ELEKTROSTATİK PÜSKÜRTME

Elektronik Püskürtme

Elektrostatik Püskürtme;

Tarnet araştırma ve geliştirme merkezinde dünyadaki örneklerinden farklı yöntem ve teknolojiler ile tasarlanan Tarnet Elektrostatik Püskürtme teknolojisi, geleneksel ilaçlama yöntem, aparat ve makinelerinden farklı olarak üzerindeki püskürtme uçlarından bitki üzerine gönderilen ilacın %75'ini verimli olarak bitkiye aktarmaktadır.

Geleneksel yöntemlerde ise ilacın ancak %25’i bitki üzerine tutunabilmekte geri kalan kısmı toprak ve havaya karışmaktadır.

Tarnet Elektrostatik Püskürtme teknolojisi ile ilaçların elektrostatik yüklenmesi ve bitkiye tutunması artırılmakta, bu sayede tarım girdi maliyetleri azalırken toprak ve havaya daha az ilaç karışmaktadır.