ERKEN UYARI SİSTEMLERİ-METEOROLOJİ İSTASYONLARI

Meteoroloji İstasyonları;

Ülkemizde en az tarım kadar gündem olan topraksız tarım için çiftçilerimizin gösterdikleri gayretlerin bir sonucu olarak topraksız tarım alanlarında, tarım makineleri ile organik tarım yapılmaktadır. Topraksız tarım için oluşturulan kapalı ve otomasyonlu alanlarda gıda tarım ve hayvancılık bakanlığının belirlediği standartlar seviyesinde tarım ilaçları kullanılmaktadır. Tam otomasyonlu seralarda iklimlendirme teknolojilerinden verimli şekilde faydalanılırken, bu teknolojik imkanlar açık tarım alanlarında meteoroloji istasyonları yeteri kadar yaygınlaşmadığından verimli veya doğru kullanılamamaktadır.

İyi tarım uygulamaları ve tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de tarım için öncelikli konu ekilebilir alanlardaki hava şartları ve iklim geçiş dönemleridir. Hangi bitkinin hangi dönemde, hangi yöntemler ile ve nasıl ekileceği-dikileceği, hasat edileceği ve depolanacağının planlanabildiği doğru yöntem meteoroloji istasyonu verileri ile mümkündür.

Meteoroloji istasyonlarının, modern tarım yöntemleri ve çiftçilerimiz ile buluşması, entegre olması sonucu Türkiye'de yetişen tarım ürünlerimizin daha verimli olmasının ve birçok faydanın önünü açacaktır.

Meteoroloji istasyonu, hava tahminleri hakkında bilgi sağlamak ve hava iklimi incelemek , atmosferik koşulları ölçmek için alet ve ekipman içeren, karada veya denizde bulunan bir tesistir. Alınan ölçümler sıcaklık, atmosfer basıncı, nem, rüzgar hızı, rüzgar yönü ve yağış miktarlarını içerir.

Tarnet'in tarım teknolojileri alanında gerçekleştirdiği araştırma geliştirme projelerinin başında meteroloji istasyonu gelmektedir.