VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.5] (Online-Canlı)

Eğitim Süresi

5 GÜN

Kontenjan

12

Ön Koşullar

Herhangi bir ön koşul bulunmamaktadır.

Eğitim Hakkında

VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.5] eğitimi, yüksek düzeyde erişilebilen ve ölçeklenebilen bir sanal altyapının yapılandırılması ve iyileştirilmesinde ileri düzey becerilerin öğrenilmesini sağlar.

 

 

Eğitim İçeriği

Kurs Tanıtımı

 • Giriş ve ders lojistiği
 • Kurs Hedefleri
 • Bu dersten sonraki kaynaklar için ek kaynaklar belirleme
 • Diğer VMware Eğitim tekliflerini belirleme
 • VSphere 6.5'de bulunan kullanıcı arabirimlerini açıklama

Ağ Ölçeklenebilirliği

 • VSphere dağıtılmış anahtarlarını yapılandırma ve yönetme
 • Bağlantı noktası yansıtma, LACP, QoS etiketleme ve NetFlow gibi dağıtılmış anahtar özelliklerini açıklama

Depolama Ölçeklenebilirliği

 • VMware vSphere® Depolama API'larını açıklama - Array Entegrasyonu ve Storage Activity ™ için VMware vSphere® API
 • Sanal makine depolama ilkelerini yapılandırma ve atama
 • VMware vSphere® Storage DRS ™ ve VMware vSphere® Storage G / Ç Denetimini Yapılandırma
 • VSphere' de sanal birimler oluşturma ve kullanma

Ana Bilgisayar ve Yönetim Ölçeklenebilirliği

 • VMware vCenter® Converter ™ kullanımlarını açıklama
 • İçerik kitaplıklarını tanımlama ve kullanma
 • Ana bilgisayar profillerini tanımlama ve kullanma
 • VMware vSphere® ESXi ™ Image Builder CLI ve vSphere Auto Deploy' u tanımlama ve kullanma

CPU Optimizasyonu

 • CPU zamanlayıcı işlemini, NUMA desteğini ve CPU performansını etkileyen diğer özellikleri açıklayın
 • Temel CPU performans metriklerini izlemek için esxtop kullanma

Bellek Optimizasyonu

 • Bellek fazla kullanılırken bellek geri kazanımı için balonlama, bellek sıkıştırma ve ana bilgisayar değiştirme tekniklerini açıklayın
 • Anahtar bellek performans metriklerini izlemek için esxtop kullanma

 Depolama Optimizasyonu

 • Depolama kuyruğu türlerini ve depolama performansını etkileyen diğer faktörleri açıklayın
 • Anahtar depolama performansı metriklerini izlemek için esxtop kullanma

Ağ Optimizasyonu

 • Ağ bağdaştırıcılarının performans özelliklerini açıklar
 • VSphere ağının performans özelliklerini açıklar
 • Temel ağ performansı metriklerini izlemek için esxtop kullanma

VSphere Analizi

 • Proactive DRS' nin sanal makine kullanılabilirliğini nasıl geliştirdiğini açıklama
 • Sorunları tanımlamak ve sorunları gidermek için vRealize Log Insight' ı kullanma

vCenter Sunucusu Kullanılabilirliği ve Performansı

 • VCenter Server ve VMware Platform Services Controller ™ için yüksek kullanılabilirlik seçeneklerini açıklayın
 • VMware vCenter Server® Yüksek Kullanılabilirliği tanımlama ve kullanma
 • VCenter Server performansını etkileyen faktörleri belirleme
 • Windows vCenter Server 5.5 sistemini vCenter Server Appliance 6.5'e geçirme

vSphere Güvenliği

 • ESXi ana bilgisayar erişimini ve yetkilendirmesini yapılandırma
 • Güvenli ESXi, vCenter Sunucusu ve sanal makineler
 • VSphere sertifika yönetimini yapılandırmak için VMware Sertifika Yetkilisini kullanma

VSphere' i sanal makineleri, çekirdek dökümlerini ve VMware vSphere® vMotion® geçişlerini şifreleyecek şekilde yapılandırma

 

Eğitimde Neler Öğreneceksiniz?

VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.5] eğitiminden sonra katılımcılar için;

 • VMware vSphere Client, VMware vSphere Web Client ve VMware vSphere ESXi Shell'in kullanımıyla vSphere’in yönetilmesi,
 • Ek güvenlik amacıyla sanal makinelerin şifrelenmesi,
 • Güvenlik tehditlerine karşı vSphere alanının sıkılaştırılması,
 • ESXi temel bilgisayarlarının sağlanması amacıyla VMware vSphere Auto Deploy ve temel bilgisayar profillerinin kullanılması,
 • Büyük ve komplike bir kuruluş için VMware ESXi ağ ve depolama ortamının yapılandırılması ve yönetilmesi,
 • Bütün vSphere öğelerinin performanslarının en iyi hale getirilmesi,
 • Windows vCenter Server sisteminin vCenter Server Appliance 6.5’e aktarılması,
 • Sistem ajandalarının izlenmesi amacıyla VMwaer vRealize Log Insight’ın kullanılmasının öğrenilmesi amaçlanır.

 

Eğitime Kimler Katılabilir

 • Tecrübeli sistem yöneticileri
 • Sistem yöneticileri
 • Sistem entegratörleri katılabilir.

 

VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.5] Eğitimi Sonrası Alabileceğiniz Diğer Eğitimler

VMware vSphere: Optimize and Scale [V6.5] eğitimini tamamladıktan  vSphere v6.5: Troubleshooting Workshop, VMware vSphere: Install, Configure, Manage [V6.5] ve VMware vSphere: Design Workshop [V6.5] eğitimlerine göz atabilirsiniz.