TDWI Business Intelligence and Analytics Architecture (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

1 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

Bir analiz mimarisi ve iş zekası, BI sistemleri ve analitik yetenekler oluşturmak için kullanılan verileri, yönetimi ve teknik unsurları düzenleyen bileşenler grubudur. Mimari, iş zekası ve analiz programları ve projelerinde önemli bir rol oynar. Mimari sayesinde birden fazla proje ve ekibin gelişim çabaları, uyumlu ve değerli olarak devam etmesini sağlamaktadır. Kapsamlı mimari, organizasyon yapısını, organizasyonda bulunan rolleri, işin amacını, entegre bilgi kaynaklarını, çeşitli anahtar süreç türlerini ve çok çeşitli teknoloji bileşenlerini ele alır.

 

Eğitim İçeriği

Modül 1: İş Zekası ve Analitik Mimari Kavramları

 • Mimariyi Tanımlama
 • İş Zekası ve Analizi Tanımlama
 • İş Zekasında Mimari ve Analytics Yaşam Döngüsü
 • Frameworks Mimari

Modül 2: Mimaride İş Analizi

 • BA Kavramları
 • Business Performance
 • Business Stakeholders
 • Business Süreçleri
 • Business Kuralları
 • Business Information
 • How Business Architecture Fits In

Modül 3: Architecting Organizations

 • Örgütsel Mimari Kavramları
 • İnsanlar
 • Amaçlar
 • İşlemler
 • Yapılar

Modül 4: Veri Mimarisi ve Entegrasyonu

 • Veri ve Entegrasyon Mimarisi Kavramları
 • Verileri Tanımlama
 • Toplama ve Depolama
 • Veri Entegrasyonu
 • Access and Delivery

Modül 5: Mimari Süreçler

 • Mimari Süreç Kavramları
 • Planlama
 • Development
 • Operasyonlar
 • Ürünler ve Servisler
 • Veri Yönetimi

Modül 6: Architecting Technology Platforms

 • Technoloji Mimarisi Kavramları
 • Platformlar
 • Servers
 • Veri Kaynakları
 • Veritabanları ve Depolama
 • Integration
 • İş Analitiği Teknolojisi
 • İş Zekası Teknolojisi
 • Veri Görüntüleme
 • Veri Yönetimi

Modül 7: Sonuç

 • Öğrenilen hepsi için örnek geliştirme

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

 • Mimari hedeflerin kapsamının yapısal bütünlük, standardizasyon, tekrar kullanılabilirlik, çevreye uyum, estetik ve sürdürülebilirlik olduğunu,
 • Genel mimari bütünlüğü ve başarıyı sağlamak için iş amacı, organizasyon, entegre bilgi, süreç ve teknoloji platformlarını,
 • İş bileşenlerini organize etmek için performans, paydaşlar, süreçler, kurallar ve bilgiyi,
 • Kuruluşu organize etmek için insanlar, amaç, süreç ve yapıyı,
 • Bilgi bileşenlerini ve yeteneklerini organize etmek için toplama, depolama, operasyonel veri entegrasyonu, veri depolama, büyük veri entegrasyonu, dağıtım / erişim / uygulamalar ve veri modelleme / meta veri yönetimini,
 • İş analizi ve istihbaratı ile ilgili süreçleri organize etmek için metodolojiler, veri yönetişimi, veri modelleme / meta veri yönetimi, veri akışı, iş süreçleri ve desteği,
 • Teknoloji platformu bileşenlerini organize etmek için sunucular, veri kaynağı, veritabanları, depolama, veri entegrasyonu, iş analizi ve veri yönetimi güncellemeyi öğreneceksiniz.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • İş Zekası ve İş Analizi alanında çalışan herkes katılım sağlayabilir.