Oracle Database: SQL and PL/SQL Fundamentals (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

Tarnet Akademi’den alacağınız Oracle Database: SQL and PL/SQL Fundamentals eğitiminde, SQL ve PL / SQL'in temelleri Oracle Database teknolojisinden faydalanarak ele alınır.

 

Eğitim İçeriği

Dersin İçeriği - 1.Gün

Kurs Tanıtımı

 • Yönetim ve Ders Materyalleri
 • Ders Yapısı ve Gündemi
 • Delege ve Eğitmen Tanıtımları
 1. Oturum : İlişkili Veritabanı Kavramları
 • Oracle Veritabanı Nedir?
 • İlişkisel Veritabanı Yapıları
 • Tablolar, Satırlar ve Sütunlar
 • Dizinler, Birincil Anahtarlar ve Yabancı Anahtarlar
 • Veri Tipleri
 • Veri Sözlüğü
 1. Oturum : SQL*PLUS Kullanma
 • SQL*Plus Nedir?
 • Başlangıç
 • SQL İfadelerini Girme ve Yürütme
 • SQL İfadelerini Düzenleme
 • SQL Dosyaları Oluşturma, Düzenleme ve Yürütme
 1. Oturum : SQL Geliştirici Kullanmak
 • Oracle SQL Geliştirici Nedir?
 • SQL Geliştirici Başlatma
 • Bir Bağlantı Yapılandırma
 • Gezinme Sekmeleri
 • SQL Çalışma Sayfası
 1. Oturum : Seçim Tablosu İle Veri Alma
 • SELECT Deyimi
 • SELECT ve FROM Maddeleri
 • Koşullar ve WHERE
 • Diğer Koşullu Operatörler
 • Mantıksal Operatörler
 • ORDER BY ( sipariş ) Tarafı
 • Sütun Takma Adları
 • Aritmetik İfadeler
 • Operatörlerin Önceliği
 1. Oturum : Toplam Fonksiyonları
 • Yerleşik Toplama İşlevlerine Genel Bakış
 • GROUP BY Maddesi
 • HAVING Maddesi

Oracle SQL & PL/SQL Temelleri Eğitim Kursu

Ders İçeriği - 2.Gün

6.Oturum : Tablolarla Birleşme

 • Tablo Birleştirmelerine Genel Bakış
 • İç Bağlantılar
 • Tablo Takma Adları
 • Dış Bağlantılar
 • Kendine Katılma
 • ANSI Standart Birleşmeleri
 1. Oturum : Sayısal, Karakter ve Tarih Fonksiyonları
 • İşlev Türleri
 • İşlevleri Denemek için Tablo Çiftini Kullanma
 • Sayısal Fonksiyonlar
 • Karakter Fonksiyonlar
 • Dize Birleştirme
 • Tarih Aritmetiği ve Tarih İşlevleri
 1. Oturum : Dönüşüm ve Muhtelif Fonksiyonlar
 • Dönüştürme İşlevleri
 • NVL ve NVL2 İşlevleri
 • DECODE İşlevi
 • CASE İfadeleri
 • COALESCE ve NULLIF İşlevleri
 1. Oturum : SQL*PLUS Parametreleri
 • Komut Satırı Değiştirme Parametreleri
 • Kabul Et Komutu
 • Tanımlama ve Belirsiz Komutlar
 1. Oturum : Sorunların Kullanılması
 • Alt Kategorilere Genel Bakış
 • Bir Alt Sorguyu Katılmak için Alternatif Olarak Kullanma
 • Alt Sorgularda Birden Çok Kayıt İşleme
 • Bir Cümlede Alt Sorgu
 • Anti-Katılım
 • Satır İçi Görünümler
 • Top-N Sorguları
 • Karmaşık Alt Sorgular
 • Çok Sütunlu Alt Sorgular
 • İlişkili Alt Sorgular
 • Alt Sorgu Kuralları
 • İlişkisiz Toplamaların Birleştirilmesi
 • Herhangi Bir, Tüm ve Bazı Operatörleri Kullanma

Oracle SQL & PL/SQL Temelleri Eğitim Kursu

Ders İçeriği - 3.Gün

 1. Oturum : Verileri Yönetme
 • Satır Ekleme
 • Satırları Güncelleme
 • Satırları Silme
 • Güncellemeleri Doğrulama
 • İşlem Kontrolü
 • Taahhütler ve Geri Alma
 • Savepoints
 • Taahhütler ve Kısıtlamalar
 • SQL Geliştiricilerde Verileri Değiştirme
 1. Oturum : Tabloları Yönetme
 • Tablo Oluşturma
 • Kısaltmaları Belirtme
 • Tabloları, Sütunları ve Kısaltmaları Değiştirme ve Bırakma
 • Tabloları Kopyalama
 1. Oturum : Endeksleri ve Görünümleri Yönetme
 • Dizin Oluşturma
 • Bırakma Endeksleri
 • Liste Dizinleri
 • Görünüm Oluşturma ve Kullanma
 • Görünümleri Bırakma
 • Liste Görünümleri
 1. Oturum : Sıralamaları ve Eş Anlamlıları Yönetme
 • Bir Sıra Oluştur
 • Dizi Ayrıntılarını Görüntüle
 • Eş Anlamlı Oluştur
 • Eş Anlamlıları Listele

Oracle SQL & PL/SQL Temelleri Eğitim Kursu

Ders İçeriği - 4.Gün

 1. Oturum : PL/SQL Temelleri
 • PL/SQL Nedir?
 • Basit Elementler
 • Değişkenler ve Sabitler
 • Veri tipleri
 • Değişkenleri Başlatma ve Değerleri Atama
 • Kodda SQL İfadelerini Kullanma
 • SQL veya SQL Developer'a Çıktı Üretme
 1. Oturum : Program Mantığı
 • IF THEN ELSIF ELSE İfadeleri
 • CASE İfadeleri
 • Temel Döngü Yapısı
 • WHILE ve FOR Döngüler
 • İç İçe ve Etiketli Döngüler
 • GOTO Bildirimi
 • CONTINUE Bildirimi
 1. Oturum : İmleçleri Kullanmak
 • İmleç Nedir?
 • Örtük ve Açık İmleçler
 • İmleç İşlemleri
 • İmleçleri Bildirme, Açma ve Kapatma
 • Satırları Getirme
 • Durum Denetimi
 • Güncelleme İçin İmleçleri Kullanma
 • Döngü İçin İmleç
 • Parametrelendirilmiş İmleçler

Oracle SQL & PL/SQL Temelleri Eğitim Kursu

Ders İçerikleri  - 5.Gün

 1. Oturum : İstisnalar ve NESTED Bloklar
 • İstisna Bölümü
 • İstisna Türleri
 • Adlandırılmış Sistemle Yükseltilmiş İstisnaları İşleme
 • Adlandırılmamış Sistemle Yükseltilmiş İstisnaları İşleme
 • Kullanıcı Tarafından Bildirilen İstisnalar ve Uygulama Hataları
 • Ne Kadar Sıfır
 • İç İçe ve Etiketli Bloklar
 • İstisnaların Yayılması
 • Değişkenlerin ve İmleçlerin Kapsamı
 • Goto İfadelerinin Kapsamı
 1. Oturum : PL/SQL Kayıtları ve Endeks ile Tablolar
 • Kayıt Türlerini Bildirme
 • PL/SQL Kayıtlarını Kullanma
 • İç İçe Kayıtlar
 • PL/SQL Dizin Tarafından Tablolar veya İlişkilendirilebilir Diziler Bildirme
 • PL / SQL Tablosu Yerleşik İşlevleri
 • PL / SQL Tablolarını veya İlişkili Dizileri Değiştirme

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

Oracle Database: SQL and PL/SQL Fundamentals eğitimde;

 • Veritabanı tablolarını sorgulamak için SQL deyimleri oluşturma,
 • Genişletilmiş SQL işlevlerini uygulama konusunda çalışma,
 • PL / SQL için SQL deyimlerini kullanmayı anlama,
 • Masaları birleştirme yöntemleri hakkında bilgi edinme,
 • Parametreli ve parametresiz imleç bildirme ve kullanmayı kavrama,
 • Alt sorguları verimli bir şekilde kullanma,
 • Koşullu yürütme ve döngü yapılarını uygulamayı anlama,
 • Tablo ve görünüm oluşturma ve değiştirmeyi öğrenme,
 • İç içe ve etiketli döngüler ve blokları uygulamayı anlama,
 • PL / SQL kayıtlarını ve Index-By tablolarını işleme,
 • SQL * Plus veya SQL Developer'dan PL / SQL programları yazma ve çalıştırma,
 • ‘Değişkenler ve sabitler nasıl bildirilir ve kullanılır?’ sorularına bakış,
 • Standart toplama işlevlerini ve ilgili SELECT deyimi yan tümcelerini kullanma,
 • Değer atama ve değiştirme yöntemleri,
 • Veritabanı tablolarına satır ekleme, güncelleme ve silme,
 • Verilerin imleçlerle güncellenmesi,
 • Kod kısmındaki kusur ve istisnaları tespit etme ve işleme,
 • İstisnaları yükseltme,
 • PL / SQL Index-By tablosu yerleşik işlevlerini kullanma gibi konuların öğrenilmesi amaçlanır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Uygulama Geliştiricileri
 • Form Geliştiricileri (Forms Developer)
 • Fonksiyonel Uygulayıcılar
 • PL/SQL Geliştiricileri
 • Portal Geliştiricileri
 • Rapor Geliştiricileri
 • Teknik Danışmanlar

 

Oracle Database: SQL and PL/SQL Fundamentals Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

Oracle Database: SQL and PL/SQL Fundamentals eğitiminden sonra; Advanced Oracle SQL Tuning, Exadata Database Machine Administration Workshop, Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboards, Oracle Data Integrator 12c: Advanced Integration and Development, Oracle Data Integrator 12c: New Features, Oracle Database 12c: Backup and Recovery Workshop, Oracle Database 12c: Clusterware & ASM Admin Accelerated, Oracle Database 12c: Performance Management and Tuning NEW, Oracle Database 12c: RAC and Data Guard Integration Workshop, Oracle Database: Program with PL/SQL, Oracle Linux Advanced Administration, Oracle Linux System Administration eğitimlerine göz atabilirsiniz.