Test Driven Development (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

3 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

Test-Driven Development (TDD) Türkçe anlamıyla Test Odaklı Geliştirme demektir. Test Odaklı Geliştirme eğitimin amacı ise temel prensipleri öğrenmek, test kodlarını yazarken dikkat edilecek noktalara değinmek ve başarılı bir test kodunda olması gereken şartları belirtmektir. Bu teste dayalı geliştirme yöntemi ile katılımcılara, en iyi ve başarılı bir testi nasıl geliştirebilecekleri hakkında bilgi verilir.

 

Eğitim İçeriği

 1. Gün : Kabul Testine Dayalı Geliştirme (ATDD) ve BDD

Örneklerle Atölye Çalışması

 • İş ve Geliştirme Ekibi Arasındaki İşbirliğinde Zorluklar
 • Şartname Daha İyi Nasıl Yazılır?
 • Şartname İçin Neden Örnekler Gerekli?
 • Gherkin Yazma Örnekleri

ATDD ve BDD Atölyesi

 • Kabul Testine Dayalı Geliştirme Prensipleri
 • ATDD’ nin Sprint Planlama ve Sprint İncelemesinin Sonuçları
 • Davranış Odaklı Gelişim İlkeleri
 • Cucumber/Specflow ile BDD Uygulaması - Yazma Özellikleri, Test Etme ve Raporlama
 • Senaryo Kabulü Yazarken Ürün Sahibinin ve Ekibinin Rolü
 1. Gün : Çevik Gereksinimler ve Kabul Testi Odaklı Geliştirme

Birim Testi

 • Birim Testi Nedir?
 • Birim Testi Neden Gereklidir?
 • Birim Testi ve Entegrasyon Testi Arasındaki Fark
 • Birim Testinde Geliştirici ve Test Kullanıcısının Rolü

Test Odaklı Geliştirme Atölyesi

 • TDD Yaklaşımının Tanımı ve Yararları
 • Test Ederek Kodun Kalitesini ve Tasarımını Geliştirmek
 • Farklı Test Türleri : Birim, Entegrasyon, Fonksiyonel
 • xUnit Çerçevesindeki Bir Testin Yaşam Döngüsünü Anlama
 • Test Sonuçlarının İzolasyonu ve Kontrolü İlkesine Saygı

 

 1. Gün : Alaycı, Sürekli Entegrasyon ve Çevik Test

Üstlenmeden

 • Teknik Borcun Sonucu ve Kodu ‘’ kırma ‘’ Riski
 • Nerede? Ne Zaman? Ne Kadar Yeniden Düzenleme?
 • Yeniden Düzenleme Sırasında TDD ve ATDD desteği
 • En İyi Uygulamalar ve Sınırlamalar
 • Çerçevelerin Tanımı ve İlkeleri
 • Ortaya Çıkan Tasarım
 • Ölçeklenebilirlik ve Uygulama İlkesi
 • Tasarım Desenleri ve İlkeleri
 • SOLID Tasarım Prensiplerini Anlama

Test Çift ve Alaycı

 • Test Duble Nedir ve Ne Zaman Kullanılır?
 • Alay Nedir
 • Uygulamada Alaycı Çerçeve
 • Yeniden Düzenleme Modelleri
 • Eski ile Etkin Bir Şekilde Çalışmak

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

Test-Driven Development (TDD) eğitimi sonrasında,

 • Birim testine giriş, birim test özelliklerini anlama,
 • “Test Odaklı Geliştirme nedir ve nasıl yapılır?” sorularının cevapları,
 • TDD Döngüsünü anlama,
 • User Stories yani Kullanıcı Hikayeleri’ni tasarlama ve uygulamaya teşvik etme,
 • TDD’nin yazılım tasarlama üzerine etkisi,
 • Yeniden Düzenleme, Temiz Kod Prensibi ve Kalıplara Yeniden Düzenleme hakkında bilgi edinilmesi,
 • “Yazılım tasarımı nedir?” sorusunun cevaplandırılması,
 • Alaycı çerçeveleri öğrenme,
 • SpecFlow/Cucumber ile davranış odaklı geliştirmeyi öğrenme,
 • Gherkin dilini kullanılarak örnekler ile açıklanması,
 • Senaryo ve senaryo ana hatlarını yazmayı öğrenme,
 • XUnit yapısı ile basamaklar oluşturma,
 • BDD uygulamalarını Scrum ekibi içinde kurma,
 • TDD ve BDD arasındaki farkların öğrenilmesi amaçlanmaktadır.

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Yazılım Uzmanları
 • Yazılım Mimarları
 • Proje Yöneticileri
 • Kurumsal Mimari Uzmanları
 • Test Mühendisleri
 • Kalite Güvence Uzmanları
 • İş Analistleri
 • Sistem Analistleri katılabilir.

 

Test-Driven Development (TDD) Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

Test-Driven Development (TDD) eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra; Uluslararası Test Otomasyon eğitimine göz atabilirsiniz.