TARNET'TE AR-GE

Tarnet Arge

Sürdürülebilir Geleceği Tasarlıyoruz

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizin kalkınma ve gelişmişlik hedefi doğrultusunda kat ettiği pozitif mesafeler sonucu toplumun yaşam düzeyinin ve refahın artması, son yıllarda yaşanan ekonomik ve sosyokültürel değişimler, kentleri daha cazibeli hale getirmiştir. Çok iyi yönetilmesi gereken bu sürecin farkında olarak ülkemiz kalkınma planlarında, en önemli hedefleri arasına kırsal kalkınmayı koymuştur. Bu hedeflere ulaşmak için tarımsal üretimin verimliliği teknoloji kullanımı ile artırılmalıdır.

Tarnet olarak, ülkemizin ihtiyaçlarını zamanında, doğru tespit eden iş geliştirme tecrübesi ile tarım teknolojileri başlığı altında AR-GE çalışmaları yapmakta ve tarımda sürdürülebilir geleceği tasarlamaktayız


Tarımsal üretimde bir farklılaşmaya gidilmesi ve verim artışının sağlanması zorunluluğu AR-GE çalışmalarımızın ana nüvesini oluşturmaktadır. Bu verimlilik artışı da ancak tarımsal teknolojinin kullanılması, gerçekleşecek AR-GE faaliyetleri ile çiftçimize ve tarım sektörüne yardımcı olacak yeni ürünlerin geliştirilmesi ile mümkün olacaktır.

Tarnet, ülkemizi tarım teknolojilerinde lider konuma eriştirmek vizyonu ve ile bilişim teknolojilerini içinde barındıran konu başlıklarında AR-GE faaliyetinde bulunmaktadır.

Çiftçi Destek Platformu
Toprak Analizi
Meteoroloji İstasyonları
Digital Feromon Tuzağı
Elektrostatik Püskürtme Ucu
ZİHA ile Bitki Koruma (Tarnet Zirai İnsansız Hava Aracı)

Tarnet AR-GE faaliyetleri kapsamında daha detaylı bilgi almak, görüşlerinizi paylaşmak ve işbirliği olanakları için arge@tarnet.com.tr adresinden arge inovasyon ekibimiz ile temasa geçebilirsiniz.