Ar-Ge

Banner Arge

AR-GE; bilimsel ve teknik bilginin arttırılmasına yönelik sistemsel ve düzenli çalışmalar bütünü olarak kabul edilmektedir. İşletmeler yeni ürün çıkarmak ve bunların üretim süreçlerini belirlemek amacı ile AR-GE faaliyetlerinde bulunurlar.

Teknolojinin sürekli gelişen ve değişen doğası, teknoloji ile ilgilenen işletmelerin bu değişimlere ayak uydurmalarını sağlamak için araştırma ve geliştirme yapmaları ihtiyacını doğurur. Aynı zamanda gelişen teknoloji, hayatın farklı sahalarında insanlara yardımcı olacak yeni ürünler ortaya çıkarmanın da fırsatını sunmaktadır. Son yıllarda tarımsal üretim de teknolojik imkanların geliştirilmesine ihtiyaç olan bir alan olarak ortaya çıkmıştır.

Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar üçte bir oranında artarak 9 milyarı aşacağı, ülkemiz nüfusunun ise 100 milyona ulaşacağı; bununla birlikte dünya ortalamasında şehirleşme oranının %49’lardan %70’lere çıkacağı öngörülmektedir. Buradan da anlaşılacağı üzere, sahip olduğumuz tarımsal arazilerin alan olarak fazla artmasının mümkün olmadığı değerlendirildiğinde, tarımsal üretimde bir farklılaşmaya gidilmesi ve verim artışının sağlanması zorunluluğu daha belirgin olacaktır. Bu verimlilik artışı da ancak tarımsal teknolojinin kullanılması, yapılacak AR-GE faaliyetleri ile çiftçimize yardımcı olacak yeni ürünlerin geliştirilmesi ile mümkün olacaktır.

TARNET’TE AR-GE

Tarım Kredi Kooperatiflerinin bir iştiraki olarak TARNET A.Ş, ülkemizi Tarım Teknolojilerinde lider konuma eriştirmek vizyonu ile bilişim teknolojilerini içinde barındıran hemen her konuda AR-GE faaliyetinde bulunmayı hedeflemektedir.

Bu bağlamda TARNET, kısa vade AR-GE faaliyet başlıkları olarak şunları belirlemiştir:

  • Tarımsal verinin depolanması ve işlenmesini sağlayacak bilişim altyapısı,
  • Makine öğrenmesi, derin öğrenme, AI gibi modern tekniklerin kullanımı ile tarımsal veriden geleceğe yönelik simülasyon gerçekleştirme ve tahminlerde bulunmaya imkân verecek çözümlerin geliştirilmesi,
  • Bilişim sistemi imkanlarını kullanarak çiftçimize yardımcı olacak otomasyon sistemlerinin geliştirilmesi,
  • Bitki sağlığı takibi, hassas tarım teknolojileri ile hastalık teşhisi ve tarla izleme sistemlerinin geliştirilmesi,
  • Tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçimizin bilgiye ve danışmanlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırıcı inovatif bilişim çözümlerinin geliştirilmesi.