Veri Odaklı Dijital Dönüşüm - Karar Verme Sürecini Güçlendirerek Farklılıkları Fırsata Dönüştürme (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

3 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul yoktur.

Eğitim Hakkında

Bu eğitim, stratejilerden üretilen “dijital değer oluşumu ve değer sunumu”nu uygun ürün ve hizmetlerin uygulanmasına verimli bir şekilde entegre etmek amacıyla katılımcıların Dijital İş Modellerinin temellerini, Kurumsal Mimariler ve Değer Önermeleri ile bağlantılarını anlamalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Katılımcılar bu eğitimde stratejilerini dijital farklılaşmalara nasıl uyarlayacaklarını, farklılık yaratan ürünler ve hizmetler (değer önermeleri) oluşturmak amacıyla karar verme sürecini güçlendirmek için değer zinciri ve büyük verilerin gruplandırılması ve kanalize edilmesi üzerindeki etkilerini nasıl değerlendireceklerini ve bu değer önermelerini dijital tüketicinin karar yolculuğuna nasıl ayarlayacaklarını öğreneceklerdir.

 

Bu Eğitimde Neler Öğreneceksiniz

Giriş

  • Çalışma Unsurlarının Koordinasyonu için Dijital İş Modelleri
  • Dijital İş Modeli Kararları doğrultusunda Yetkinlik Haritasını, Veri Akışlarını ve Değer Önermelerini Oluşturma
  • Dijital tüketiciler tarafından sunulan geri bildirimler kullanılarak Değer Önermelerinin, Sunum Kanallarının, Müşteri / İş Ortağı İlişkilerinin ve Yetkinliklerin Ayarlanması

Sonuç

  • Dijital Dönüşüm adımlarını tekrarlama
  • Araç desteği

 

Bu Eğitime Kimler Katılmalı

  • Üst düzey yöneticiler,
  • Strateji uzmanları,
  • İş analistleri
  • Veri analistleri
  • Ürün yöneticileri ve mimarlar