VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5] (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

VMware vSphere 6.5: Install, Configure, Manage eğitimi VMware vSphere 6.5’in kurulumunun, yapılandırılmasının ve yönetilmesinin öğrenilmesini amaçlar. Eğitim sayesinde kuruluşlarda vSphere altyapısının yönetilmesi konusunda bilgi edinirsiniz.

 

Eğitim İçeriği

Kurs Tanıtımı

 • Giriş ve ders lojistiği
 • Kurs Hedefleri
 • Bu dersin içeriğini tanımlama
 • VMware sertifika sisteminin tam bir resmini edinme
 • VMware Education Learning Zone'un avantajlarını öğrenme
 • Ek kaynakları belirleme

VSphere ve Yazılım Tanımlı Veri Merkezine Giriş

 • Fiziksel veri merkezinin topolojisini tanımlama
 • VSphere sanal altyapısını açıklama
 • Sanal makinelerin dosya ve bileşenlerini tanımlama
 • Sanal makineleri kullanmanın yararlarını açıklama
 • Fiziksel mimariler ile sanal mimariler arasındaki benzerlik ve farklılıkları açıklar
 • ESXi' nin amacını tanımlama
 • VCenter Sunucusunun amacını tanımlama
 • Yazılım tanımlı veri merkezini açıklar
 • Özel, genel ve karma bulutları tanımlama

Sanal Makineler Oluşturma

 • Sanal makineleri, sanal makine donanımını ve sanal makine dosyalarını tanıtma
 • Sanal makineyi oluşturan dosyaları belirleme
 • En yeni sanal makine donanımını ve özelliklerini tartışma
 • Sanal makine CPU' sunu, belleği, diski ve ağ kaynağı kullanımını tanımlama
 • VMware Tools ™ 'un önemini açıklama
 • PCI geçişi, Doğrudan G / Ç, uzaktan doğrudan bellek erişimi ve NVMe' yi tartışma
 • Sanal makineleri ve şablonları dağıtma ve yapılandırma
 • Sanal makine diski biçimini belirleme

vCenter Sunucusu

 • VCenter Sunucu mimarisini tanıtma
 • VCenter Server Uygulamasını dağıtma ve yapılandırma
 • VSphere Web Client kullanma
 • VCenter Sunucusunu yedekleme ve geri yükleme
 • VCenter Sunucusu izinlerini ve rollerini inceleme
 • VSphere HA mimarilerini ve özelliklerini açıklar
 • Yeni vSphere kimlik doğrulama proxy' sini inceleme
 • VCenter Server envanter nesnelerini ve lisanslarını yönetme
 • Yeni vSphere istemcilerine erişme ve gezinme

Sanal Ağları Yapılandırma ve Yönetme

 • Standart anahtarları tanımlama, oluşturma ve yönetme
 • Sanal anahtar güvenliği ve yük dengeleme ilkelerini yapılandırma
 • VSphere dağıtılmış anahtarları ve standart anahtarları kontrastlama ve karşılaştırma
 • Sanal anahtar bağlantı türlerini tanımlama
 • Yeni TCP / IP yığını mimarisini tanımlama
 • Standart anahtarlara sahip VLAN' ları kullanma

Sanal Depolamayı Yapılandırma ve Yönetme

 • Depolama protokollerini ve depolama aygıtı türlerini tanıtma
 • İSCSI, NFS ve Fiber Kanal depolama alanını kullanarak ESXi ana bilgisayarlarını tartışma
 • VMFS ve NFS veri depoları oluşturma ve yönetme
 • VMFS 6.5'in yeni özelliklerini açıklama
 • VSAN' ı tanıtma
 • Konuk dosya şifrelemesini açıklama

Sanal Makine Yönetimi

 • Yeni sanal makineleri dağıtmak için şablonları ve klonlamayı kullanma
 • Sanal makineleri değiştirin ve yönetme
 • Sanal bir makineyi klonlama
 • Sanal makine donanımını sürüm 12'ye yükseltme
 • Sanal makineleri vCenter Server envanterinden ve veri deposundan kaldırma
 • Özelleştirme belirtim dosyalarını kullanarak yeni bir sanal makineyi özelleştirme
 • VSphere vMotion ve vSphere Storage vMotion geçişlerini gerçekleştirme
 • Sanal makine anlık görüntüleri oluşturma ve yönetme
 • VApps oluşturma, klonlama ve dışa aktarma
 • İçerik kitaplığı türlerini ve bunların nasıl dağıtılacağını ve kullanılacağını tanıtma

Kaynak Yönetimi ve İzleme

 • Sanal CPU ve bellek kavramlarını tanıtma
 • Sanal bellek ıslah tekniklerini açıklar
 • Sanal makine aşırı taahhüdü ve kaynak rekabetini açıklama
 • Kaynak havuzlarını yapılandırma ve yönetme
 • CPU ve bellek kullanımını optimize etmek için yöntemleri tanımlama
 • Kaynak kullanımını izlemek için çeşitli araçlar kullanma
 • Belirli koşulları veya olayları bildirmek için alarmlar oluşturma ve kullanma
 • Kaynak havuzlarını tanımlama ve dağıtma
 • Rezervasyonları, limitleri ve paylaşımları ayarlama
 • Genişletilebilir rezervasyonları açıklama
 • Kaynak ayarlarında değişiklik zamanlama
 • VApps oluşturma, klonlama ve dışa aktarma
 • VSphere performansını analiz etmek için vCenter Server performans grafiklerini ve esxtop' u kullanma

vSphere HA, vSphere Hata Toleransı ve Verileri Koruma

 • Verileri Koruma
 • VSphere HA mimarisini açıklar
 • VSphere HA kümesini yapılandırma ve yönetme
 • VSphere HA gelişmiş parametrelerini kullanma
 • Küme çapında yeniden başlatma siparişi yeteneklerini tanımlama
 • Yük devretme sırasında altyapı veya uygulama içi bağımlılıkları zorunlu kılma
 • VSphere HA kalp atışı ağlarını ve veri deposu kalp atımlarını tanımlama
 • VSphere Hata Toleransını Tanıtma
 • Sanal makinelerde vSphere Hata Toleransını etkinleştirme
 • VSAN ile vSphere Hata Toleransı birlikte çalışabilirliğini destekleme
 • VSphere Hata Toleransı sanal makinelerinin gelişmiş birleştirmesini inceleme
 • VSphere Replication' ı tanıtma
 • Verileri yedeklemek ve geri yüklemek için vSphere Data Protection' ı kullanma

vSphere DRS

 • VSphere DRS kümesinin işlevlerini ve faydalarını açıklama
 • VSphere DRS kümesini yapılandırma ve yönetme
 • Afinite ve afinite karşıtı kurallarla çalışma
 • What-if analizi ve proaktif vSphere DRS için yeni özellikleri açıklama
 • VMware vRealize® Operations Manager ™ 'dan tahmini veriler kullanarak vSphere DRS' nin gelişimini vurgulama
 • CPU veya bellek değişikliklerine hazırlanmak için önleyici eylemler gerçekleştirme
 • VCenter Sunucusu gömülü vSphere Update Manager, VMware vSphere® ESXi ™ Image Builder CLI ve VMware vSphere® Auto Deploy özelliklerini açıklama
 • İş sürekliliği için vSphere HA ve vSphere DRS' yi birlikte kullanma

vSphere Güncelleştirme Yönetimi

 • Yeni vSphere Güncelleştirme Yönetimi mimarisini, bileşenlerini ve yeteneklerini açıklama
 • ESXi, sanal makine ve vApp yamalarını yönetmek için vSphere Güncelleştirme Yönetimini kullanma
 • VSphere Update Manager ve vSphere Update Manager eklentisini yükleme
 • Yama taban çizgileri oluşturma
 • Ana makine yapılandırması uyumluluğunu yönetmek için ana makine profillerini kullanma
 • Ana bilgisayarları tarama ve düzeltme

 

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5] eğitimi sonrası katılımcılar için;

 • vSphere’in öğelerinin ve altyapısındaki fonksiyonlarının açıklanması,
 • VMware vCenter Sever Appliance uygulamasının dağıtılması,
 • ESCi temel bilgisayarının dağıtılması,
 • Yazılım odaklı data merkezinin tarif edilmesi,
 • Normal anahtar öğelerinin yapılandırılması,
 • Sınırlı içerik kitaplığının ISO deposu olarak kullanılması ve sanal makinenin dağıtılması,
 • vSphere normal anahtaların tanımlanmasında sanal ağların kullanılması,
 • vCenter Server mimarisinin tarif edilmesi,
 • VMware Host Client ve VMware vSphere Werb ile vSphere altyapısının yönetilmesi ve yapılandırılması,
 • ESXi temel bilgisayarının yönetilmesinde vCenter sunucusunun kullanılması,
 • Değişik ana bilgisayar depolama modellerinin yönetilmesinde vCenter’ın kullanılması,
 • İçerik kütüphanesinin tarif edilmesi ve kullanılması,
 • Fiber Kanal ve VMware vSAN’ın niteliklerinin ve fonksiyonlarının incelenmesi,
 • Bir vApp’in hazırlanması, kopyalanması ve dağıtılması,
 • Sanal makinelerin, şablonların, kopyaların ve anlık görüntülerin yönetilmesi,
 • vSphere HA ve VMware vSphere Hata Toleransı’nın yönetilmesi,
 • vSphere HA’nın yapılandırılması,
 • Sanal makinelerin VMware vSphere vMotion ile geçirilmesi,
 • VMware vSphere yüksek kullanılabilirlikli grup mimarisinin tartışılması,
 • VMware vSphere vMotion’ın sanal makine depolamasının taşınmasında kullanılması,
 • Performans sorunlarının tanımlanmasında ve hataların çözülmesinde esxtop’ın kullanılması,
 • Kaynağın kullanılmasının izlenmesi ve kaynak havuzlarının yönetilmesi,
 • VMware vSphere Update Manager’in kullanılması,
 • VMware vSphere Replication ve VMware vSphere Data Protection’ın sanal kopyalanma için kullanılması,
 • Yamaların uygulanması ve ESXi ile ilgili ana hata çözümleme işlemlerinin yapılmasında VMware vSphere Update Manager’ın kullanılması,
 • Ana makine ölçeklendirilebilirliğinin ilerletilmesinde VMware vSphere ‘Dağıtılmış Kaynak Zamanlayıcı’ gruplarının kullanılmasının öğrenilmesi amaçlanır.

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Sistem yöneticileri
 • Sistem mühendisleri katılabilir.

 

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5] Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5] eğitimini tamamladıktan sonra VMware vCenter Site Recovery Manager: Install, Configure, Manage 6.1, VMware vSphere: Design Workshop [V6.5] ve VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.5] eğitimlerine göz atabilirsiniz.