TARIM TEKNOLOJİLERİ VE DÜNYA ÖRNEKLERİ

Tarım Teknolojileri ve Dünya Örnekleri

Makale

Önümüzdeki 10 yılda özellikle gıda güvenliği ve nüfus artışı en önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor. Bu konu ile ilgili dünyada çok ciddi çalışmalar yapmaya başlandı ve çözüm önerileri kapsamında tarımı dijitalleştirmek ve ar-ge yatırımları yer alıyor. Yapılan araştırmalar bu konuda yapılan çalışmaları önemi ve ürettiği katma değeri gözler önüne sermektedir.

Tarım teknolojilerine yapılan yatırımlarda dünyada başı çeken ilk üç ülke; İsrail, Amerika, Kanada’dır.  Sadece İsrail’de 450 civarında tarım teknolojisi firması bulunmaktadır ve bu firmaların %50’sinden fazlası son yıllarda yapılan yatırımlarla ortaya çıkmış start-up firmalarıdır. Bu yatırımlar sayesinde her ülkede önemli oranda faaliyet gösteren büyük markalar ortaya çıkarmışlardır.

Tarımla ilgilenen diğer ülkeler de, bu rekabeti ve gelişmeleri görüp yatırımları hızlandırmıştır. Devletler politikalarını tarımda doğrudan destek yerine ar-ge firmalarına yönlendirerek, teknolojik ürün maliyetlerini azaltmak ve çiftçiye daha ucuza teknolojik destek vermek gibi finansal destek modelleri üzerine çalışma yapmaya başlamıştır.

Hollanda, bu konuda ciddi yol almış ve daha önce yapmış olduğu yatırımların meyvelerini toplamaya başlamıştır. Ekilebilir tarım arazisi olarak Türkiye’nin %3,8’ine eşit olan bir alana sahip olmasına rağmen Hollanda, dünyada en fazla tarım ihracatı yapan ikinci ülke olmuştur. Hollanda’nın tarım gelirlerin yaklaşık yüzde 10’u yani 10 Milyar Dolarlık kısmı Tarım Teknolojileri ihracatı kalemidir. Yani Hollanda teknolojiden hem üretim aşamasında hem de paylaşım aşamasında iki defa para kazanmaktadır.  

Günümüzde 112 Milyar Dolar’ı aşmış tarım ihracatı gelirleri ile Hollanda inanılması güç bir başarıya imza atmıştır. Türkiye ise bitki çeşitliliği ve tarımsal ürünler açısından dünyada ilk 5 ülke arasında olmasına ve son derece elverişli topraklara sahip olmasına karşın 18 Milyar Dolar’lık tarım ihracatı geliri ile 26’ıncı sırada yer bulabilmektedir. Bu farkı yaratan tarım teknolojilerine yapılan yatırımlar ve tarım ile ilgili ar-ge modelleri üzerine daha fazla yatırım yapılması gerekmektedir.

Emrah ERTEK

Ar-Ge Uzmanı