Veritas NetBackup 8.1: Administration (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Temel Network ve Linux Bilgisi.

Eğitim Hakkında

Veritas NetBackup 8.1: Administration eğitiminde katılımcıların veri koruma stratejilerinde performans arttıracak becerileri kazanmaları amaçlanır. Eğitimde, NetBackup’ ın genel unsurları, yapılandırılması ve metodu öğrenilir.

 

Eğitim İçeriği

NetBackup İle Tanışın

 • Veri koruma ve NetBackup ortamı
 • NetBackup kavramları
 • NetBackup Yönetim Konsolunu kullanma
 • NetBackup cihazına genel bakış
 • NetBackup OpsCenter' ı kullanma

NetBackup Depolama Alanını Yapılandırma

 • NetBackup depolama aygıtı kavramları
 • Temel disk depolama birimini yapılandırma ve yönetme
 • Depolama birimi gruplarını yapılandırma

Politikaları Yapılandırma

 • Yedekleme politikalarına giriş
 • İlke nitelikleri oluşturma ve yapılandırma
 • Politika zamanlaması oluşturma
 • Bir ilkeye istemci ekleme
 • Yedek seçimler oluşturma
 • Mevcut politikaları yönetme

Dosya Sistemi Yedeklemeleri Gerçekleştirme

 • NetBackup Etkinlik İzleyicisi' ni kullanma ve özelleştirme
 • Manuel yedekleme işlemlerini gerçekleştirme
 • Kullanıcıya yönelik yedeklemeler gerçekleştirme
 • Yedekleme işi ile ilgili ipuçları

Dosya Sistemi Geri Yüklemelerini Gerçekleştirme

 • Geri yüklemelere giriş
 • BAR arayüzünü kullanarak geri yükleme işlemlerini gerçekleştirme
 • OpsCenter Operasyonel Geri Yükleme'yi kullanarak geri yükleme işlemlerini gerçekleştirme
 • İşle ilgili ipuçlarını geri yükle

Disk Havuzlarını Yapılandırma

 • Disk havuzlarını ve AdvancedDisk' i anlama
 • AdvancedDisk' i Yapılandırma
 • AdvancedDisk depolamasını yönetme

Medya Sunucusu Tekilleştirmesini Yapılandırma

 • NetBackup veri tekilleştirmesine giriş
 • NetBackup medya sunucusu tekilleştirmesini yapılandırma
 • İstemci tarafı tekilleştirmeyi yapılandırma
 • NetBackup veri tekilleştirmesini yönetme

Teyp Depolamasını Yapılandırma

 • Media Manager depolama birimlerini anlama
 • Teyp aygıtlarını yapılandırma
 • Teyp depolamasını doğrulama
 • NetBackup medya kavramları
 • Ortamı yapılandırma

Teyp Depolamasını Yönetme

 • Robotları ve manyetik bant sürücülerini yönetme
 • Medya ve medya durumlarını izleme
 • Bantları yönetme
 • Medya ve cihazla ilgili ipuçları

Sanal Makine Yedekleri Gerçekleştirme

 • Sanal makine yedeklemelerine giriş
 • VMware yedeklemelerini yapılandırma
 • VM Yedeklerini Gerçekleştirme ve İzleme

Sanal Makineler Geri Yükleme Gerçekleştirme

 • Sanal makine geri yüklemelerini yönetme
 • VMware geri yüklemelerini yönetme
 • VMware Anında Kurtarma' yı kullanma

Depolama Yaşam Döngüsü İlkelerini Kullanarak Yedekleri Çoğaltma

 • Yedek çoğaltma kavramları
 • Depolama yaşam döngüsü politikası kavramları
 • Depolama yaşam döngüsü politikalarını kullanma
 • Ek Depolama Yaşam Döngüsü İlkesi özellikleri ve avantajları

NetBackup Kataloğunu Yönetme ve Koruma

 • NetBackup kataloglarına giriş
 • Görüntüleri yönetme
 • Katalog yedekleme ilkesini yapılandırma
 • Olağanüstü durum kurtarma stratejileri

Dosya Sistemi Yedeklemelerini Optimize Etme

 • Dosya sistemi yedekleme zorlukları
 • Dosya sistemi yedeklemelerini optimize etme
 • NetBackup Accelerator ile dosya sistemi yedeklemelerini optimize etme
 • Birden çok veri akışı kullanma
 • Çoklama kullanarak manyetik bant sürücüsü performansını en iyi duruma getirme
 • UNIX ve Windows dosya sistemlerinde meşgul dosyaları işleme

Günlükleri ve Tanılama Bilgilerini Toplama

 • Temel NetBackup sorunlarını giderme
 • NetBackup süreçlerini, hizmetlerini ve artalan süreçlerini belirleme
 • NetBackup günlüğüne genel bakış
 • Destek yardımcı programlarını kullanma
 • NetBackup destek kaynaklarını kullanma

 

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

Veritas NetBackup 8.1: Administration eğitiminden sonra katılımcılar için;

 • NetBackup ürün mimarisinin çizilmesi,
 • NetBackup ürününde kullanılan genel kavramların tarif edilmesi,
 • NetBackup’ın dataları yedekledikten sonra geri yükleme sürecinin açıklanması,
 • NetBackup opsiyonlarının ve aygıtlarının tarif edilmesi,
 • Ana ve medya sunucularının ve istemcilerin fonksiyonlarının açıklanması,
 • NetBackup Yönetim Konsolu’nun ve OpsCenter’ın kullanılması,
 • Esas disk depolama birimlerinin ve depolama birimi kümelerinin yapılandırılması ve yönetilmesi,
 • Dosya sistemi yedekleme esaslarının ve zamanlamanın yapılandırılması,
 • Elle yedeklemeler ve kullanıcı tabanlı yönlendirilen yedeklemelerin yapılması,
 • Dosyaların geri yüklenmesinde Java veya Windows BAR arabirimi ve OpsCenter Operasyonel Geri Yükleme’nin kullanılması,
 • AdvancedDisk depolama birimlerinin ve disk havuzlarının yapılandırılması ve yönetilmesi,
 • NetBackup yedekleme ve geri yüklemesinin izlenmesi ve başarıya ulaşamayan işlerle alakalı esas hata çözme ve bilgi toplama süreçlerinin yapılması,
 • Hata çözmede kaynakların saptanması ve kullanılması,
 • Artımlı kullanımla dosya sistemi yedeklemelerinin en iyi duruma getirilmesi,
 • NetBackup kataloglarının yedeklenmesi ve kurtarılması,
 • Yedek görüntülerin çoğaltılması, içe aktarılması ve süresinin dolmasının yapılması,
 • NetBackup kataloğunun aranması ve teyit edilmesi,
 • SLP’nin yapılandırılması ve SLP kullanan işlerin başlatılması,
 • Yedek imaj çoğaltmanın farklı metotlarının açıklanması,
 • VMware için NetBackup vSphere Web Client eklentisinin kullanılması,
 • Medya olgularının izlenmesi ve yönetilmesi,
 • Teyp temelli cihazların ve birim havuzlarının yapılandırılması,
 • Ortam paylaşımını da kapsayan robot ve manyetik bant sürücüsü ayarlarının yönetilmesinin öğrenilmesi amaçlanır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • NetBackup'ın tasarımı, yapılandırılması, işletilmesi veya desteklenmesinden sorumlu teknik uzmanlar.

 

Veritas NetBackup 8.1: Administration Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

Veritas NetBackup 8.1: Administration eğitimini tamamladıktan sonra NetBackup 7.5 for UNIX and Windows Advanced Administration ve NetBackup 7.5 for UNIX Administration eğitimlerine göz atabilirsiniz.