlara ve gruplara yönelik işlevlerin çalıştırılması,
 • Raporların hazırlanması ve hazırlanan raporların kullanılması,
 • NA kurulumunun planlanması,
 • Taslakların ve komut dosyalarının hazırlanması ve hazırlanan taslak ve dosyaların kullanılması,
 • NA’nın kullanımı ile cihaz işletim sisteminin yükseltilmesi,
 • NA NDS yani Network Driver Studio hakkında bilgilerin edinilmesi,

Değişim kontrolünde iş akışının yaratılması ve kullanılmasının öğrenilmesi amaçlanır

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Ağ mühendisleri ve yöneticileri 

 

Network Automation 10.1 Essentials Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

Network Automation 10.1 Essentials eğitimini tamamladıktan sonra Windows Server 2016 Ağ Yönetimi, Network Security and Secure Communication ve Check Point Certified Security Administrator eğitimlerine göz atabilirsiniz.