Başvurunuz Gönderiliyor...

Başvurunuz Bizlere Ulaşmıştır!

Teşekkürler

İşleminiz Sırasında Bir Hata Meydana Geldi

Ar-Ge

Geleceği İnşa Ediyoruz!

Tarım, bilişim ve teknolojinin bir arada olduğu bir geleceğin önemine inanıyoruz. Tarım Kredi Teknoloji AR-GE çalışmaları bu doğrultuda ilerletmekteyiz. 

Şimdinin gücüyle ülkemizi geleceğe taşımak, koyulan hedefler, belirlenen stratejilerle hazırladığımız yol haritamız eşliğinde tarım teknolojilerini ülke kalkınmasına katma değer üretir hale getirmek istiyoruz. 

Artan gelişmişlik düzeyi ve ekonomik refahın yükselmesiyle, kent yaşamı daha fazla tercih edilir hale gelmiştir. Bu nedenle ülkemiz, kalkınma planlarında en önemli hedefleri arasına kırsal kalkınmayı koymuş ve Tarım Kredi Teknoloji de bu hedefler doğrultusunda, tarım teknolojilerinin gelecekteki değerine odaklanarak bu yöndeki çalışmalarına hız vermiştir. 

Sürdürülebilir
Gelecek

Yapay Zeka
Teknolojileri

Tarım
Teknolojileri

Veri
Madenciliği

Üretim ve
Kaynak

İnovasyon
Yönetimi

Sürdürülebilir
Gelecek

Yapay Zeka
Teknolojileri

Tarım
Teknolojileri

Veri
Madenciliği

Üretim ve
Kaynak

İnovasyon
Yönetimi