TDWI Data Integration Testing: Ensuring Quality for ETL and Data Consolidation (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

1 GÜN

Kontenjan

10

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitim Hakkında

Yazılım sistemlerinin testi her zaman güç olmuştur, ama veri entegrasyonu sistemlerinin testi oldukça zordur. Birbirleriyle benzeşmeyen kaynaklardan alınan verilerin konsolide edilmesine yönelik karmaşık mantıklar, kaynak sistemlerdeki veri kalitesi sorunları, kaynak sistemlerdeki “sürpriz” değişiklikler ve diğer birçok etken, veri entegrasyonunun test edilmesini kendisine has bir şekilde zorlaştırmaktadır. Her ne kadar birim testi, akış testi ve sistem testi kavramları hala önemini korusa da tüm bunlar veri ambarı ve veri entegrasyonu sistemlerinde kaliteyi güvence altına almak için tek başlarına yeterli değildir.

Bu kurs, veri entegrasyonu testine ilişkin etkili test tekniklerini öğretmek için ders anlatımı, örnekler ve uygulama yöntemlerini birlikte kullanmaktadır. Veri profili hazırlanmasından stres ve regresyon testlerine dek veri entegrasyonu yaşam döngüsü boyunca en güçlü test tekniklerini uygulamak için kullanabileceğiniz etkili modelleri öğreneceksiniz.


Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

  • Veri entegrasyonu testi neden özellikle zorludur
  • Veri entegrasyonu sistemleri ve projelerine has veri kalitesi güçlükleri
  • Çeşitli test teknikleri ve bunların her birinin en etkili olduğu durumlar
  • Şartların belirlenmesinden kuruluma dek yaşam döngüsü boyunca veri entegrasyonu sistemleri nasıl test edilir
  • Etkin test planlaması ve yürütmesinin yöntemleri

Bu Eğitime Kimler Katılmalı

ETL ve veri entegrasyonu sistemi geliştiricileri; veri entegrasyonu sistemleri tasarımcıları ve mimarları; test ve kalite güvence uzmanları; veri ambarı ve veri taşıma projesi yöneticileri